Du får felmeddelanden när du försöker skicka eller upphöja ett e-postmeddelande i Microsoft CRM 3.0

Snabbkorrigeringen som beskrivs i den här artikeln finns inte för den kinesiska och den japanska versionen av Microsoft Dynamics CRM.

Symptom

När du arbetar med ett e-postmeddelande i Microsoft Dynamics CRM 3.0 kan följande hända:
 • När du skickar ett e-postmeddelande från Microsoft Outlook får du ett felmeddelande som liknar det här:
  Ett fel har uppstått. Kontakta systemadministratören om du vill veta mer. Vill du skicka e-postmeddelandet?
 • När du upphöjer ett e-postmeddelande från Microsoft Outlook får du ett felmeddelande som liknar det här:
  Ett fel har uppstått. Kontakta systemadministratören om du vill veta mer.
 • När du skickar ett e-postmeddelande från Microsoft Outlook Web Access får du ett felmeddelande som liknar det här:
  Information om fel som inte hanteras i Microsoft CRM: Serverfel i programmet '/'.
 • Alla e-postfunktioner fungerar inte i Microsoft Dynamics CRM. E-postmeddelanden kan inte behandlas i Microsoft Dynamics CRM Exchange Router. De flyttas till mappen för meddelanden som inte kan levereras i mottagarens e-postkonto. Dessutom loggas följande e-postmeddelanden i spårningsloggen om plattformsspårning är aktiverad.

  Meddelande 1
  SOAP-begäran misslyckades:

  Url:http://hvcphsvr01:5555/mscrmservices/Email.asmx

  MethodName:CheckIncoming
  Svar:
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"

  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>

  <soap:Fault>
  <faultcode>soap:Server</faultcode>

  <faultstring>System.Web.Services.Protocols.SoapException: Servern kunde inte bearbeta begäran. ---> System.NullReferenceException: Objektreferensen har inte angetts till en instans av ett objekt.
  at Microsoft.Crm.NativeInteropProxy.CRMInteropEmailClass.CheckIncoming(CUserAuth& Caller, String MessageId, String Subject, String From, String To, String CC, String BCC, Int32& ReasonCode)
  at Microsoft.Crm.ObjectModel.EmailService.CheckIncoming(String messageId, String subject, String from, String to, String cc, String bcc, Int32& reasonCode)

  at Microsoft.Crm.WebServices.EmailWebService.CheckIncoming(String messageId, String subject, String from, String to, String cc, String bcc, Int32& reasonCode)
  --- Slut på stackspårning för interna undantag ---</faultstring>
  <detail />
  </soap:Fault>

  </soap:Body>
  </soap:Envelope>
  Meddelande 2
  CrmSoapExtension identifierade icke-CrmException - en rapport skickas till Watson:
  System.Web.Services.Protocols.SoapException: Servern kunde inte bearbeta begäran. --->
  System.NullReferenceException: Objektreferensen har inte angetts till en instans av ett objekt.
  at Microsoft.Crm.NativeInteropProxy.CRMInteropEmailClass.CheckIncoming(CUserAuth& Caller, String MessageId, String Subject, String From, String To, String CC, String BCC, Int32& ReasonCode)
  at Microsoft.Crm.ObjectModel.EmailService.CheckIncoming(String messageId, String subject, String from, String to, String cc, String bcc, Int32& reasonCode)

  at Microsoft.Crm.WebServices.EmailWebService.CheckIncoming(String messageId, String subject, String from, String to, String cc, String bcc, Int32& reasonCode)
  Dessutom loggas en händelse som liknar denna i programloggen på den server där Microsoft Exchange Server körs:
 • Om felloggningsprocessen för Dev Errors är aktiverad när du upphöjer ett e-postmeddelande får du ett felmeddelande som liknar det här:
  Felbeskrivning: Ett oväntat fel har uppstått. Felnummer: 0x80040216 Källfil: Ej tillgängligt radnummer: Ej tillgänglig URL för begäran: http://CRM/Activities/email/edit.aspx

Orsak

Det här problemet kan inträffa när prefixvärdet för token för e-postspårning har angetts som null i systeminställningsfönstret. Om du återställer prefixvärdet återställs inte e-postfunktionen.

Lösning

Microsoft Dynamics CRM 3.0

Information om uppdateringspaket

Åtgärda det här problemet genom att hämta det senaste uppdateringspaketet för Microsoft Dynamics CRM 3.0. Mer information om uppdateringspaket 1 för Microsoft Dynamics CRM 3.0 får du om du klickar på följande artikelnummer i Microsoft Knowledge Base:
922815 Uppdateringspaket 1 för Microsoft Dynamics CRM 3.0 finns tillgängligt

Uppdateringspaketet åtgärdar det problem som beskrivs i den här artikeln. Du måste kanske dessutom reparera befintliga Microsoft Dynamics CRM-data.

Obs! Innan du börjar följa anvisningarna i artikeln bör du se till att du har en fullständig säkerhetskopia av databasen ifall problem uppstår och du måste återställa.
Om du vill reparera befintliga Microsoft Dynamics CRM-data som anger prefixvärdet, kör du följande skript mot MSCRM-databasen.
update organizationbase set trackingprefix='<CRM>:;'
Obs! Platshållaren <CRM> representerar det prefix som du vill använda.

Microsoft Dynamics CRM 3.0 Professional Edition for Service Providers

Information om snabbkorrigering

Nu finns en snabbkorrigering från Microsoft tillgänglig. Den åtgärdar dock bara det problem som beskrivs i denna artikel. Använd den bara för system där det här specifika problemet uppstår. Ytterligare testning kan komma att genomföras för den här snabbkorrigeringen. Om du inte påverkas allvarligt av det här problemet, rekommenderar vi att du väntar tills nästa service pack för Microsoft Dynamics CRM 3.0 Professional Edition for Service Providers blir tillgängligt. Det kommer att innehålla den här snabbkorrigeringen.

Om du genast vill åtgärda det här problemet kan du kontakta Microsoft Support och få snabbkorrigeringen. En fullständig lista över olika telefonnummer till Microsoft Support och information om supportkostnader finns på följande Microsoft-webbplats:Obs! Om en person på Microsoft Support anser att en särskild uppdatering kan lösa ditt problem, kan du slippa de avgifter som vanligtvis tas ut för supportsamtal. De vanliga supportkostnaderna gäller för övriga supportfrågor och problem som inte berör den särskilda uppdateringen.

Installationsinformation

Installera den här uppdateringen på datorer där Microsoft Dynamics CRM 3.0 Professional Edition for Service Providers körs.

Krav

Inga särskilda krav gäller för den här snabbkorrigeringen.

Information om borttagning

Om du vill ta bort den här snabbkorrigeringen från en dator som kör Microsoft Windows 2000 eller Windows Server 2003, använder du Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen.

Systemadministratörer kan använda verktyget Spuninst.exe för att ta bort den här snabbkorrigeringen från datorer som kör Microsoft Windows 2000 eller Windows Server 2003.

Verktyget Spuninst.exe finns i mappen %Windir%\$NTUninstallKB910242$\Spuninst.


Mer information får du om du klickar på följande artikelnummer i Microsoft Knowledge Base:
832475 Beskrivning av de nya funktionerna i installationen av programuppdateringar för Windows

Krav på omstart

Starta om datorn när du har installerat snabbkorrigeringen om du uppmanas göra det.

Filinformation

FilnamnFilversionFilstorlekDatumTid
Crmmsg.dll1.2.3297.12316 0887 sep 200519:52
Microsoft.crm.application.pages.dll3.0.5300.1005965 3841 dec 200518:47
Mscrmcustom.dll3.0.5300.101147 45628 okt 200522:39
Systemsettings.aspxInte tillämpligt33 1711 dec 200520:09
Crmhotfix.cdfInte tillämpligt2 5785 dec 200523:54
Mscrmcustom.dll3.0.5300.101147 45628 okt 200522:39
Updspapi.dll6.1.22.0371 9367 sep 200519:53

Status

Microsoft Dynamics CRM 3.0

Microsoft har bekräftat att det här är ett problem i de Microsoft-produkter som räknas upp i avsnittet Gäller för.
Det här problemet åtgärdades i uppdateringspaket 1 för Microsoft Dynamics CRM 3.0.

Microsoft Dynamics CRM 3.0 Professional Edition for Service Providers

Microsoft har bekräftat att det här är ett problem i de Microsoft-produkter som räknas upp i avsnittet Gäller för.

Mer Information

Mer information om den terminologi som används för att beskriva uppdateringar för Microsoft-program får du om du klickar på följande artikelnummer i Microsoft Knowledge Base:
824684 Standardterminologi för beskrivning av Microsoft-programuppdateringar

887283 Namngivningsstandarder för snabbkorrigeringar och uppdateringar för Microsoft Business Solutions CRM-program

Egenskaper

Artikel-id: 910242 – senaste granskning 13 juni 2007 – revision: 1

Feedback