Felsöka skadade dokument i Word 2007 och Word 2010

Sammanfattning

I artikeln beskrivs hur du identifierar ett skadat dokument i Microsoft Office Word 2007 och Microsoft Office Word 2010, och hur du återskapar text och data från ett skadat dokument.

Den här artikeln är avsedd för användare på nybörjar- till mellannivå.
Det kan vara lättare att följa instruktionerna om du skriver ut artikeln först.

Identifiera ett skadat dokument

Metod 1: Kontrollera om dokumentet fungerar onormalt

Många skadade dokument fungerar onormalt. Detta kan bero på skador i dokumentet eller mallen som dokumentet baseras på. Det kan bland annat innebära
 • upprepad omnumrering av befintliga sidor i dokumentet
 • upprepade ändringar av sidbrytningar i dokumentet
 • felaktig dokumentlayout och formatering
 • oläsliga tecken på skärmen
 • felmeddelanden under bearbetning
 • att datorn slutar svara när filen öppnas
 • andra avvikelser som inte kan hänföras till programmets normala funktion.
Om dokumentet uppvisar något av de här symptomen, eller om du inte kan öppna dokumentet, går du till metod 2.

Metod 2: Kontrollera andra dokument och program

Ibland kan de här problemen orsakas av andra faktorer än skador på dokumentet. Så här eliminerar du faktorerna:
 1. Kontrollera om liknande saker händer i andra dokument.
 2. Kontrollera om liknande saker händer i andra Microsoft Office 2007- eller Microsoft Office 2010-program.
Om någon av de här åtgärderna tyder på att problemet inte ligger i dokumentet måste du felsöka Word 2007 eller Word 2010, Office 2007-paketet, Office 2010-paketet eller operativsystemet som körs på datorn.

Felsökning när det skadade dokumentet kan öppnas

Metod 1: Ändra mallen som används för dokumentet

Steg 1: Ta reda på vilken mall som används för dokumentet

 1. Öppna problemdokumentet i Word.
 2. I Word 2007 klickar du på Microsoft Office-knappen och sedan på Alternativ.

  I Word 2010 klickar du på Arkiv i menyfliksområdet och klickar sedan på Alternativ.
 3. Klicka på Tillägg.
 4. I rutan Hantera klickar du på Mallar under Visa och hantera Office-tillägg.
 5. Klicka på OK.
I rutan Dokumentmall anges vilken mall som används för dokumentet. Om mallen är Normal går du till steg 2. Gå annars till steg 3.

Steg 2: Byt namn på den globala mallen (Normal.dotm)

Gör följande:

Windows Vista och Windows 7
 1. Avsluta Word.
 2. Klicka på Start Start-knappen .
 3. Skriv följande i rutan Påbörja sökning och tryck på RETUR:
  %userprofile%\appdata\roaming\microsoft\templates
 4. Högerklicka på Normal.dotm, och klicka sedan på Byt namn.
 5. Skriv Oldword.old och tryck på RETUR.
 6. Stäng Utforskaren.
 7. Starta Word och öppna dokumentet.
Microsoft Windows XP
 1. Avsluta Word.
 2. Klicka på Start och sedan på Kör.
 3. Skriv följande i rutan Öppna och tryck på RETUR:
  %userprofile%\Application Data\Microsoft\Templates
 4. Högerklicka på Normal.dotm, och klicka sedan på Byt namn.
 5. Skriv Oldword.old och tryck på RETUR.
 6. Stäng Utforskaren.

Steg 3: Ändra dokumentmallen

 1. Öppna problemdokumentet i Word.
 2. I Word 2007 klickar du på Microsoft Office-knappen och sedan på Word-alternativ.

  I Word 2010 klickar du på Arkiv i menyfliksområdet och klickar sedan på Alternativ.
 3. Klicka på Tillägg.
 4. I rutan Hantera klickar du på Mallar och sedan på Gå till.
 5. Klicka på Koppla.
 6. Klicka på Normal.dotm i mappen Mallar och sedan på Öppna.
 7. Stäng dialogrutan Mallar och tillägg genom att klicka på OK.
 8. Avsluta Word.

Steg 4: Kontrollera att det hjälpte att byta mall.

 1. Starta Word.
 2. I Word 2007 klickar du på Microsoft Office-knappen och sedan på Word-alternativ.

  I Office 2010 klickar du på Arkiv i menyfliksområdet och klickar sedan på Alternativ.
 3. Klicka på det skadade dokumentet och sedan på Öppna.
Om dokumentet fortfarande fungerar onormalt fortsätter du till metod 2.

Metod 2: Starta Word med standardinställningarna

Du kan använda växeln /a för att starta Word med endast standardinställningarna. När du använder växeln /a läses inga tillägg in, och den befintliga Normal.dotm-mallen används inte. Starta om Word med hjälp av växeln /a

Steg 1: Starta Word 2007 med hjälp av växeln /a

Windows Vista och Windows 7
 1. Avsluta Word.
 2. Klicka på Start Start-knappen .

 3. Skriv följande i rutan Påbörja sökning och tryck på RETUR.


  Word 2007:
  "%programfiles%\microsoft office\office12\winword.exe" /a
  Word 2010:
  "%programfiles%\microsoft office\office14\winword.exe" /a
Windows XP
 1. Avsluta Word.
 2. Klicka på Start och sedan på Kör.
 3. Skriv följande i rutan Öppna och tryck på RETUR.

  i Word 2007:
  "%programfiles%\microsoft office\office12\winword.exe" /a
  I Word 2010:
  "%programfiles%\microsoft office\office14\winword.exe" /a

Steg 2: Öppna dokumentet

 1. I Word 2007 klickar du på Microsoft Office-knappen och sedan på Öppna.

  I Word 2010 klickar du på Arkiv i menyfliksområdet och klickar sedan på Öppna.
 2. Klicka på det skadade dokumentet och sedan på Öppna.
Om dokumentet fortfarande fungerar onormalt fortsätter du till metod 3.

Metod 3: Byt skrivardrivrutiner

Steg 1: Prova med en annan skrivardrivrutin

Windows Vista och Windows 7
Steg a: Öppna Lägg till skrivare
 1. I Windows Vista klickar du på StartStart-knappen och sedan på Skrivare.

  I Windows 7 klickar du på StartStart-knappen och sedan på Enheter och skrivare.
 2. Klicka på Lägg till en skrivare.
Steg b: Lägg till en ny skrivare
 1. Klicka på Lägg till en lokal skrivare i dialogrutan Lägg till skrivare.
 2. Klicka på Använd en befintlig port och sedan på Nästa.
 3. Klicka på Microsoft i listan Tillverkare.
 4. Klicka på Microsoft XPS-dokumentskrivare och sedan på Nästa.
 5. Klicka på Behåll den installerade drivrutinen (rekommenderas) och sedan på Nästa.
 6. Markera kryssrutan Ange som standardskrivare och klicka på Nästa.
 7. Klicka på Slutför.
Windows XP
Steg a: Öppna Lägg till skrivare
 1. Klicka på Start och sedan på Skrivare och fax.
 2. Klicka på Lägg till en skrivare under Skrivaraktiviteter.
Steg b: Lägg till en ny skrivare


När du har installerat följande korrigeringar visas ikonen för Microsoft XPS-dokumentskrivare automatiskt i mappen Skrivare och fax.
 1. Installera Microsoft .NET Framework 3.0.
 2. Installera Microsoft Core XML Services (MSXML) 6.0.
 3. Installera Microsoft XPS Essentials Pack.
Mer information om hur du installerar ovanstående XPS-relaterade korrigeringar finns på följande Microsoft-webbplats:

Steg 2: Kontrollera att problemet är borta efter byte av skrivardrivrutiner

 1. Starta Word.
 2. I Word 2007 klickar du på Microsoft Office-knappen och sedan på Öppna.

  I Word 2010 klickar du på Arkiv i menyfliksområdet och klickar sedan på Öppna.
 3. Klicka på det skadade dokumentet och sedan på Öppna.
Om dokumentet fortfarande fungerar onormalt fortsätter du till steg 3.

Steg 3: Installera om den ursprungliga skrivardrivrutinen.

Windows Vista och Windows 7
 1. Klicka på Start Start-knappen och sedan på Skrivare eller Enheter och skrivare.
 2. Högerklicka på den ursprungliga standardskrivaren och klicka på Ta bort.
   Behörighet för Kontroll av användarkonto Om du ombeds ange ett administratörslösenord eller en bekräftelse skriver du lösenordet eller klickar på Fortsätt.
 3. Om du tillfrågas om du vill ta bort alla filer som är associerade med skrivaren klickar du på Ja.
 4. Klicka på Lägg till en skrivare och följ sedan instruktionerna i guiden Lägg till skrivare för ominstallation av skrivardrivrutinen.
Windows XP
 1. Klicka på Start och sedan på Skrivare och fax.
 2. Högerklicka på den ursprungliga standardskrivaren och klicka på Ta bort.
 3. Om du tillfrågas om du vill ta bort alla filer som är associerade med skrivaren klickar du på Ja.
 4. Under Skrivaraktiviteter klickar du på Lägg till en skrivare och följer sedan instruktionerna i guiden Lägg till skrivare för ominstallation av skrivardrivrutinen.

Steg 4: Kontrollera att problemet är borta efter byte av skrivardrivrutiner

 1. Starta Word 2007.
 2. I Word 2007 klickar du på Microsoft Office-knappen och sedan på Öppna.

  I Word 2010 klickar du på Arkiv i menyfliksområdet och klickar sedan på Öppna.
 3. Klicka på det skadade dokumentet och sedan på Öppna.
Om dokumentet fortfarande fungerar onormalt fortsätter du till metod 4.

Metod 4: Använd felsäkert läge

Steg 1: Starta Windows i felsäkert läge

Windows Vista och Windows 7
 1. Ta ut alla disketter samt CD- och DVD-skivor ur datorn och starta om den.
 2. Klicka på Start Start-knappen , klicka på pilen intill Lås eller Stäng av och klicka på Starta om.
 3. Använd någon av följande metoder:
  • Om det bara finns ett operativsystem på datorn håller du F8-tangenten nedtryckt medan datorn startar om. Du måste trycka på F8 innan Windows-logotypen visas. Om Windows-logotypen visas måste du försöka igen genom att vänta tills Windows-inloggningsskärmen visas. Stäng sedan av och starta om datorn.
  • Om det finns mer än ett operativsystem på datorn använder du piltangenterna för att markera operativsystemet du vill starta i felsäkert läge. Tryck sedan på F8.
 4. Markera Felsäkert läge på skärmen Avancerade startalternativ med piltangenterna och tryck på RETUR.
 5. Logga in på datorn med ett användarkonto som har administratörsbehörighet.
Windows XP
 1. Ta ut alla disketter samt CD- och DVD-skivor ur datorn och starta om den.
 2. Klicka på Start och sedan på Stäng av.
 3. I listan Vad vill du göra? klickar du på Starta om och sedan på OK.
 4. Håll ned CTRL-tangenten medan du startar om datorn.
 5. När Startar Windows visas gör du följande: tryck på F8, markera Felsäkert läge med piltangenterna på Start-menyn och tryck på RETUR.

Steg 2: Kontrollera att problemet är borta när du startar i felsäkert läge.

 1. Starta Word.
 2. I Word 2007 klickar du på Microsoft Office-knappen och sedan på Öppna.
  I Word 2010 klickar du på Arkiv i menyfliksområdet och klickar sedan på Öppna.
 3. Klicka på det skadade dokumentet och sedan på Öppna.
Om dokumentet fortfarande fungerar onormalt startar du om Windows och fortsätter sedan till metod 5.

Metod 5: Tvinga fram ett försök att reparera en fil

Steg 1: Reparera dokumentet

 1. I Word 2007 klickar du på Microsoft Office-knappen och sedan på Öppna.

  I Word 2010 klickar du på Arkiv i menyfliksområdet och klickar sedan på Öppna.
 2. Markera Word-dokumentet i dialogrutan Öppna:
 3. Klicka på pilen på knappen Öppna och sedan på Öppna och reparera.

Steg 2: Kontrollera att problemet försvinner när dokumentet repareras

Kontrollera att dokumentet inte längre fungerar onormalt. Om dokumentet fortfarande fungerar onormalt startar du om Windows och fortsätter sedan till metod 6.

Metod 6: Ändra dokumentformatet och konvertera sedan tillbaka dokumentet till Word-formatet

Steg 1: Öppna dokumentet

 1. Starta Word.
 2. I Word 2007 klickar du på Microsoft Office-knappen och sedan på Öppna.

  I Word 2010 klickar du på Arkiv i menyfliksområdet och klickar sedan på Öppna.
 3. Klicka på det skadade dokumentet och sedan på Öppna.

Steg 2: Spara dokumentet i ett annat filformat

 1. I Word 2007 klickar du på Microsoft Office-knappen och sedan på Spara som.

  I Word 2010 klickar du på Arkiv i menyfliksområdet och klickar sedan på Spara som.
 2. I Word 2007 klickar du på Andra format.
 3. Klicka på RTF-format i listan Filformat.
 4. Klicka på Spara.
 5. I Word 2007 klickar du på Microsoft Office-knappen och sedan på Stäng.

  I Office 2010 klickar du på Arkiv i menyfliksområdet och klickar sedan på Stäng.

Steg 3: Öppna dokumentet och konvertera sedan tillbaka det till Word-format

 1. I Word 2007 klickar du på Microsoft Office-knappen och sedan på Öppna.

  I Word 2010 klickar du på Arkiv i menyfliksområdet och klickar sedan på Öppna.
 2. Klicka på det konverterade dokumentet och sedan på Öppna.
 3. I Word 2007 klickar du på Microsoft Office-knappen och sedan på Spara som.

  I Word 2010 klickar du på Arkiv i menyfliksområdet och klickar sedan på Spara som.
 4. Välj Word-dokument i Spara som.
 5. Ge dokumentet ett nytt filnamn och klicka sedan på Spara.

Steg 4: Kontrollera att problemet försvinner när dokumentfilformatet ändras

Kontrollera att dokumentet inte längre fungerar onormalt. Om det fungerar onormalt kan du försöka spara filen i ett annat filformat. Upprepa steg 1 till 4, och försök sedan spara filen i följande filformat, i angiven ordning:
 • Webbsida (.htm; .html)
 • Annat ordbehandlingsformat
 • Oformaterad text (.txt)
Obs! När du sparar filer i formatet Oformaterad text (.txt) kan du kanske lösa problemet med dokumentskadan, men samtidigt försvinner all dokumentformatering, grafik och makrokod. När du sparar filer i formatet Oformaterad text (.txt) måste du formatera om dokumentet. Använd därför Oformaterad text (.txt) endast om det inte går att lösa problemet med andra filformat.

Om dokumentet fortfarande fungerar onormalt fortsätter du till metod 7.

Metod 7: Kopiera allting utom det sista stycketecknet till ett nytt dokument

Steg 1: Skapa ett nytt dokument

 1. I Word 2007 klickar du på Microsoft Office-knappen och sedan på Nytt.

  I Word 2010 klickar du på Arkiv i menyfliksområdet och klickar sedan på Nytt.
 2. Klicka på Tomt dokument och sedan på Skapa.

Steg 2: Öppna det skadade dokumentet

 1. Starta Word.
 2. I Word 2007 klickar du på Microsoft Office-knappen och sedan på Öppna.

  I Word 2010 klickar du på Arkiv i menyfliksområdet och klickar sedan på Öppna.
 3. Klicka på det skadade dokumentet och sedan på Öppna.

Steg 3: Kopiera innehållet i dokumentet, och klistra sedan in innehållet i det nya dokumentet

Obs! Om dokumentet innehåller avsnittsbrytningar kopierar du endast texten mellan avsnittsbrytningarna. Kopiera inte avsnittsbrytningarna, eftersom det kan överföra skadan till det nya dokumentet. Byt till utkastläge när du kopierar och klistrar in text mellan dokument, för att undvika att överföra avsnittsbrytningar. Så här ändrar du till utkastläge: Klicka på fliken Visa och sedan på Utkast i gruppen Dokumentvyer.
 1. Tryck på CTRL+END i det skadade dokumentet och sedan på CTRL+SKIFT+HOME.
 2. På fliken Start klickar du på Kopiera i gruppen Urklipp.
 3. På fliken Visa klickar du på Växla fönster i gruppen Fönster.
 4. Klicka på det nya dokumentet du skapade i steg 1.
 5. På fliken Start klickar du på Klistra in i gruppen Urklipp.
Om dokumentet fortfarande fungerar onormalt fortsätter du till metod 8.

Metod 8: Kopiera de oskadade delarna av det skadade dokumentet till ett nytt dokument

Steg 1: Skapa ett nytt dokument

 1. I Word 2007 klickar du på Microsoft Office-knappen och sedan på Nytt.

  I Word 2010 klickar du på Arkiv i menyfliksområdet och klickar sedan på Nytt.
 2. Klicka på Tomt dokument och sedan på Skapa.

Steg 2: Öppna det skadade dokumentet

 1. Starta Word.
 2. I Word 2007 klickar du på Microsoft Office-knappen och sedan på Öppna.

  I Word 2010 klickar du på Arkiv i menyfliksområdet och klickar sedan på Öppna.
 3. Klicka på det skadade dokumentet och sedan på Öppna.

Steg 3: Kopiera de oskadade delarna i dokumentet, och klistra sedan in dem i det nya dokumentet

Obs! Om dokumentet innehåller avsnittsbrytningar kopierar du endast texten mellan avsnittsbrytningarna. Kopiera inte avsnittsbrytningarna, eftersom det kan överföra skadan till det nya dokumentet. Byt till utkastläge när du kopierar och klistrar in text mellan dokument, för att undvika att överföra avsnittsbrytningar. Så här ändrar du till utkastläge: klicka på fliken Visa och sedan på Utkast i gruppen Dokumentvyer.
 1. Leta upp och markera en oskadad del av dokumentets innehåll i det skadade dokumentet.
 2. På fliken Start klickar du på Kopiera i gruppen Urklipp.
 3. På fliken Visa klickar du på Växla fönster i gruppen Fönster.
 4. Klicka på det nya dokumentet du skapade i steg 1.
 5. På fliken Start klickar du på Klistra in i gruppen Urklipp.
 6. Upprepa steg 3a till 3e för varje oskadad del av dokumentet. Du måste rekonstruera de skadade delarna av dokumentet.

Metod 9: Växla dokumentvy för borttagning av det skadade innehållet

Om dokumentet verkar avklippt (alla sidor visas inte), kan det vara möjligt att växla dokumentvy och ta bort det skadade innehållet.
 1. Ta reda på sidnumret för den sida där det skadade innehållet finns, vilket gör att dokumentet verkar avklippt.
  1. I Word 2007 klickar du på Microsoft Office-knappen och sedan på Öppna.

   I Word 2010 klickar du på Arkiv i menyfliksområdet och klickar sedan på Öppna.
  2. Klicka på det skadade dokumentet och sedan på Öppna.
  3. Rulla till den sista sida som visas innan dokumentet verkar avklippt. Notera innehållet på denna sida.
 2. Växla vy och ta sedan bort det skadade innehållet.
  1. På fliken Visa, i gruppen Dokumentvyer, klickar du på Webblayout eller Utkastläge.
  2. Rulla till innehållet som visades innan dokumentet verkade klippas av.
  3. Markera och ta bort nästa stycke, tabell eller objekt i filen.
  4. På fliken Visa klickar du på Utskriftslayout i gruppen Dokumentvyer. Om dokumentet fortfarande ser avklippt ut fortsätter du att växla vyer och ta bort innehåll, tills dokumentet inte längre ser avklippt ut i vyn Utskriftslayout.
  5. Spara dokumentet.

Felsökning när det skadade dokumentet inte kan öppnas

Metod 1: Öppna det skadade dokumentet i utkastläge utan att uppdatera länkar

Steg 1: Konfigurera Word

 1. Starta Word.
 2. På fliken Visa klickar du på Utkast i gruppen Dokumentvyer.
 3. I Word 2007 klickar du på Microsoft Office-knappen och sedan på Alternativ.

  I Word 2010 klickar du på Arkiv-menyn och klickar sedan på Alternativ.
 4. I avsnittet Visa dokumentinnehåll markerar du kryssrutorna Utkastteckensnitt och Bildplatshållare under Avancerade alternativ när du arbetar i Word.
 5. I avsnittet Allmänt avmarkerar du kryssrutan Uppdatera automatiska länkar vid Öppna under Avancerade alternativ när du arbetar i Word. Klicka sedan på OK.

Steg 2: Öppna det skadade dokumentet

 1. Starta Word.
 2. I Word 2007 klickar du på Microsoft Office-knappen och sedan på Öppna.

  I Word 2010 klickar du på Arkiv-menyn och klickar sedan på Öppna.
 3. Klicka på det skadade dokumentet och sedan på Öppna.
Om du kan öppna dokumentet stänger du det. Öppna det sedan med metod 6 och reparera det. Gå annars till metod 2.

Metod 2: Infoga dokumentet som en fil i ett nytt dokument

Steg 1: Skapa ett nytt tomt dokument

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen och sedan på Nytt.

  I Office 2010 klickar du på Arkiv-menyn och klickar sedan på Nytt.
 2. Klicka på Tomt dokument och sedan på Skapa.
Obs! Det kan hända att du måste återställa viss formatering i det sista avsnittet i det nya dokumentet.

Steg 2: Infoga det skadade dokumentet i det nya

 1. Peka på Infoga objektInfoga-menyn, och klicka sedan på Text från fil.
 2. Leta upp och klicka på det skadade dokumentet i dialogrutan Infoga fil. Klicka sedan på Infoga.
Obs! Det kan hända att du måste återställa viss formatering i det sista avsnittet i det nya dokumentet.

Metod 3: Skapa en länk till det skadade dokumentet

Steg 1: Skapa ett tomt dokument

 1. I Word 2007 klickar du på Microsoft Office-knappen och sedan på Nytt.

  I Word 2010 klickar du på Arkiv-menyn och klickar sedan på Nytt.
 2. Klicka på Tomt dokument och sedan på Skapa.
 3. Skriv Detta är ett prov i det nya dokumentet.
 4. I Word 2007 klickar du på Microsoft Office-knappen och sedan på Spara.

  I Word 2010 klickar du på Arkiv-menyn och klickar sedan på Spara.
 5. Skriv Räddningslänk och klicka på Spara.

Steg 2: Skapa länken

 1. Markera texten du skrev i steg 1c.
 2. På fliken Start klickar du på Kopiera i gruppen Urklipp.
 3. I Word 2007 klickar du på Microsoft Office-knappen och sedan på Nytt.

  I Word 2010 klickar du på Arkiv-menyn och klickar sedan på Nytt.
 4. Klicka på Tomt dokument och sedan på Skapa.
 5. På fliken Start klickar du på pilen på knappen Klistra in i gruppen Urklipp och sedan på Klistra in special.
 6. Klicka på Klistra in länk och sedan på Formaterad text (RTF).
 7. Klicka på OK.

Steg 3: Ändra länken till det skadade dokumentet

 1. Högerklicka på den länkade texten i dokumentet, peka på Länkat dokumentobjekt och klicka på Länkar.
 2. Klicka på det länkade dokumentets filnamn i dialogrutan Länkar och sedan på Byt källa.
 3. Klicka på dokumentet du inte kan öppna i dialogrutan Byt källa och sedan på Öppna.
 4. Stäng dialogrutan Länkar genom att klicka på OK.

  Obs! Informationen från det skadade dokumentet visas nu om det finns data eller text som kan återskapas.
 5. Högerklicka på den länkade texten, peka på Länkat dokumentobjekt och klicka på Länkar.
 6. Klicka på Bryt länk i dialogrutan Länkar.
 7. Klicka på Ja när följande meddelande visas:
  Är du säker på att du vill avbryta markerade länkar?

Metod 4: Använd konverteraren "Återskapa text från alla filformat"

Obs! Konverteraren "Återskapa text från alla filformat" har vissa begränsningar. Dokumentformatering går till exempel förlorad, liksom grafik, fält, ritobjekt och andra objekt som inte är text. Fälttext, sidhuvuden, sidfötter, fotnoter och slutkommentarer finns kvar som enbart text.
 1. I Word 2007 klickar du på Microsoft Office-knappen och sedan på Öppna.

  I Word 2010 klickar du på Arkiv-menyn och klickar sedan på Öppna.
 2. Klicka på Skapa åter text från alla filformat (*.*) i rutan Filformat.
 3. Klicka på dokumentet du vill återskapa texten från.
 4. Klicka på Öppna.
När dokumentet har återskapats finns det vissa binära data som inte har konverterats, främst i början och slutet av dokumentet. Du måste ta bort dessa data innan du sparar filen som ett Word-dokument.
Egenskaper

Artikel-id: 918429 – senaste granskning 26 apr. 2012 – revision: 1

Feedback