Felsökning av startproblem i Excel 2007

INLEDNING

Det finns flera orsaker till startproblem i Microsoft Office Excel 2007. I den här artikeln beskrivs felsökning av sådana problem och åtgärder för att rätta till dem.

Obs! Håll reda på eventuella nya programinstallationer eller uppdateringar som har gjorts innan problemet uppstod, eftersom de kan ha en direkt inverkan. Dessutom är den här informationen användbar om du inte kan lösa problemet genom den här artikeln utan måste kontakta Microsoft Support.

Mer Information

När du startar Excel 2007 kan det uppstå problem på grund av följande:
 • Skadad genväg till Excel 2007
 • Problemfil i startmappen för Excel eller en annan startmapp
 • Konflikt med ett annat program
 • Felaktig version av en kärnfil för Microsoft Office
 • Skadad Excel-verktygsfältsfil (Excel.xlb)
 • Tillägget är ogiltigt.
 • Registernyckeln är ogiltig.
Om ett felmeddelande visas vid start av Excel 2007 kan du söka i Microsoft Knowledge Base på felmeddelandet. Du hittar Microsoft Knowledge Base på följande Microsoft-webbplats: Om det inte visas något felmeddelande, eller om du inte hittar någon information i Microsoft Knowledge Base om felmeddelandet, kan du använda följande information för felsökning av startproblemet i Excel 2007.

Fastställ först problemets omfattning. Uppstår problemet när du startar Excel 2007 genom att klicka på en arbetsboksfil? Uppstår problemet när du kör Excel från Start-menyn?

Om problemet bara uppstår när du öppnar en Excel-arbetsbok bör du läsa avsnittet Ytterligare felsökning. Se annars "Skapa en ny genväg till Excel 2007".

Skapa en ny genväg till Excel 2007

Om problemet bara uppstår när du startar Excel gör du följande:

Microsoft Windows XP
 1. Klicka på Start, Sök och Alla filer och mappar.
 2. Skriv Excel.exe i rutan Hela eller en del av filnamnet:.
 3. I rutan Sök i klickar du på Den här datorn och sedan på Sök.
 4. När Excel.exe har hittats dubbelklickar du på den så att Excel 2007 startas.

  Obs! Excel.exe finns normalt på följande plats:
  C:\Program\Microsoft Office\Office12
Windows Vista
 1. Klicka på Start.
 2. Skriv Excel.exe i rutan Påbörja sökning.
 3. I listan Program väljer du program. Sökningen startar automatiskt.
 4. När Excel.exe har hittats dubbelklickar du på den så att Excel 2007 startas.

  Obs! Excel.exe finns normalt på följande plats:
  C:\Program\Microsoft Office\Office12
Om Excel startar som förväntat kan problemet bero på en skadad genväg till programmet. Du kan lösa problemet genom att skapa en ny genväg till Excel 2007. Starta sedan Excel 2007 genom den genvägen.

Om du vill att vi ska skapa en ny genväg till Excel 2007 åt dig, går du till avsnittet Skapa den åt mig.

Skapa den åt migOm du vill att en ny genväg ska skapas automatiskt klickar du på knappen eller länken Fix it. Klicka på Kör i dialogrutan Filhämtning och följ anvisningarna i guiden.
Obs! Den här guiden finns bara på engelska men den automatiska korrigeringsfilen fungerar även för andra språkversioner av Windows.

Obs! Om du inte sitter vid datorn där problemet finns, kan du spara den automatiska korrigeringsfilen på en flash-enhet eller en cd och sedan köra den på rätt dator.

Gå sedan till avsnittet Löste det här problemet?.

Löste det här problemet?

Se efter om problemet är borta. I så fall är du klar med den här artikeln. Om problemet inte löstes, provar du med anvisningarna i avsnittet "Starta Excel 2007 i felsäkert läge"

Starta Excel 2007 i felsäkert läge

Om du vill att vi ska starta Excel i felsäkert läge går du till avsnittet Starta åt mig. Om du vill starta Excel i felsäkert läge själv, går du till avsnittet Jag startar det själv

Starta åt migOm du vill att Excel ska startas i felsäkert läge automatiskt, klickar du på knappen eller länken Fix it. Klicka på Kör i dialogrutan Filhämtning och följ anvisningarna i guiden.
Obs! Den här guiden finns bara på engelska men den automatiska korrigeringsfilen fungerar även för andra språkversioner av Windows.

Obs! Om du inte sitter vid datorn där problemet finns, kan du spara den automatiska korrigeringsfilen på en flash-enhet eller en cd och sedan köra den på rätt dator.

Gå sedan till avsnittet Löste det här problemet?.Jag startar det själv

Om Excel inte startar som förväntat med en ny ikon startar du det i felsäkert läge så här:
 1. Klicka på Start, Kör, Bläddra och leta upp mappen där Excel 2007 är installerat.

  Obs! Excel.exe finns normalt på följande plats:
  C:\Program\Microsoft Office\Office12
 2. När du har hittat filen Excel.exe klickar du på den och sedan på Öppna.
 3. Skriv ett blanksteg efter sökvägen i rutan Öppna och sedan /s. Sökvägen bör se ut ungefär så här:
  "C:\Program\Microsoft Office\Office12\Excel.exe" /s
 4. Starta Excel 2007 genom att klicka på OK i dialogrutan Kör.

Löste det här problemet?

Kontrollera om Excel startas i felsäkert läge. I så fall är du klar med det här avsnittet. Om Excel inte startas i felsäkert läge kan du kontakta supporten. Om Excel startar som förväntat läser du avsnittet "Ytterligare felsökning" nedan.

Starta Windows i felsäkert läge

Om Excel 2007 fortfarande inte startar som förväntat kan det finnas en konflikt med ett annat program. Försök starta Microsoft Windows i felsäkert läge, och följ sedan instruktionerna i "Starta Excel 2007 i felsäkert läge" för start av Excel i felsäkert läge. Om du vill veta mer om hur du startar Windows i felsäkert läge klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

315222 Felsäkra startalternativ i Windows XP

Om Excel 2007 inte startar när du använder växeln /s och Windows körs i felsäkert läge, tar du bort Microsoft Office (eller det fristående Excel 2007) med hjälp av Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen. Mer information om hur du lägger till eller tar bort program finns i Windows-dokumentationen.

Den här åtgärden kan vara nödvändig eftersom Excel är i det mest grundläggande läget som krävs för start av programmet när både Windows och Excel körs i felsäkert läge. Detta innebär att inga andra program eller filer är inblandade i startprocessen för Excel. Startproblemet med Excel kan bero på en skadad Office-fil som används för start av Excel. Därför bör problemet försvinna om du tar bort och sedan installerar om Microsoft Office (eller det fristående Excel 2007).

Ytterligare felsökning

Om Excel startar när växeln /s används

Om Excel 2007 startar som förväntat när växeln /s används visas Felsäkert läge i namnlisten i Excel. Detta anger att Excel 2007 körs på samma sätt som första gången efter installationen.

I Excel 2007 åsidosätts följande områden i felsäkert läge. Använd uteslutningsmetoden när Excel har startat för att felsöka följande områden tills problemet är borta.
Startmappar för Excel
En vanlig orsak till problem vid start av Excel 2007 är att en problemfil laddas från en startmapp.

Om du installerar Excel 2007 på standardplatsen öppnas filer från följande sökvägar:
 • C:\Program\Microsoft Office\Office12\Xlstart
 • C:\Documents and Settings\användarnamn\Application Data\Microsoft\Excel\Xlstart, där användarnamn är ditt användarnamn för inloggning.
 • Mappen som anges i rutan Vid start öppnas alla filer i. Rutan Vid start öppnas alla filer i finns i avsnittet Allmänt under Avancerade alternativ när du arbetar i Excel. Leta upp avsnittet Allmänt genom att klicka på Microsoft Office-knappen och sedan på Excel-alternativ.
Om du misstänker att de här filerna ställer till problem tar du bort dem från mapparna. Försök sedan att starta Excel 2007. Om programmet startar som förväntat beror problemet på en av filerna. Ta reda på vilken fil det är genom att lägga till en fil i taget till startmapparna, och försök sedan starta Excel. Upprepa detta tills du har hittat problemfilen.
Verktygsfältsfilen för Excel och filen för verktygsfältet Snabbåtkomst
Ibland kan verktygsfältsfilen (Excel.xlb) eller filen för verktygsfältet Snabbåtkomst (Excel.qat) för Excel 2007 skadas. vilket kan ge upphov till startproblem i Excel. Leta i så fall upp verktygsfältsfilen och byt namn på den. När du har bytt namnet återskapas en ny verktygsfältsfil automatiskt nästa gång du startar Excel.

Så här byter du namn på filen:
 1. Leta upp filen Excel.xlb eller Excel.qat.

  Obs!
  • Standardplatsen för Excel.xlb är i följande mapp:
   C:\Documents and Settings\användarnamn\Application Data\Microsoft\Excel
  • Standardplatsen för Excel.qat är i följande mapp:

   Windows Vista
   C:\Användare\användarnamn\AppData\Local\Microsoft\Office
   Windows XP, Windows Server 2003 och Windows 2000
   C:\Documents and Settings\användarnamn\Local Settings\Application Data\Microsoft\Office
 2. Högerklicka på Excel.xlb eller Excel.qat och klicka sedan på Byt namn.
 3. Skriv Excel.xlb.old eller Excel.qat.old och tryck på RETUR.
Obs! Ändringar av menyflikarna lagras i Excel.xlb. Här ingår ändringar i form av knappar som läggs till genom tilläggsprogram. Ändringar av verktygsfältet Snabbåtkomst lagras i Excel.qat.

Om Excel 2007 startar när Windows är i felsäkert läge

Om Excel 2007 startar utan problem när Windows är i felsäkert läge orsakas startproblemet av något annat program.

Ta reda på vilket program det är med uteslutningsmetoden. Om du inte vet hur du ska göra kontaktar du din Windows-leverantör för mer information om hur du eliminerar program som laddas vid start av Windows. Om du vill veta mer om felsökning av Windows-start klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

310353 Konfigurera Windows XP för start i ett "ren start"-tillstånd

Ett tillägg är ogiltigt

Så här tar du reda på om problemet beror på ett ogiltigt tillägg:
 1. Klicka på Microsoft Office-knappen och sedan på Excel-alternativ.
 2. Klicka på Tillägg.
 3. I rutan Hantera klickar du på tilläggstypen du vill inaktivera, till exempel Excel-tillägg, och sedan på Kör.
 4. Avmarkera kryssrutorna för alla markerade tillägg och klicka sedan på OK.

En registernyckel är ogiltig

Ta reda på om problemet beror på en ogiltig registernyckel genom att ta bort följande registernycklar. De återskapas när du startar om Excel och sedan avslutar programmet.

Obs! Anpassade användarinställningar återställs kanske när registernycklarna tas bort.
 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\12.0

Ett COM-tillägg orsakar problem

COM-tillägg kan installeras var som helst. Program som samverkar med Excel installerar COM-tillägg. Lös problem som kan uppstå med Excel genom att ta bort registernycklarna för COM-tilläggen och sedan starta om Excel.

Om du vill att vi ska åtgärda problemet går du till avsnittet Lös det åt mig. Om du hellre vill göra det själv går du till avsnittet Jag löser det själv.

Lös det åt mig


Om du vill göra det automatiskt klickar du på knappen eller länken Fix it. Klicka på Kör i dialogrutan Filhämtning och följ anvisningarna i guiden.
Om du vill att registernycklarna för COM-tilläggen ska ersättas automatiskt, klickar du på knappen eller länken Fix it. Klicka på Kör i dialogrutan Filhämtning och följ anvisningarna i guiden.Obs! Den här guiden finns bara på engelska men den automatiska korrigeringsfilen fungerar även för andra språkversioner av Windows.

Obs! Om du inte sitter vid datorn där problemet finns, kan du spara den automatiska korrigeringsfilen på en flash-enhet eller en cd och sedan köra den på rätt dator.

Gå sedan till avsnittet Löste det här problemet?.Jag löser det själv
Viktigt! Den här artikeln innehåller information om hur du redigerar registret. Det kan uppstå allvarliga problem om du gör detta felaktigt. Följ därför instruktionerna noga, och säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar i det. Då kan du återställa registret om det uppstår problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar och återställer registret, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows
Gör så här:
 1. Avsluta alla Office-program.
 2. Klicka på Start, Kör, skriv regedit och klicka på OK.
 3. Leta upp följande registerundernyckel:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Excel\AddIns
 4. Klicka på Addins och sedan på ExporteraArkiv-menyn.
 5. Ge filen namnet "XLaddinHKCU.reg" och spara den på skrivbordet.
 6. Markera registernyckeln AddIns, klicka på Ta bortRedigera-menyn och klicka på Ja.
 7. Leta upp följande registerundernyckel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\Excel\Addins
 8. Klicka på Addins och sedan på ExporteraArkiv-menyn.
 9. Ge filen namnet "XLaddinHKLM.reg" och spara den på skrivbordet.
 10. Markera registernyckeln AddIns, klicka på Ta bortRedigera-menyn och klicka på Ja.
 11. Avsluta Registereditorn.
 12. Starta Excel.
Om problemet är borta vet du att problemet orsakades av ett COM-tilläggsprogram. Du kan leta upp tillverkaren av tillägget i registernycklarna under Addins i Registereditorn. Kontakta sedan tillverkaren och be att få uppdateringar.

Löste det här problemet?

Se efter om problemet är borta. I så fall är du klar med det här avsnittet. Om problemet inte är åtgärdat kan du kontakta supporten.
Tack till MVP Jan Karel Pieterse som bidragit till lösningarna i den här artikeln.
Egenskaper

Artikel-id: 919196 – senaste granskning 13 okt. 2009 – revision: 1

Feedback