Ändringar sparas inte i Word eller ett felmeddelande visas i ett Office-program efter installation av Adobe Acrobat 7.0


Viktigt! Denna artikel innehåller information om hur du redigerar registret. Säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar i det. Se till att du vet hur du återställer registret om det uppstår ett problem. Om du vill ha mer information om hur du säkerhetskopierar, återställer och förändrar registret klickar du på följande artikelnummer för att läsa artikeln i Microsoft Knowledge Base:
256986 Beskrivning av registret i Microsoft Windows

Symptom


När du använder ett Microsoft Office-program som nämns i avsnittet "Gäller" uppstår ett eller flera av följande problem:
 • När du ändrar arbetsytan i Microsoft Word sparas inte ändringarna när du avslutar Word. Följande är exempel på ändringar av arbetsytan:
  • Du skapar ett makro.
  • Du ändrar standardteckensnittet.
  • Du lägger till en autotextpost.
  • Du lägger till ett verktygsfält.
  När du startar om Word är objekten som har ändrats eller lagts till inte tillgängliga.

  Obs! Det här problemet uppstår även om kryssrutan Uppmana att spara mallen Normal är markerad.
 • När du försöker starta ett Office-program visas ett felmeddelande av följande slag:
  visual c++ runtime error
  Microsoft visual c++ runtime library

  Program\Microsoft office\office10\produktnamn.exe

  This application has requested the runtime to terminate it in an unusual way.
 • När du försöker öppna ett Word-dokument visas följande felmeddelande:
  Det finns inte tillräckligt med minne eller ledigt diskutrymme. Det går inte att visa det önskade teckensnittet.

Orsak


Problemen kan uppstå efter installation av Adobe Acrobat 7.0 Professional, Adobe Acrobat 7.0 Standard eller Adobe Acrobat 7.0 Elements.

Acrobat 7.0 installerar ett COM-tillägg i följande mapp:
\Acrobat 7.0\PDFMaker\Office
Detta COM-tillägg skapar PDFMaker-ikoner och -menykommandon för Office-program.

Workaround


Lös problemet med någon av följande metoder. Om ändringarna inte sparas när du avslutar Word använder du metod 1 eller 2. Om ett felmeddelande visas när du försöker starta ett Office-program eller öppna ett Word-dokument använder du metod 3 eller 4.

Metod 1: Spara makron, inställningar och egna inställningar i Word med hjälp av kommandot "Spara allt" på Arkiv-menyn

Så här sparar du makron, inställningar och egna inställningar i Word manuellt:
 1. Håll ned SKIFT-tangenten.
 2. Klicka på Spara alltArkiv-menyn.
Ändringarna sparas. Dessutom är ändringarna tillgängliga i andra Word-dokument.

Metod 2: Anpassa Arkiv-menyn genom att lägga till kommandot "Spara allt"

Lägg till kommandot Spara alltArkiv-menyn i Word. Använd sedan kommandot Spara allt varje gång du skapar ett makro, en inställning eller en egen inställning.

Så här lägger du till kommandot Spara alltArkiv-menyn i Word:

 1. Klicka på AnpassaVerktyg-menyn.
 2. På fliken Kommandon klickar du på Arkiv under Kategorier.
 3. Under Kommandon drar du Spara allt till Arkiv-menyn. När Arkiv-menyn öppnas placerar du kommandot Spara allt på önskad plats.
 4. Stäng dialogrutan Anpassa.

Metod 3: Kontakta Adobe

Kontakta Adobe Systems Incorporated och ta reda på om det finns en uppdatering för Acrobat 7.0.
Om du vill veta hur du kontaktar Adobe Systems Incorporated klickar du på lämpligt artikelnummer i listan nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
65416 Kontaktlista för andra maskin- och programvaruleverantörer, A-K (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

60781 Kontaktlista för andra maskin- och programvaruleverantörer, L-P (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

60782 Kontaktlista för andra maskin- och programvaruleverantörer, Q-Z (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Kontaktinformationen för andra företag som lämnas i denna artikel kan hjälpa dig att hitta den tekniska support du behöver. Denna information kan ändras utan föregående meddelande. Microsoft garanterar inte på något sätt att kontaktinformationen är korrekt.

Metod 4: Ta bort Adobe-tillägget från Office

Om du tar bort Adobe-tillägget kan du inte spara filen som PDF (Portable Document File) i ett Office-program.

Följ instruktionerna nedan för borttagning av Adobe-tillägget.

Obs! Eftersom det finns flera versioner av Microsoft Windows gäller nedanstående instruktioner kanske inte din dator. I så fall hittar du anvisningar i produktdokumentationen.
 1. Avsluta alla program.
 2. Klicka på Start, peka på Inställningar och klicka sedan på Kontrollpanelen.
 3. Dubbelklicka på Lägg till eller ta bort program.
 4. Klicka på Adobe Acrobat Professional 7.0 i listan Installerade program och Ändra.
 5. Klicka på Ändra och sedan på Nästa.
 6. Expandera Skapa Adobe PDF.
 7. Expandera Acrobat PDFMaker.
 8. Klicka på pilen intill Microsoft Office och sedan på Inte installerad.
 9. Klicka på OK i installationsguiden för Adobe Acrobat Professional 7.0.
 10. Stäng Lägg till eller ta bort program.
Om tidigare beskrivna problem kvarstår efter de här åtgärderna kan du prova med att ta bort Adobe-tillägget manuellt från registret.

Viktigt! Innan du tar bort Adobe-tillägget manuellt bör du kontakta Adobe för mer information.

Varning! Det kan uppstå allvarliga problem vid felaktiga ändringar av registret med hjälp av Registereditorn eller någon annan metod. Dessa problem kan medföra att du måste installera om operativsystemet. Microsoft kan inte garantera att problemen kan lösas. Ändra registret på egen risk.
Så här tar du bort Adobe-tillägget manuellt:
 1. Klicka på Start, Kör, skriv regedit och klicka på OK.
 2. Leta upp och klicka på följande registerundernyckel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\Word\Addins\PDFMaker.OfficeAddin
 3. Klicka på ExporteraArkiv-menyn, skriv ett filnamn och klicka på Spara.
 4. Högerklicka på registerposten PDFMaker.OfficeAddin och klicka sedan på Ta bort.
 5. Utför åtgärd 3 och 4 för borttagning av tilläggets registerposter i följande registerundernycklar:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\Excel\Addins\PDFMaker.OfficeAddin  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\Outlook\Addins\PDFMOutlook.PDFMOutlook
 6. Avsluta Registereditorn.

Mer Information


Filen Normal.dot är standardmallen i Word. Ändringar som påverkar alla nya dokument sparas som standard i filen Normal.dot. Detta sker om du inte anger en annan mall när du sparar ändringarna. Acrobat 7.0 kan förhindra att ändringar sparas automatiskt i filen Normal.dot.

Mer information om det här problemet finns på följande Adobe-webbplats: