Felmeddelande i rapporten Schemaläggaren i Microsoft Business Solutions - Business Portal och Microsoft Dynamics SL: "GetReportOptions misslyckades. Object reference not set till en instans av ett objekt."


Symptom


När du skriver rapporten Schemaläggaren i Microsoft Business Solutions - Business Portal och Microsoft Dynamics SL kan du få följande felmeddelande:
GetReportOptions misslyckades. Fel = < soap: Server: System.Web.Services.Protocols.SoapExcpetion: servern kunde inte behandla begäran. ---> System.NullReferenceExcpetion: objekt referens har angetts till en instans av ett objekt.

Orsak


Microsoft Solomon-klienten är inte installerad på servern som kör Business Portal.

Lösning


Så här installerar du Microsoft Solomon-klienten på servern som kör Business Portal:
 1. Mappa en enhet till den server som kör Microsoft Solomon:
  1. Klicka på Anslut nätverksenhetVerktyg -menyn i Utforskaren.
  2. Klicka på en enhetsbeteckning i listan enhet .
  3. I rutan mapp skriver du sökvägen till mappen Solomon på servern som kör Microsoft Solomon.

   Obs! Som standard finns mappen Solomon på \\SolomonServerName\ProgramFiles\Solomon. I det här exemplet står SolomonServerName för namnet på den server som kör Microsoft Solomon.
 2. Öppna mappen Wrkstn i mappen Solomon.
 3. Kör filen Setup.exe i mappen Wrkstn.