Felmeddelande när du försöker att installera Microsoft Dynamics CRM-webbplatsen: "Du har inte tillåtelse att visa denna sida"


Symptom


När du försöker att få åtkomst till Microsoft Dynamics CRM-webbplatsen ombeds du att ange domänreferenser tre gånger. Därefter visas följande felmeddelande:

Du har inte tillåtelse att visa denna sida.


HTTP Fel 401.1 - Obehörig: Åtkomst nekas på grund av ogiltig behörighet.

Orsak


Detta problem kan uppstå om någon av följande förutsättningar föreligger:
 • Microsoft IIS-autentiseringen för Microsoft Dynamics CRM-webbplatsen har inte konfigurerats för användning av Kerberos-autentisering.
 • Microsoft Dynamics CRM-webbplatsen har konfigurerats för användning av värdhuvuden.

Lösning


Lös problemet så här:

Fastställ vilket ID som används av Microsoft Dynamics CRM-webbplatsen
 1. Klicka på Start, klicka på Administrativa verktyg och klicka sedan på Internet Information Services-hanteraren på Microsoft Dynamics CRM-servern.
 2. Expandera Microsoft Dynamics CRM-datornamnet och klicka sedan på Webbplatser.
 3. Klicka på Microsoft CRM v3.0 och anteckna värdet i kolumnen ID.

  Obs! Om du har installerat Microsoft Dynamics CRM på standardwebbplatsen är värdet 1.
 4. Verifiera webbplats-ID för Microsoft Dynamics CRM. Gör så här:
  1. Klicka på Start, Kör, skriv regedit och klicka på OK.
  2. Leta upp följande registerundernyckel:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSCRM
  3. Klicka på webbplats och anteckna värdet i fältet Värdedata.

   Obs! Värdet liknar "/LM/W3SVC/1." Den sista siffran ska vara samma som det webbplats-ID du antecknade i steg 3.
Konfigurera IIS för användning av Kerberos-autentisering för Microsoft Dynamics CRM-webbplatsen
 1. Klicka på Start, Kör, skriv cmd och klicka på OK.
 2. I kommandotolken skriver du följande kommando och trycker sedan på Retur:
  C:\Inetpub\AdminScripts\adsutil.vbs get w3svc/1/NTAuthenticationProviders
  Obs! I det här kommandot representerar 1 det värde som du fastställt i avsnittet "Fastställ vilket ID som används av Microsoft Dynamics CRM-webbplatsen".

  Resultatet visar att autentisering inte har angetts på den här nivån eller att autentiseringen är inställd på NTAuthenticationProviders: (STRING) "NTLM." Därför måste du ställa in Kerberos-autentisering.
 3. I kommandotolken skriver du följande kommando och trycker sedan på Retur:
  C:\Inetpub\AdminScripts\adsutil.vbs set w3svc/1/NTAuthenticationProviders "Negotiate,NTLM"
  Obs! I det här kommandot representerar 1 det värde som du fastställt i avsnittet "Fastställ vilket ID som används av Microsoft Dynamics CRM-webbplatsen".
 4. Kontrollera att Kerberos-autentisering är korrekt inställd genom att skriva följande kommando i kommandotolken och trycka på Retur:
  C:\Inetpub\AdminScripts\adsutil.vbs get w3svc/1/NTAuthenticationProviders
  Obs! I det här kommandot representerar 1 det värde som du fastställt i avsnittet "Fastställ vilket ID som används av Microsoft Dynamics CRM-webbplatsen".

  Resultatet ser ut så här:
  NTAuthenticationProviders: (STRING) "Negotiate,NTLM" 
 5. Starta om Microsoft Dynamics CRM-servern.
Obs! Du kan använda ett värdhuvud för att få tillgång till Microsoft Dynamics CRM-webbplatsen. Om du gör det måste du även följa instruktionerna i denna Microsoft Knowledge Base-artikel för att lösa problemet.