MS06-021: Kumulativ säkerhetsuppdatering för Internet Explorer

Microsoft har publicerat säkerhetsbulletinen MS06-021 med all relevant information om säkerhetsuppdateringen, bl.a. filmanifestinformation och distributionsalternativ. Du hittar hela säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplatser: Obs!
 • Kontroller som visar meddelanderutor innan de läses in
  Obs! Detta problem uppstår på webbplatser som inte tillämpar rekommenderad praxis. Problemet kan lösas med de tekniker som beskrivs på följande Microsoft-webbplats: När vissa kontroller läses in på en webbsida maskas inte kontrollerna korrekt av funktionaliteten i denna uppdatering. Sådana kontroller är bland annat de som används i Macromedia Shockwave Director, i Apple QuickTime Player och i Virtools Web Player. Om en kontroll klassificeras som inaktiv av Windows visas en meddelanderuta innan kontrollen läses in.

 • Siebel-program där ActiveX-kontroller används
  Uppdatering 912945 påverkar alla Siebel 7 High Interactive-klienter. När du har installerat den här uppdateringen måste du klicka flera gånger för att arbeta interaktivt med Siebel-programmet, en gång för varje ActiveX-kontroll i programmet. Siebel och Microsoft försöker gemensamt hitta en lösning på problemet. En Siebel-produktuppdatering ges sannolikt ut våren 2006. Mer information om Siebel-produktuppdateringar finns på följande Siebel-supportwebbplats:Kontaktinformationen för andra företag som lämnas i denna artikel kan hjälpa dig att hitta den tekniska support du behöver. Denna information kan ändras utan föregående meddelande. Microsoft garanterar inte på något sätt att kontaktinformationen är korrekt.
 • ActiveX-kontroller där Java Platform, Standard Edition 1.3 eller Standard Edition 1.4 används
  När du klickar på en ActiveX-appletkontroll i ett program som kör appletkontrollen med Java Platform, Standard Edition (J2SE) 1.3 eller J2SE 1.4 flyttas inte tangentbordsfokus till kontrollen. Du måste klicka på kontrollen en gång till för att flytta fokus. Fokusförflyttningen fungerar korrekt i J2SE 1.5. Den senaste versionen av J2SE finns på följande Sun Microsystems-webbplats:

  Mer information om rekommenderade metoder för att få ActiveX-kontroller att fungera utan användaråtgärder finns på följande Microsoft-webbplats:

 • I den kumulativa säkerhetsuppdateringen 910620 ingår säkerhetskorrigeringarna som dokumenteras i säkerhetsbulletinen MS06-004
  I den samlade uppdateringen ingår även snabbkorrigeringar för Microsoft Internet Explorer som har släppts efter säkerhetsbulletinerna MS04-004 och MS04-038.
 • Om den samlade uppdateringen 873377, den samlade uppdateringen 889669 eller en snabbkorrigering för Internet Explorer som har publicerats efter säkerhetsbulletinen MS04-038 inte har installerats, och om du vill installera snabbkorrigeringarna som ingår i den samlade uppdateringen 896727, måste du följa instruktionerna i Microsoft Knowledge Base-artikeln 897225. I annat fall kommer alla snabbkorrigeringar för Internet Explorer som du har installerat att tas bort.

  897225 Installera snabbkorrigeringar som ingår i kumulativa säkerhetsuppdateringar för Internet Explorer 6 Service Pack 1

 • Prestandaproblem löses
  När en sida innehåller många ActiveX-kontroller som kräver aktivering kan återgivningen av sidan i vissa fall gå betydligt långsammare. Problemet är löst och lösningen ingår i den kumulativa uppdateringen 916281 för Internet Explorer.

 • Problem med Microsoft .NET-kontroller är löst
  Åtkomstfel har rapporterats för sidor som innehåller .NET WinForms-kontroller. Problemet är löst och lösningen ingår i den kumulativa uppdateringen 916281 för Internet Explorer.

 • Dialogruta med säkerhetsvarning för blandat innehåll visas när PDF-filer öppnas med hjälp av HTTPS-URL-adresser
  Det här problemet är löst. När uppdatering 912945 har installerats visas i vissa fall en dialogruta med en säkerhetsvarning när blandat innehåll visas. Det här problemet uppstår när du försöker öppna en PDF-fil med hjälp av HTTPS-URL-adresser. Lösningen ingår i den kumulativa uppdateringen 916281 för Internet Explorer.
 • Internet Explorer aktiverar inte ActiveX-kontroller som infogas dynamiskt på en HTML-sida genom en binär funktion.
  Det här problemet är löst. Efter installation av säkerhetsuppdatering 912812 (MS06-013) aktiverar inte Internet Explorer ActiveX-kontroller som infogas dynamiskt på en HTML-sida genom en binär funktion. Lösningen ingår i den kumulativa uppdateringen 916281 för Internet Explorer.Om du vill veta mer om det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

  917783 KORRIGERING: Internet Explorer aktiverar inte ActiveX-kontroller som infogas dynamiskt på en HTML-sida genom en binär funktion efter installation av säkerhetsuppdatering MS06-013 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Uppdateringar som ingår i alla 910620-säkerhetsuppdateringspaket

 • 896156 KORRIGERING: Internet Explorer 6 kanske slutar att svara och ett felmeddelande kan visas när du flyttar ett HTML-element dynamiskt från en webbsida (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • 917772 Internet Explorer 6 avslutas oväntat vid körning av ett program där en webbläsarkontroll används för att gå igenom IHTMLStyleSheetsCollection-gränssnittet (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • 905498 KORRIGERING: Händelsen onbeforeunload inträffar oväntat vid visning av en webbsida i Internet Explorer 6 på en dator med Windows XP Service Pack 2 eller Windows Server 2003 Service Pack 1 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Kända problem
 • Efter installation av den här säkerhetsuppdateringen kan webbtillämpningar som är beroende av skript på sidorna krascha på grund av ett säkerhetsproblem i JScript. Problemet är löst och korrigeringen ingår i den senaste uppdateringen för JScript. Om du vill veta mer om den här uppdateringen klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  917344 MS06-023: Säkerhetsproblem i Microsoft JScript möjliggör fjärrkörning av kod
 • I Microsoft Windows XP med Service Pack 2 och i Microsoft Windows Server 2003 med Service Pack 1 visas programuppdateringar i Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen. I Lägg till eller ta bort program visas uppdateringarna under namnet på produkten som uppdateras. I Windows XP med Service Pack 2 visas uppdateringen i Lägg till eller ta bort program under Windows XP – Programuppdateringar. I Windows XP med Service Pack 2 visas inte "Installerad"-informationen för den här uppdateringen i Lägg till eller ta bort program. Därför visas inte uppdateringen enligt installationsordningen, utan överst i listan Windows XP – Programuppdateringar.

 • När du har installerat den här säkerhetsuppdateringen och försöker spela upp ett kapitel från vissa DVD-skivor med formatet WMV HD (Windows Media High Definition Video) i Windows Media Player, spelas kapitlet inte upp. Om du vill veta mer om det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  884487 Det går inte att spela upp ett kapitel från en DVD-skiva med WMV HD-format i Windows Media Player

 • ActiveX-kontroller kanske inte läses in som förväntat i Internet Explorer. Om du vill veta mer om det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  909889 ActiveX-kontroller kanske inte läses in som förväntat i Internet Explorer på grund av säkerhetsändringar som infördes med den kumulativa säkerhetsuppdateringen 896688 (MS05-052)

 • Webbsidor som innehåller ActiveX-kontroller kanske inte läses in som förväntat i Internet Explorer. Om du vill veta mer om det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  909738 Webbsidor som innehåller anpassade ActiveX-kontroller kanske inte läses in som förväntat i Internet Explorer på grund av säkerhetsändringar som infördes med den kumulativa säkerhetsuppdateringen 896688 (MS05-052)

 • Användningen av monikers stöds inte längre i Internet Explorer. Om du vill veta mer om det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  906294 Användningen av monikers stöds inte längre i Internet Explorer när säkerhetsuppdateringarna i den kumulativa uppdateringen 896727 (MS05-038) har installerats

De produkter från andra tillverkare som diskuteras i denna artikel tillverkas oberoende av Microsoft. Produkternas funktion eller tillförlitlighet kan därför inte garanteras.

Egenskaper

Artikel-id: 916281 – senaste granskning 19 jan. 2008 – revision: 1

Feedback