Beskrivning av uppdateringen för trådlösa klienter för Windows XP med Service Pack 2

INLEDNING

I den här artikeln beskrivs uppdateringen för trådlösa klienter för 32-bitarsversioner av Microsoft Windows XP med Service Pack 2.

Uppdateringen förbättrar stödet för WPA2-alternativ (Wi-Fi Protected Access 2) i Grupprincip för trådlöst nätverk, och förhindrar att en trådlös Windows-klient annonserar de trådlösa nätverken i listan över önskade nätverk.

Mer Information

Information om uppdateringen

Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:

Hämta Hämta paketet med uppdateringen för trådlösa klienter nu.

Om du vill ha mer information om hur du hämtar Microsoft-supportfiler klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.


Viktigt! Om du installerar den här uppdateringen på en dator med MUI (Multilingual User Interface) ändras användargränssnittet till engelska. Lös problemet så här:
 1. Hämta uppdateringen för språket du vill använda genom att klicka på länken ovan i det här avsnittet.
 2. Packa upp snabbkorrigeringen till en mapp med hjälp av kommandoradsalternativet /x genom att skriva följande kommando vid en kommandotolk:
  WindowsXP-KB917021-v3-x86-Språkkod.exe /x
  Obs! Språkkod står för bokstäverna i filnamnet som anger språket.
 3. När du ombeds ange en målmapp markerar du önskad mapp och klickar på OK.
 4. I SP2QFE-mappen i målmappen kopierar du filen Sprunnnn.dll till mappen %systemroot%\System32\Mui\nnnn.

  Obs! nnnn är en kod som anger språket. Koden är densamma i filen Sprunnnn.dll och i mappen %systemroot%\System32\Mui\nnnn.
 5. Byt namn på filen Sprunnnn.dll till Xpsp3res.dll.
 6. Upprepa de här åtgärderna för alla språk som används på datorn.

Förutsättningar

För att den här uppdateringen ska installeras måste Windows XP Service Pack 2 (SP2) vara installerat.

Krav på omstart

Du uppmanas kanske att starta om datorn efter installation av den här uppdateringen.

Ersättningsinformation

Den här uppdateringen ersätter snabbkorrigering 893357.

Du behöver inte installera WPA2-informationselementsuppdateringen på datorer med Windows XP Service Pack 2 och uppdateringen för trådlösa klienter.

Om du vill veta mer om WPA2-informationselementsuppdateringen klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

893357 WPA2/WPS IE-uppdateringen (Wi-Fi Protected Access 2/Wireless Provisioning Services Information Element) för Windows XP med Service Pack 2 är tillgänglig

Filinformation

Den engelska versionen av den här uppdateringen har filattributen som visas i följande tabell (eller senare). Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (Coordinated Universal Time). Innan du läser filinformationen konverteras den till lokal tid. Du kan se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid med hjälp av fliken Tidszon i verktyget Datum och tid på Kontrollpanelen.
FilnamnFilversionStorlekDatumTidPlattformKrav på Service Pack
Ndisuio.sys5.1.2600.297714,59218-aug-200609:36x86SP2
Netshell.dll5.1.2600.29771,705,47218-aug-200612:37x86SP2
Wzcdlg.dll5.1.2600.2977383,48818-aug-200612:37x86SP2
Wzcsapi.dll5.1.2600.297752,73618-aug-200612:37x86SP2
Wzcsvc.dll5.1.2600.2977476,16018-aug-200612:37x86SP2
Xpsp3res.dll5.1.2600.2977210,94418-aug-200609:16x86SP2

WPA2-stöd i trådlösa grupprincipinställningar

På en dator med WPA2/WPS IE-uppdateringen kan användare manuellt konfigurera alternativ för WPA2-autentisering och kryptering. Tills uppdateringen för trådlösa klienter installeras kan nätverksadministratörer emellertid inte konfigurera WPA2-alternativ med hjälp av noden Principer för trådlöst nätverk (IEEE 802.11) i grupprincipen Datorkonfiguration. På datorer med Windows XP Service Pack 2 och uppdateringen för trådlösa klienter kan dessa konfigurationsalternativ användas när datorerna konfigureras med grupprincipen Datorkonfiguration.

För att WPA2-autentisering ska kunna konfigureras för trådlösa klienter med Windows XP SP2, måste klientdatorerna tillhöra en Windows Server 2003 Active Directory-domän och ha uppdateringen för trådlösa klienter för Windows XP Service Pack 2. WPA2-autentiseringsinställningarna måste konfigureras från snapin-modulen Redigerare för grupprincipobjekt på en dator med Windows Vista eller Windows Server kodnamn "Longhorn". Ett exempel på en konfiguration i en testmiljö finns i Windows Vista Wireless Networking Evaluation Guide på följande Microsoft-webbplats:

Ändringar för icke-broadcast-nätverk

I Windows XP Service Pack 2 görs ett försök genom Wireless Auto Configuration att matcha trådlösa standardnätverk med trådlösa nätverk som skickar ut sitt nätverksnamn. Om inget nätverk motsvarar ett önskat trådlöst nätverk skickas testförfrågningar för att fastställa om de önskade nätverken är icke-broadcast-nätverk. På detta sätt annonserar en trådlös Windows XP-klient sin lista över önskade trådlösa nätverk. En observatör kan övervaka dessa testförfrågningar och konfigurera ett trådlöst nätverk med hjälp av ett namn som motsvarar ett önskat trådlöst nätverk. Om det trådlösa nätverket inte är säkrat kan det möjliggöra obehöriga anslutningar till datorn.

Uppdateringen för trådlösa klienter gör det möjligt att konfigurera trådlösa nätverk som broadcast-nätverk eller icke-broadcast-nätverk. Dessutom skickar Wireless Auto Configuration testförfrågningar endast för icke-broadcast-nätverk.

När du konfigurerar trådlösa nätverk i Windows XP kan du ange ett trådlöst nätverk som icke-broadcast med hjälp av fliken Association i egenskapsdialogrutan för det trådlösa nätverket. Om du vill ange ett trådlöst nätverk som icke-broadcast-nätverk väljer du Anslut även om nätverket inte är aktivt under Nätverksnamn (SSID). På en dator med Windows Vista eller Microsoft Windows Server "Longhorn" kan ett trådlöst nätverk även anges som icke-broadcast med hjälp av noden Principer för trådlöst nätverk (IEEE 802.11) i grupprincipen Datorkonfiguration.

Förändringar av parkeringsfunktion

På en dator med Windows XP med Service Pack 2 kan Wireless Auto Configuration skapa ett slumpmässigt namn på ett trådlöst nätverk och ställa det trådlösa nätverkskortet i infrastrukturläge. Detta kallas att parkera det trådlösa nätverkskortet. I detta läge är det trådlösa kortet inte anslutet till något trådlöst nätverk, men det fortsätter att söka efter önskade trådlösa nätverk var 60:e sekund.

I vissa drivrutiner för trådlösa nätverkskort kan denna parkeringsåtgärd tolkas som en begäran att ansluta till ett trådlöst nätverk, och därför kan drivrutinerna skicka testförfrågningar för att hitta ett nätverk med det slumpmässiga namnet. Eftersom ingen säkerhetskonfiguration överförs till drivrutinen, kan det slumpmässiga trådlösa nätverket vara ett öppet systemautentiserat trådlöst nätverk utan kryptering. En observatör kan övervaka dessa testförfrågningar och upprätta en anslutning till en parkerad trådlös Windows XP-klient.

På en dator med uppdateringen för trådlösa klienter innehåller förfrågan om parkering av det trådlösa nätverkskortet en säkerhetskonfiguration med en slumpmässig krypteringsnyckel. I denna säkerhetskonfiguration används den säkraste krypteringsmetod som stöds av det trådlösa nätverkskortet. Om det trådlösa nätverkskortet stöder WPA2 används AES-kryptering (Advanced Encryption Standard) i säkerhetskonfigurationen tillsammans med en 128-bitars krypteringsnyckel. Om det trådlösa nätverkskortet stöder WPA men inte WPA2 används TKIP-kryptering (Temporal Key Integrity Protocol) i säkerhetskonfigurationen tillsammans med en 128-bitars krypteringsnyckel. Om det trådlösa nätverkskortet stöder WEP (Wired Equivalent Privacy) men inte WPA2 eller WPA, används WEP-kryptering i säkerhetskonfigurationen tillsammans med en 128-bitars krypteringsnyckel.

Förändringar för ad hoc-nätverk

På en dator utan uppdateringen för trådlösa klienter görs automatiskt ett försök med Wireless Auto Configuration att ansluta till alla trådlösa nätverk i listan över önskade nätverk som en anslutning tidigare har upprättats till. Om det inte finns några nätverk för infrastrukturläge skickar Wireless Auto Configuration testförfrågningar för anslutning till det första trådlösa ad hoc-nätverket i listan över önskade nätverk. En observatör kan övervaka dessa testförfrågningar och upprätta en osäkrad anslutning till en trådlös Windows-klient.

På en dator med uppdateringen för trådlösa klienter skickar inte Wireless Auto Configuration testförfrågningar för anslutningar till nyligen skapade trådlösa ad hoc-nätverk i listan över önskade nätverk. Eftersom många trådlösa ad hoc-nätverk skapas för tillfälliga trådlösa anslutningar måste du använda dialogrutan Välj ett trådlöst nätverk för att manuellt upprätta en anslutning till ett trådlöst nätverk i ad hoc-läge.

Om du vill veta mer om terminologi som används för att beskriva programuppdateringar klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

824684 Standardterminologi för beskrivning av Microsoft-programuppdateringar

Egenskaper

Artikel-id: 917021 – senaste granskning 16 juni 2009 – revision: 1

Feedback