Excel-arbetsboken inte innehas eller sparas på skrivaren när hela arbetsboken skrivs ut till privata och säkra området för skrivaren

Gäller för: Microsoft Office Excel 2003Microsoft Office Excel 2007Excel 2010

Symptom


Du försöker skriva ut ett Microsoft Excel-arbetsbok till en skrivare som stöder "Säker utskrift", "privat utskrift" eller "Jobblagring". När drivrutinen skrivaregenskaper är konfigurerade för att skicka utskriften till privata och säkra området för skrivaren märker du att utskriften inte innehas eller sparas på skrivaren. Utskriften går i stället till ett utmatningsfack på skrivaren.
Orsak


Det här problemet kan uppstå när du väljer valfritt kalkylblad än det första kalkylbladet i arbetsboken i Excel och sedan skriva ut hela arbetsboken.

Temporär lösning


Undvik det här problemet genom att använda någon av följande metoder.

Metod 1

Obs! Den här lösningen fungerar inte i alla konfigurationer.

Markera det första kalkylbladet i arbetsboken och skriva ut hela arbetsboken till privata och säkra området för skrivaren.

Metod 2

Ange skrivarinställningar för varje blad innan du skriver ut arbetsboken.

Gör följande om du vill göra detta.

Obs! Följande åtgärder utfördes med Xerox dokument centrum 265 ange som standardskrivare.

 1. Öppna arbetsboken.
 2. Peka på Skriv utArkiv -menyn och klicka sedan på Egenskaper.

  Obs! I Microsoft Office Excel 2007 klickar du på Microsoft Office-knappen, klicka på Skriv ut och klicka sedan på Egenskaper.
 3. Klicka på knappen Avancerat .
 4. Välj Säker utskrifti listan Jobbtyp .
 5. Ange PIN-kod, bekräfta PIN-koden och klicka sedan på OK.
 6. Klicka på OK för att stänga dialogrutan Avancerade egenskaper .
 7. Klicka på OK i dialogrutan Egenskaper för skrivare .
 8. Klicka på Stäng för att stänga dialogrutan Skriv ut .
 9. Upprepa detta för varje blad i arbetsboken.

 10. Skriva ut hela arbetsboken.

  När du skriver ut arbetsboken skrivs alla kalkylblad med alternativet Säker utskrift .

Obs! Vi inser att behöva ange egenskaperna ut separat på varje blad är mycket olämpliga för stora filer. Vi överväger en korrigering för en kommande version av Excel.

Metod 3


Metod 3 betraktas som "bästa" alternativet.

Lägg till två skrivare i Microsoft Windows som är anslutna till samma skrivare. Namnge en skrivare för att ange att den använder alternativet Privat utskrift eller Säker utskrift . Skrivaren, ange skrivaren för utskrift till skrivare lagringsområdet med en PIN-kod. Välj den skrivare som angetts för lagring av skriva ut när du vill använda alternativen Privat utskrift och Säker utskrift när du skriver ut från Excel.

Även lägga till en 2-skrivardrivrutin för skrivaren och ange den standard som dubbelsidig utskrift.


Kommentarer
 • Problemet uppstår även när du använder alternativet duplexutskrift.
 • Du måste också kontrollera att alla blad i arbetsboken har identisk Utskriftsformat så att sidor att skriva ut back-to-back, dubbelsidig utskrift. Om exempelvis DPI, Stående/liggande layout, etc. skiljer sig åt tvingar detta ett separat utskriftsjobb skickas till skrivaren.

Status


Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller".

Mer Information


När du använder en skrivare som stöder säker utskrift finns vanligtvis ett avsnitt i dialogrutan Skriv ut där du direkt på skrivaren om du vill skriva ut dokumentet förrän du fysiskt komma åt skrivaren. Till exempel när du använder HP skrivarmodeller som stöder den här funktionen kan du klicka på Privat utskriftoch när du använder Xerox skrivarmodeller som stöder den här funktionen kan du klicka på Säker utskrift.

När du skriver ut till området skyddad eller privat, måste du manuellt ange ett fyrsiffrigt kod eller en personlig kod (PIN) på skrivaren för att slutföra utskriftsjobbet och hämta utskriften. Mer information om säker utskrift finns på följande Microsoft-webbplats:


Tredjepartsprodukter som diskuteras i denna artikel tillverkas oberoende av Microsoft. Microsoft lämnar inga garantier, implicerade eller andra, vad gäller prestanda eller tillförlitlighet hos dessa produkter.