Ett felmeddelande visas när du går offline i Microsoft Dynamics CRM-klienten för bärbar dator för Outlook: "Det går inte att flytta data för entiteten <EntityName> under åtgärden saInsert, countRows=<CountNumber>. Kontakta administratören för hjälp"

Symptom

Om du försöker byta till offlineläge i Microsoft Dynamics CRM 3.0-klienten för bärbara datorer för Outlook kan du få följande felmeddelande:
Det gick inte att flytta data för enheten
EntityName under åtgärden saInsert, countRows=CountNumber. Kontakta systemadministratören om du behöver hjälp.
Obs! I det här meddelandet är EntityName en platshållare för namnet på en faktisk entitet, och
CountNumber en platshållare för det faktiska antalet rader.

Ett felmeddelande som liknar detta loggas i händelseloggen:

Händelsetyp: Fel
Händelsens källa: MSCRMOfflineSync

Händelsekategori: Ingen
Händelse-ID: 6000
Beskrivning: Ett fel inträffade under offlinesynkroniseringen. Byt till offlineläge igen eller starta om Microsoft Outlook. GetBCPFile() misslyckades under åtgärden Infoga för entitet <Case>, batchRows=0 with exception System.Net.WebException: Fjärrservern returnerade ett fel: (401) Ej behörig. ---> System.ComponentModel.Win32Exception: The logon attempt failed at System.Net.NTAuthentication.GetOutgoingBlob(Byte[] incomingBlob, Boolean& handshakeComplete) at System.Net.NTAuthentication.GetOutgoingBlob(String incomingBlob, Boolean& handshakeComplete) at System.Net.NegotiateClient.DoAuthenticate(String challenge, WebRequest webRequest, ICredentials credentials, Boolean preAuthenticate) at System.Net.NegotiateClient.DoAuthenticate(String challenge, WebRequest webRequest, ICredentials credentials, Boolean preAuthenticate) at System.Net.NegotiateClient.Authenticate(String challenge, WebRequest webRequest, ICredentials credentials) at System.Net.AuthenticationManager.Authenticate(String challenge, WebRequest request, ICredentials credentials) at System.Net.AuthenticationState.AttemptAuthenticate(HttpWebRequest httpWebRequest, ICredentials authInfo) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.HttpWebRequest.CheckFinalStatus() at System.Net.HttpWebRequest.EndGetResponse(IAsyncResult asyncResult) at System.Net.HttpWebRequest.GetResponse() at Microsoft.Crm.Application.Outlook.OfflineSync.BcpTransferDataProvider.GetBCPFile(String entityName, Action action, Int32 batchSize).
Mer information finns i hjälp- och supportcentret på http://support.microsoft.com.
Ett varningsmeddelande som liknar detta loggas i händelseloggen:

Händelsetyp: Varning
Händelsens källa: MSCRMOfflineSync
Händelsekategori: Ingen

Händelse-ID: 6001
Beskrivning: Ett oväntat resultat returnerades under offlinesynkroniseringen. #temp<EntityBase> count inserts 54!=27 requested count inserts.
Mer information finns i hjälp- och supportcentret på http://support.microsoft.com.
Obs! I det här meddelandet är EntityBase en platshållare för entitetens faktiska tabellnamn.

Orsak

Det här problemet uppstår vanligtvis när följande villkor är uppfyllda:
 • Microsoft CRM-klienten för bärbara datorer för Outlook har inte behörighet att använda BCP-mappen.
 • Versionen av Microsoft XML (MSXML) som finns i Microsoft CRM-klienten för bärbar dator för Outlook är felaktig.
 • Offlinedatafiltren i Microsoft CRM-klienten för bärbar dator för Outlook är felaktig.
 • Installationen av Microsoft CRM-servern är skadad.
 • Användarkontot som kör programpoolen på Microsoft CRM-webbplatsen kommer inte åt offline-datamappen på Microsoft CRM-servern.
 • Microsoft SQL-serverdatabaserna har flyttats till en ny server. Microsoft CRM System DSN ODBC-datakällan på Microsoft CRM-servern fortsätter att peka på den föregående servern som kör SQL Server.
 • Datorn som kör SQL Server och som innehåller MSCRM-databaserna skickar flera poster än normalt till offlinedatabasen.
 • Växeln /3GB har lagts till i filen Boot.ini på Microsoft CRM-servern. Det här problemet gör att serverns lediga minne tar slut när BCP-processen ska utföras.
 • Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.8 Service Pack 1 (SP1) har inte installerats.

Lösning

Använd någon av följande metoder för att lösa problemet:

Metod 1

Ge behörighet för BCP-mappen till användaren av Microsoft CRM-klienten för bärbar dator för Outlook. Gör så här:
 1. Logga in på datorn där Microsoft CRM-klienten för bärbar dator för Outlook körs och sök sedan efter BCP-mappen. BCP-mappen har vanligtvis följande sökväg på klientdatorn:
  C:\Documents and Settings\UserName\Application Data\Microsoft\MSCRM\BCP
  Obs!
  • På en Windows Vista-baserad dator har BCP-mappen följande sökväg:
   C:\Users\Användarnamn\AppData\Roaming\Microsoft\MSCRM\BCP
  • Användarnamn är en platshållare för det faktiska användarnamnet.
 2. Leta reda på mappen och högerklicka sedan på den. Klicka sedan på Egenskaper.
 3. Klicka på flikenSäkerhet.
 4. I listan Grupp- eller användarnamn väljer du Microsoft CRM-klienten för bärbar dator för Outlook-användare.
 5. I listan Behörighet för
  Användarnamn
  ser du till att kryssrutan
  Tillåt på raden Fullständig behörighet är markerad. Klicka sedan på OK.

  Obs!Användarnamn en platshållare för det verkliga användarnamnet.

Metod 2

Se till att versionen av Msxml4.dll-filen är minst 4.20.9828 på klientdatorn. Gör så här:
 1. Leta reda på mappen system32. Den här mappen har vanligtvis följande sökväg:

  C:\WINDOWS\system32\
 2. När du har hittat Msxml4.dll-filen högerklickar du på den och sedan klickar du på Egenskaper. Klicka på fliken
  Version.
 3. Kontrollera att värdet för Filversion är minst 4.20.9828. Om värdet är lägre än den versionen går du till steg 4.
 4. Om versionen av Msxml4.dll-filen är lägre än 4.20.9828 måste filen uppdateras. Mer information om hur du hämtar en uppdaterad fil hittar du på följande Microsoft-webbplats:Obs!
  • Du kan även hämta Msxml4.dll-filen från cd-skivan för klientinstallationen. Msxml4sp2-kb887606-x86-enu.exe-filen har följande sökväg:

   \Client\MSXML\KB887606\
  • Den här korrigeringen kräver inte omstart av datorn.

Metod 3

Ta bort alla offline-datafilter och lägg sedan till och synkronisera de här filtren ett i taget på klientdatorn. Följ de här stegen för att ta bort offline-datafiltren:
 1. I Microsoft CRM-klienten för bärbar dator för Outlook klickar du på Lokala data på menyn
  CRM.
 2. I dialogrutan Lokala data markerar du alla filter, klickar på Inaktivera och klickar sedan på
  OK.
Följ de här stegen för att lägga till och synkronisera filtren:
 1. På menyn CRM klickar du på Lokala data.
 2. Klicka på fliken Inaktiva datagrupper.
 3. Välj ett av filtren. Klicka sedan på
  Aktivera.
 4. Klicka på OK.
 5. Klicka på Arbeta offline för att påbörja synkroniseringen. Klicka på Arbeta offline för att slutföra synkroniseringen.
 6. Upprepa steg 3 till 5 för varje inaktiverat filter.

Metod 4

Kör reparation på Microsoft CRM-servern. Gör så här:
 1. Logga in på Microsoft CRM-servern. Klicka på
  Start, klicka på Kontrollpanelen och klicka sedan på Lägg till eller ta bort program.
 2. Klicka på Microsoft CRM-servern. Klicka sedan på Ändra/ta bort.
 3. Klicka på alternativet Reparera. Klicka sedan på Nästa för att köra Microsoft CRM 3.0-serverns installationsguide.

Metod 5

Se till att användarkontot som kör programpoolen på Microsoft CRM-webbplatsen får åtkomst till offlinedatamappen. I den här mappen lagras de BCP-datafiler (Bulk Copy Process) som klienten hämtar från servern där SQL Server körs. Följ de här stegen för att säkerställa åtkomst till offline-datamappen:
 1. Fastställ vilket konto som kör programpoolen. Gör så här:
  1. Logga in på Microsoft CRM-servern.
  2. Klicka på Start, klicka på
   Administrationsverktyg och klicka sedan på Internet Information Services-hanteraren (IIS).
  3. Expandera namnet på den lokala datorn, expandera
   Programpooler, högerklicka på CRMAppPool och klicka sedan på Egenskaper.
  4. Klicka på fliken Identitet.
  5. Kontrollera behörigheterna enligt följande riktlinjer:

   Om alternativet Fördefinerat är valt representeras båda kontona NetworkService och LocalSystem av kontot
   Domännamn\Datornamn$. När du måste kontrollera behörigheterna för kontona NetworkService eller LocalSystem måste du således även kontrollera behörigheterna för kontot
   Domännamn\Datornamn$.

   Om alternativet Kan konfigureras är valt måste du kontrollera behörigheterna för det angivna användarkontot.

   Obs! Om alternativet Fördefinierat är valt använder du kontot
   Domännamn\Datornamn$ som användare i steg 5. Om alternativet Kan konfigureras är valt använder du det angivna användarkontot som användare i steg 5.
 2. Leta rätt på följande mapp på Microsoft CRM-servern:

  Enhet:\Program Files\Microsoft CRM\Server\OfflineData\

  Obs!Enhet är en platshållare för den enhet där Microsoft CRM har installerats.
 3. Högerklicka på mappen. Klicka sedan på
  Egenskaper.
 4. Klicka på flikenSäkerhet.
 5. I listan Grupp- eller användarnamn väljer du den användare du identifierade i steg 1.
 6. I listan Behörighet för
  Användarnamn
  ser du till att kryssrutan
  Tillåt på raden Fullständig behörighet är markerad. Klicka sedan på OK.

  Obs!Användarnamn är en platshållare för det verkliga användarnamnet.

Metod 6

Ändra Microsoft CRM System DSN ODBC-datakällan på Microsoft CRM-servern så att den pekar mot den nya server som kör SQL Server. Gör så här:

 1. Klicka på Start, peka på
  Administrationsverktyg och klicka sedan på Datakällor (ODBC).
 2. I dialogrutan Administratör för ODBC-datakällor klickar du på fliken System DSN. Klicka på Microsoft CRM i listan Systemdatakällor och klicka sedan på Konfigurera.
 3. I det första DSN-konfigurationsfönstret för Microsoft SQL Server letar du reda på listan Server som innehåller namn på de datorer där SQL Server körs. Klicka på den server som du vill ansluta till.
 4. Konfigurera datakällan genom att klicka på
  Nästa tre gånger.
 5. Klicka på Slutför.
 6. I fönstret Inställningar för ODBC Microsoft SQL Server klickar du på Testa datakällan för att kontrollera anslutningen till servern.
 7. Slutför konfigurationen genom att klicka på
  OK två gånger.
 8. Stäng dialogrutan Administrera ODBC-datakälla genom att klicka på OK.

Metod 7

 1. Avsluta Microsoft Dynamics CRM 3.0
 2. Klicka på Start, klicka på
  Kör, skriv regedit och klicka sedan på
  OK.
 3. Leta rätt på följande registerundernyckel och klicka på den:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MSCRMClient
 4. Högerklicka på OfflineRowsBatchSizeDWORD-värdet och klicka sedan på Ändra.
 5. I rutan Värdedata anger du ett värde som är lägre än nuvarande värde, exempelvis 10 eller 1. Klicka sedan på OK.

  Obs! Som standard är OfflineRowsBatchSize DWORD-värdet 100000.
 6. Avsluta Registereditorn.

Metod 8

Ta bort växeln /3GB från filen Boot.ini på Microsoft CRM-servern. För att ändringarna ska börja gälla måste du starta om datorn när du har tagit bort växeln.

Metod 9

Installera MDAC 2.8 Service Pack 1. Gå till följande Microsoft-webbplats för att installera MDAC 2.8 SP1:

Metod 10

Om tidigare uppdateringar av operativsystemet Windows gjorts på Microsoft Dynamics CRM-servern eller den server där SQL Server körs startar du om den berörda servern.

Mer Information

Om det problem som beskrivs i avsnittet Symptom kvarstår efter att du har installerat snabbkorrigeringen kan du klicka på följande artikelnummer i Microsoft Knowledge Base för mer information:
918108 Ett felmeddelande som liknar det här visas när du försöker gå till offlineläge på en bärbar klientdator där Microsoft Dynamics CRM 3.0 körs: "Det gick inte att flytta data för entiteten"

Referenser

Mer information om hur du flyttar Microsoft Dynamics CRM 3.0 SQL-databaser från en server till en annan server får du om du klickar på följande artikelnummer i Microsoft Knowledge Base:
917948 Flytta Microsoft Dynamics CRM 3.0 SQL databaser från en server till en annan som finns under en gemensam domän

Egenskaper

Artikel-id: 916165 – senaste granskning 15 maj 2011 – revision: 1

Feedback