MS06-042: Kumulativ säkerhetsuppdatering för Internet Explorer

INLEDNING

Microsoft har publicerat säkerhetsbulletinen MS06-042 med all relevant information om säkerhetsuppdateringen, däribland filmanifestinformation och distributionsalternativ. Du hittar hela säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplatser:

Kända problem

 • Microsoft gav ut en ny version av säkerhetsuppdatering 918899 (MS06-042) den 12 september 2006 för kunder som använder Internet Explorer 6 Service Pack 1, Internet Explorer 5.01 Service Pack 4 eller Internet Explorer 6 för Microsoft Windows Server 2003. Kunder som använder de här versionerna av Internet Explorer bör installera den nya uppdateringen omedelbart.
 • När du kör ett skript på en webbsida efter att ha installerat den kumulativa säkerhetsuppdateringen 918899 (MS06-042) för Internet Explorer visas ett felmeddelande. Detta inträffar på datorer med Microsoft Windows XP eller Microsoft Windows Server 2003.Om du vill veta mer om det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

  926046 KORRIGERING: Felmeddelande vid körning av ett skript på en webbsida efter installation av säkerhetsuppdateringen MS06-042 på en dator med Windows XP eller Windows Server 2003: "Åtkomst nekad"
 • Microsoft Internet Explorer 6 avslutas oväntat vid besök på en webbplats där HTTP 1.1-protokollet och komprimering används. Om du vill veta mer om det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

  923762 Internet Explorer 6 Service Pack 1 avslutas oväntat efter installation av uppdatering 918899

  Microsoft gav ut en ny version av säkerhetsuppdatering 918899 (MS06-042) den 24 augusti 2006 för kunder som använder Internet Explorer 6 Service Pack 1. Alla övriga kunder bör fortsätta att distribuera säkerhetsuppdatering 918899.  Om du använder Internet Explorer 6 SP 1 löser du det här problemet genom att installera den nya säkerhetsuppdateringen 918899 (MS06-042) som gavs ut den 24 augusti 2006.
 • När du besöker en webbsida med ett anpassat popup-objekt avslutas Internet Explorer 6 oväntat med ett fel i Mshtml.dll. Det här problemet uppstår efter installation av säkerhetsuppdatering 918899 på en dator med Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) eller Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1). Det finns en snabbkorrigering som du kan hämta om ditt arbete störs mycket av problemet. Om du vill veta mer om det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

  923996 Internet Explorer 6 stängs oväntat vid besök på en webbsida med ett anpassat popup-objekt

 • Efter installation av den här säkerhetsuppdateringen kan Internet-tillämpningar som är beroende av skript på sidorna sluta svara. Det här problemet beror på ett säkerhetsproblem i JScript. Problemet är löst och korrigeringen ingår i den senaste uppdateringen för JScript. Om du vill veta mer om den här uppdateringen klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

  917344 MS06-023: Säkerhetsproblem i Microsoft JScript möjliggör fjärrkörning av kod

 • I Windows XP SP2 och Windows Server 2003 med SP1 visas programuppdateringar i Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen under namnet på produkten som uppdateras. I Windows XP SP2 visas uppdateringen i Lägg till eller ta bort program under Windows XP – Programuppdateringar. I Windows XP SP2 visas inte "Installerad"-informationen för den här uppdateringen i Lägg till eller ta bort program. Därför visas inte uppdateringen enligt installationsordningen, utan överst i listan Windows XP – Programuppdateringar.
 • När du har installerat denna säkerhetsuppdatering och försöker spela upp ett kapitel från vissa DVD-skivor med formatet WMV HD (Windows Media High Definition Video) i Windows Media Player, spelas kapitlet inte upp. Om du vill veta mer om det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

  884487 Det går inte att spela upp ett kapitel från en DVD-skiva med WMV HD-format i Windows Media Player

 • ActiveX-kontroller kanske inte läses in som förväntat i Internet Explorer. Om du vill veta mer om det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

  909889 ActiveX-kontroller kanske inte läses in som förväntat i Internet Explorer på grund av säkerhetsändringar som infördes med den kumulativa säkerhetsuppdateringen 896688 (MS05-052)

 • Webbsidor som innehåller ActiveX-kontroller kanske inte läses in som förväntat i Internet Explorer. Om du vill veta mer om det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

  909738 Webbsidor som innehåller anpassade ActiveX-kontroller kanske inte läses in som förväntat i Internet Explorer på grund av säkerhetsändringar som infördes med den kumulativa säkerhetsuppdateringen 896688 (MS05-052)

 • Användning av monikers stöds inte längre i Internet Explorer. Om du vill veta mer om det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

  906294 Användningen av monikers stöds inte längre i Internet Explorer när säkerhetsuppdateringarna i den kumulativa uppdateringen 896727 (MS05-038) har installerats

 • Vissa kontroller visar meddelanderutor innan de läses in.

  Obs! Detta problem uppstår på webbplatser som inte tillämpar rekommenderad praxis. Mer information om rekommenderade åtgärder finns på följande Microsoft-webbplats: När vissa kontroller läses in på en webbsida maskas inte kontrollerna korrekt av funktionaliteten i den här uppdateringen. Sådana kontroller är bland annat de som används i Macromedia Shockwave Director, i Apple QuickTime Player och i Virtools Web Player. Om en kontroll klassificeras som inaktiv av Windows visas en meddelanderuta innan kontrollen läses in.
 • Det finns problem med vissa Siebel-program där ActiveX-kontroller används.


  Säkerhetsuppdatering 918899 påverkar alla Siebel 7 High Interactive-kunder. När du har installerat uppdateringen måste du klicka flera gånger för att kunna interagera med Siebel-programmet. Du måste klicka en gång för varje ActiveX-kontroll som finns i programmet. Siebel och Microsoft försöker gemensamt hitta en lösning på problemet. En Siebel-produktuppdatering kommer att publiceras under våren 2006. Mer information om Siebel-produktuppdateringar finns på följande Siebel SupportWeb-webbplats: Kontaktinformationen för andra företag som lämnas i denna artikel kan hjälpa dig att hitta den tekniska support du behöver. Denna information kan ändras utan föregående meddelande. Microsoft garanterar inte på något sätt att kontaktinformationen är korrekt.

 • Det finns vissa ActiveX-kontroller där Java Platform, Standard Edition 1.3 eller Standard Edition 1.4, används.

  När du klickar på en ActiveX-appletkontroll i ett program där appletkontrollen körs med Java Platform, Standard Edition (J2SE) 1.3 eller J2SE 1.4, flyttas inte tangentbordsfokus till kontrollen. Du måste klicka på kontrollen en gång till för att flytta fokus. Fokusförflyttningen fungerar korrekt i J2SE 1.5. Den senaste versionen av J2SE finns på följande Sun Microsystems-webbplats: Mer information om rekommenderade metoder för att få ActiveX-kontroller att fungera utan användaråtgärder finns på följande Microsoft-webbplats: Kontaktinformationen för andra företag som lämnas i denna artikel kan hjälpa dig att hitta den tekniska support du behöver. Denna information kan ändras utan föregående meddelande. Microsoft garanterar inte på något sätt att kontaktinformationen är korrekt.
 • I den kumulativa säkerhetsuppdateringen 918889 ingår säkerhetskorrigeringarna som dokumenteras i säkerhetsbulletinen MS06-042.

  Den kumulativa säkerhetsuppdateringen 910620 innehåller de kumulativa säkerhetskorrigeringarna som dokumenteras i säkerhetsbulletinen MS06-004. Den samlade uppdateringen innehåller också snabbkorrigeringar för Internet Explorer som har publicerats efter säkerhetsbulletinerna MS04-004 och MS04-038.

 • Om du vill installera den samlade uppdateringen 873377 eller 889669, en snabbkorrigering för Internet Explorer som har getts ut efter säkerhetsbulletinen MS04-038 eller snabbkorrigeringarna som ingår i den samlade uppdateringen 896727 måste du följa instruktionerna i artikel 897225 i Microsoft Knowledge Base. Annars tas alla installerade snabbkorrigeringar för Internet Explorer bort.
  897225 Installera snabbkorrigeringar som ingår i kumulativa säkerhetsuppdateringar för Internet Explorer
Egenskaper

Artikel-id: 918899 – senaste granskning 15 feb. 2008 – revision: 1

Feedback