Uppdateras inte data i en rapport eller ett formulär i Access 2007


Symptom


I Microsoft Office Access 2007 uppdateras inte informationen i ett formulär eller en rapport när följande villkor är uppfyllda:
  • Du öppnar en rapport och en tabell i taget, och du ändrar data i tabellen. Alternativt, du öppnar ett formulär och en tabell i taget, och du ändrar data i tabellen.
  • Du spara inte ändringarna i tabellen innan du flyttar till rapporten eller formuläret.

Temporär lösning


Undvik problemet så här:
  1. Spara ändringarna i tabellen innan du flyttar till rapporten eller formuläret.
  2. Om du vill uppdatera data i rapporten klickar du på fliken Start och klicka på Uppdatera alla i gruppen poster klickar du på Uppdatera alla.

    Data i formuläret uppdateras automatiskt när du sparar ändringarna i steg 1. Därför behöver du inte uppdatera data i formuläret.