Windows startar inte längre när en tidigare version av Windows installeras i en konfiguration för flervalsstart

Support för Windows Vista utan installerade Service Pack-versioner upphörde 13 april 2010. Om du vill fortsätta att få säkerhetsuppdateringar för Windows måste du se till att köra Windows Vista med Service Pack 2 (SP2). Mer information hittar du på den här Microsoft-webbsidan: Support upphör för vissa Windows-versioner

Symptom

När en tidigare version av Windows installeras på en dator med Microsoft Windows Vista eller Windows 7 i en konfiguration för flervalsstart, kan något av följande inträffa:
 • Om du installerar en tidigare Windows-version på en dator med Windows Vista eller Windows 7 startar Windows Vista inte längre, bara den tidigare Windows-versionen.
 • Om en ytterligare instans av Microsoft Windows XP installeras på en dator där Windows XP och Windows Vista redan har installerats i en konfiguration för flervalsstart, visas följande felmeddelande:
  Ett diskläsfel uppstod.

Orsak

De här problemen beror på att tidigare Windows-versioner inte är kompatibla med startmetoden för Windows Vista. I Windows Vista används ett BCD-arkiv (Boot Configuration Database), som innehåller en startmeny och all information om operativsystemen på datorn. Därför kan en Boot.ini-fil från en tidigare Windows-version inte användas för att starta Windows Vista.

I tidigare versioner av Windows som körs på en BIOS-baserad (Basic Input/Output System) dator, till exempel Windows XP, startar startprocessen med system-BIOS. BIOS fastställer startenheten och laddar sedan den första fysiska sektorn, som kallas MBR (Master Boot Record). MBR innehåller partitionstabellen och den nödvändiga startexekveringskoden. Med hjälp av denna kod söks den aktiva partitionen upp i partitionstabellen, och kontrollen överlämnas till startsektorn på den aktiva partitionen. Sedan laddar startsektorn på den aktiva partitionen Ntldr-programmet. Detta tolkar sedan Boot.ini-filen, som används för att räkna upp de installerade operativsystemen.

När Windows Vista eller Windows 7 startas på en BIOS-baserad dator laddas MBR och sedan startsektorn. Startkoden laddar emellertid det nya Windows Boot Manager-programmet (Bootmgr). Detta tolkar Boot Configuration Data-filen, räknar upp de installerade operativsystemen och visar sedan startmenyn. Om en tidigare Windows-version installeras i en konfiguration för flervalsstart med Windows Vista eller Windows 7 överför Windows Boot Manager kontrollen till Ntldr-programmet för den tidigare Windows-versionen. Detta sker när du väljer Windows Vista på startmenyn.

När en tidigare version av Windows installeras på en dator med Windows Vista eller Windows 7 skrivs allting från MBR, startsektorn och startfilerna över. Därför förlorar den tidigare Windows-versionen framåtkompatibiliteten med Windows Vista.

Lösning

Lös problemen enligt följande instruktioner.

Obs! Du kan köra följande kommandon med hjälp av kommandotolken. Om du kör kommandona i Windows Vista måste du göra det vid en kommandotolk med förhöjd användarbehörighet. Gör så här: klicka på Start, Tillbehör, högerklicka på genvägen till kommandotolken och klicka sedan på Kör som administratör.
 1. Använd Bootsect.exe för att återställa Windows Vista-MBR och startkoden som överför kontrollen till Windows Boot Manager. Gör detta genom att skriva följande kommando vid en kommandotolk: Enhet:\boot\Bootsect.exe /NT60 All

  I det här kommandot är Enhet enheten med installationsmediet för Windows Vista.

  Obs! Startmappen för det här steget finns i DVD-enheten.
 2. Använd Bcdedit.exe för att manuellt skapa en post i BCD-filen Boot.ini för den tidigare Windows-versionen genom att skriva följande kommandon vid en kommandotolk.

  Obs! I de här kommandona är Enhet enheten där Windows Vista är installerat.
  • Enhet:\Windows\system32\Bcdedit /create {ntldr} /d "Beskrivning av tidigare Windows-version"

   Obs! I det här kommandot kan Beskrivning för tidigare Windows-version vara valfri text, Beskrivning av tidigare Windows-version kan exempelvis vara "Windows XP" eller "Windows Server 2003".
  • Enhet:\Windows\system32\Bcdedit /set {ntldr} device partition=x:

   Obs! I det här kommandot är x: enhetsbeteckningen för den aktiva partitionen.
  • Enhet:\Windows\system32\Bcdedit /set {ntldr} path \ntldr
  • Enhet:\Windows\system32\Bcdedit /displayorder {ntldr} /addlast
 3. Starta om datorn.

Mer Information

För start av Windows-versioner som baseras på Microsoft Windows NT behövs följande filer:
 • Ntldr
 • Boot.ini
 • Bootfont.bin

  Obs! Du måste använda den här filen när du installerar östasiatiska språkversioner av Windows.
 • NTDetect.com
I Windows XP finns de här filerna på systempartitionen som är markerad som aktiv. De är normalt dolda systemfiler i Windows XP. Användare kan ersätta dessa filer med hjälp av Återställningskonsolen eller starta operativsystemet med hjälp av en startdiskett för Windows NT. Filerna behövs inte för Windows Vista, som startar med hjälp av den dolda systemfilen Bootmgr och andra obligatoriska filer i \Boot-katalogen.

Skapa en konfiguration för flervalsstart med Windows Vista

Du skapar en fungerande konfiguration för flervalsstart genom att installera den äldsta versionen av Windows först. och sedan nyare versioner i tur och ordning. I varje nu Windows-version bevaras bakåtkompatibiliteten för start av tidigare Windows-versioner.

För att skapa en konfiguration för flervalsstart med Windows Vista måste du ha minst en partition för varje tidigare Windows-version du installerar. Följ de här allmänna riktlinjerna:
 • Skapa minst två partitioner, och använd en partition för Windows Vista-installationen.

  Obs! Om partitionen för Windows Vista redan är formaterad måste den vara formaterad med hjälp av NTFS-filsystemet. Vi rekommenderar emellertid att du använder någon av följande metoder:
  • Skapa en andra oformaterad partition.
  • Skapa inte den andra partitionen, utan lämna utrymmet ledigt. Skapa i stället den andra partitionen under installationen av Windows Vista.
 • Om det inte finns något operativsystem på datorn installerar du den äldsta Windows-versionen först.

  Obs! Installera Windows XP innan du installerar Windows Server 2003.
 • Kör installationsprogrammet för Windows Vista. Installera Windows Vista i det lediga utrymmet eller på den befintliga partitionen. Du kan köra det här installationsprogrammet i den tidigare Windows-versionen, eller så kan du starta datorn när Windows Vista-skivan ligger i CD- eller DVD-enheten.
När installationen av Windows Vista är klar har du en korrekt konfigurerad flerstartsmiljö med Windows Vista och de tidigare Windows-versionerna. Bootmgr-startmenyn som visas liknar följande meny:
Microsoft Windows Tidigare Windows-operativsystem

Ta bort Windows Vista från en konfiguration för flervalsstart

Följ nedanstående anvisningar om du vill ta bort Windows Vista från en flervalsstartmiljö med en tidigare Windows-version.

Obs! Du kan utföra de här åtgärderna i den tidigare Windows-versionen eller i Windows Vista. Om du utför åtgärderna i Windows Vista måste du göra det från en kommandotolk med förhöjd användarbehörighet. Gör så här: klicka på Start, Tillbehör, högerklicka på genvägen till kommandotolken och klicka sedan på Kör som administratör.
 1. Använd Bootsect.exe för att återställa Ntldr-programmet. Gör detta genom att skriva följande kommando: Enhet:\Boot\Bootsect.exe /NT52 All

  Obs! I det här kommandot är Enhet enheten där Windows Vista-mediet finns.

  När datorn startar om laddar den inte Windows Boot Manager, utan i stället Netldr.exe och Boot.ini.
 2. Ta bort partitionen där Windows Vista är installerat.

  Viktigt! Du kan bara ta bort partitionen där Windows Vista är installerat om denna partition är den icke-aktiva partitionen på datorn. Tänk dig exempelvis följande situation:
  • Windows Vista är installerat på enhet C. Enhet C är partition 1 och är den aktiva partitionen.
  • Windows XP är installerat på enhet D. Enhet D är partition 2 och är den icke-aktiva partitionen.
  I det här fallet kan du köra kommandot bootsect, men du kan inte ta bort partitionen där Windows Vista är installerat. Om du gör det försätts datorn i ett icke-startbart läge, eftersom startfilerna för Windows XP tas bort.

Referenser

Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
314079 Använda systemfiler för att skapa en startdiskett för Windows XP
911080 Felmeddelandet "Ett diskläsfel uppstod" visas när Winnt32.exe används för att installera om Windows XP på en dator med både Windows XP och Windows Vista (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Mer information om BCD (Boot Configuration Data) finns på följande Microsoft-webbplats:Mer information om EFI (Extensible Firmware Interface) i Windows Vista finns på följande MSDN-webbplats (Microsoft Developer Network):
Egenskaper

Artikel-id: 919529 – senaste granskning 10 maj 2010 – revision: 1

Feedback