KORRIGERA: Ett nytt fönster öppnas alltid när du klickar på en länk med ett angivet mål i ett WebBrowser-kontrollstyrt program


Support för Windows Vista Service Pack 1 (SP1) upphör den 12 juli 2011. Om du vill fortsätta att få säkerhetsuppdateringar för Windows, kontrollera att du kör Windows Vista med Service Pack 2 (SP2). Mer information finns i Microsoft-webbsida: stöd för slutdatum för vissa versioner av Windows.
Viktigt Den här artikeln innehåller information om hur du ändrar registret. Kontrollera att du säkerhetskopierar registret innan du ändrar den. Se till att du vet hur du återställer registret om det uppstår problem. Mer information om hur du säkerhetskopierar, återställer och ändrar registret klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 hur du säkerhetskopierar och återställer registret i Windows

Symptom


Föreställ dig följande. Du läser in en webbsida i ett program med WebBrowser -kontrollen. Du klickar på en länk med ett angivet mål. Ett nytt fönster öppnas alltid i det här scenariot. Det här problemet uppstår även om målfönstret redan är öppet. Det här problemet uppstår om någon av följande förutsättningar föreligger:
 • WebBrowser -kontrollstyrt program är skal för operativsystemet.
 • WebBrowser -kontrollstyrt program är startprogram i en Terminal Services-session.

Lösning


Windows Vista

Information om Service pack

Lös problemet genom att skaffa den senaste service Packet för Windows Vista. För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
935791 hur du skaffar den senaste service pack-versionen för Windows Vista

Windows Server 2003

Information om snabbkorrigeringen

En snabbkorrigering är tillgänglig från Microsoft. Den här snabbkorrigeringen är emellertid avsedd att åtgärda det problem som beskrivs i denna artikel. Använd bara den här snabbkorrigeringen för system med just detta problem.

Om snabbkorrigeringen är tillgänglig för hämtning finns ett avsnitt för "Snabbkorrigeringen är tillgänglig" överst i den här Knowledge Base-artikeln. Om det här avsnittet inte visas, skicka en begäran till Microsofts kundtjänst och Support för att få snabbkorrigeringen.

Obs! Om det uppstår ytterligare problem eller krävs felsökning, kan du behöva skapa en serviceförfrågan. De vanliga supportkostnaderna gäller för övriga supportfrågor och problem som inte uppfyller kraven för den här snabbkorrigeringen. En fullständig lista över telefonnummer för Microsofts kundtjänst och Support eller skapa en serviceförfrågan finns på följande Microsoft-webbplats:Obs! "Snabbkorrigeringen tillgänglig"-formuläret visar de språk som snabbkorrigeringen är tillgänglig. Om ditt språk inte visas beror det på att ingen snabbkorrigering är tillgänglig för språket.
Filinformation
Den engelska versionen av den här snabbkorrigeringen har de filattribut (eller senare filattribut) som visas i följande tabell. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (UTC). När du visar filinformationen konverteras den till lokal tid. Använd fliken tidszon i verktyget datum och tid på Kontrollpanelen om du vill se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid.

Internet Explorer 7 för Microsoft Windows Server 2003
  Date     Time  Version    Size    File name  ---------------------------------------------------------
10-Oct-2007 17:48 7.0.6000.20696 6,067,200 Ieframe.dll
Internet Explorer 6 servicepack 1
  Date     Time  Version    Size    File name  ---------------------------------------------------------  
06-Sep-2005 22:18 6.0.2800.1740 1,338,880 Shdocvw.dll
Internet Explorer 6 för Windows Server 2003
  Date     Time  Version    Size    File name  ---------------------------------------------------------
07-Sep-2005 02:22 6.0.3790.2524 1,503,744 Shdocvw.dll

Windows XP

Information om snabbkorrigeringen

En snabbkorrigering är tillgänglig från Microsoft. Den här snabbkorrigeringen är emellertid avsedd att åtgärda det problem som beskrivs i denna artikel. Använd bara den här snabbkorrigeringen för system med just detta problem.

Om snabbkorrigeringen är tillgänglig för hämtning finns ett avsnitt för "Snabbkorrigeringen är tillgänglig" överst i den här Knowledge Base-artikeln. Om det här avsnittet inte visas, skicka en begäran till Microsofts kundtjänst och Support för att få snabbkorrigeringen.

Obs! Om det uppstår ytterligare problem eller krävs felsökning, kan du behöva skapa en serviceförfrågan. De vanliga supportkostnaderna gäller för övriga supportfrågor och problem som inte uppfyller kraven för den här snabbkorrigeringen. En fullständig lista över telefonnummer för Microsofts kundtjänst och Support eller skapa en serviceförfrågan finns på följande Microsoft-webbplats:Obs! "Snabbkorrigeringen tillgänglig"-formuläret visar de språk som snabbkorrigeringen är tillgänglig. Om ditt språk inte visas beror det på att ingen snabbkorrigering är tillgänglig för språket.
Filinformation
Den engelska versionen av den här snabbkorrigeringen har de filattribut (eller senare filattribut) som visas i följande tabell. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (UTC). När du visar filinformationen konverteras den till lokal tid. Använd fliken tidszon i datum och tid på Kontrollpanelen om du vill se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid.

Internet Explorer 7 för Microsoft Windows XP Service Pack 2
  Date     Time  Version    Size    File name  ---------------------------------------------------------
10-Oct-2007 16:30 7.0.6000.20696 6,067,200 Ieframe.dll
Internet Explorer 6 servicepack 1
  Date     Time  Version    Size    File name  ---------------------------------------------------------  
06-Sep-2005 22:18 6.0.2800.1740 1,338,880 Shdocvw.dll
Internet Explorer 6 för Microsoft Windows XP Service Pack 2
  Date     Time  Version    Size    File name  ---------------------------------------------------------
07-Sep-2005 02:08 6.0.2900.2754 1,485,824 Shdocvw.dll

Status


Microsoft har bekräftat att detta är ett programfel i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller". Det här problemet korrigerades först i Windows Vista Service Pack 1.

Korrigeringen ingår i Internet Explorer 7 och senare versioner om de senaste uppdateringarna är installerade. Men du måste aktivera den här korrigeringsfilen genom att göra registerändringarna som beskrivs i avsnittet "Mer Information".

Mer Information


Varning Allvarliga problem kan uppstå om du ändrar registret på ett felaktigt sätt med Registereditorn eller med någon annan metod. Dessa problem kan medföra att du måste installera om operativsystemet. Microsoft kan inte garantera att problemen kan lösas. Ändra registret på egen risk.

Gör så här om du vill aktivera den här snabbkorrigeringen:
 1. Klicka på Start, Kör, Skriv regeditoch klicka sedan på OK.
 2. Leta upp och klicka på följande undernyckel i registret.
  På 32-bitarssystem:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl

  På 64-bitarssystem:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl
 3. Om undernyckeln FEATURE_WEBOC_GLOBAL_WINLIST inte finns i undernyckeln FeatureControl, högerklicka på FeatureControl, peka på Nyttoch klicka sedan på nyckel.

  Om undernyckeln FEATURE_WEBOC_GLOBAL_WINLIST finns i undernyckeln FeatureControl, gå sedan till steg 5 FEATURE_WEBOC_GLOBAL_WINLIST.
 4. Skriv FEATURE_WEBOC_GLOBAL_WINLISToch tryck sedan på RETUR.
 5. Peka på NyttRedigera -menyn och klicka sedan på DWORD-värde.
 6. Skriv < programnamn > .exeoch tryck sedan på RETUR.
 7. Högerklicka på < programnamn > .exeoch klicka sedan på Ändra.
 8. Skriv 1i rutan data och klicka på OK.
 9. Leta upp och klicka på följande undernyckel i registret.
  På 32-bitarssystem:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl

  På 64-bitarssystem:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl
 10. Om undernyckeln FEATURE_SHELLWINDOWSWITHOUTEXPLORER inte finns i undernyckeln FeatureControl, högerklicka på FeatureControl, peka på Nyttoch klicka sedan på nyckel.

  Om undernyckeln FEATURE_SHELLWINDOWSWITHOUTEXPLORER finns i undernyckeln FeatureControl, gå sedan till steg 12 FEATURE_SHELLWINDOWSWITHOUTEXPLORER.
 11. Skriv FEATURE_SHELLWINDOWSWITHOUTEXPLORERoch tryck sedan på RETUR.
 12. Peka på NyttRedigera -menyn och klicka sedan på DWORD-värde.
 13. Skriv iexplore.exeoch tryck på RETUR.
 14. Högerklicka på iexplore.exeoch klicka sedan på Ändra.
 15. Skriv 0i rutan data och klicka sedan på OK.
 16. Avsluta Registereditorn genom att klicka på AvslutaArkiv -menyn.
För mer information om terminologin för programuppdateringar klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
824684 beskrivning av standardterminologin som används för att beskriva Microsoft-programuppdateringar

Referenser


837247 en länk med ett angivet mål alltid öppnas i ett nytt fönster om Internet Explorer är startprogram i en Terminal Services-session eller gränssnitt för operativsystemet.