Felmeddelande när du kör en fråga i Access 2007: "System Resource överskreds" eller "Frågan är för komplex"


Symptom


I Microsoft Office Access 2007, du kan få följande felmeddelande när du kör en fråga med en koppling till en underfråga och lång WHERE-sats:
Systemresursen har överskridits
Du kan också få följande felmeddelande när du kör frågan:
Frågan är för komplex

Orsak


Det här problemet beror på att Access 2007 har en gräns på 16-koppling. Stora och komplexa villkor i WHERE-satsen kan dessutom orsaka felmeddelandet "System Resource överskreds".

Temporär lösning


Undvik det här problemet genom att ändra frågan så att det finns fler än 16 kopplingar.

Status


Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller".

Mer Information


Mer information om Access 2007 finns på följande Microsoft-webbplats: