Ett e-postmeddelande får inte levereras vid schemalagd tid när du aktiverar alternativet "leverera inte före" i ett Outlook-meddelande

Gäller för: Outlook

Symptom


När du aktiverar leverans av ett e-postmeddelande med alternativet leverera inte före , kan det hända att meddelandet inte levereras vid den schemalagda tiden.

Orsak


Det här kan inträffa om följande gäller:
  • Outlook körs i cachelagrat Exchange-läge.
  • Outlook körs inte vid den schemalagda tiden för uppskjutet leverans.

Mer information


När Outlook körs i cachelagrat Exchange-läge använder det en lokal offlinemappfil (. ost). Filen synkroniseras regelbundet med servern. När du aktiverar alternativet leverera inte före för att senarelägga leveransen av ett meddelande, förskjuts meddelandet till den lokala Utkorgen, inte till servern. Därför kommer meddelandet inte att levereras från den lokala OST-filen om inte Outlook körs när meddelandet har schemalagts för leverans. Det här inträffar inte när Outlook körs i onlineläge.

Lösning


Om du vill undvika detta kan du aktivera alternativet leverera inte före för att skjuta upp leveransen av meddelandet när Outlook körs i onlineläge.

Status


Detta är avsiktligt.