Användaren dirigeras om till en webbsida vid försök att spela upp Windows Media DRM-skyddat innehåll efter uppgradering till Windows Media Player 11 eller Windows Vista

INTRODUKTION

Vid försök att spela upp Windows Media DRM-skyddat innehåll efter uppgradering till Windows Media Player 11 eller Windows Vista så visas inget innehåll. I den här artikeln finns information om en uppgradering av en säkerhetskomponent som kan åtgärda problemet.

Artikeln är avsedd för användare på nybörjar- till mellannivå.

Det kan vara lättare att följa instruktionerna om du skriver ut artikeln först.

SÅ VISAR SIG PROBLEMET

Det går inte att spela upp innehåll som skyddas av Microsoft Windows Media Digital Rights Manager (DRM). När det här problemet uppstår kan du dirigeras om till en Microsoft-webbplats. Problemet kan uppstå om någon av följande förutsättningar föreligger:
 • Du har uppgraderat från Microsoft Windows Media Player för Windows XP, Microsoft Windows Media Player 10 eller Microsoft Windows Media Player 9 till Microsoft Windows Media Player 11.
 • Du har uppgraderat från en tidigare version av Microsoft Windows till Windows Vista.

ÅTGÄRDER FÖR ATT LÖSA PROBLEMET

Uppgradering av säkerhetskomponent

Du kan uppgradera en säkerhetskomponent i den digitala mediespelaren så att du kan spela upp de skyddade filer som du skaffat innan du uppgraderade till Windows Media Player 11. Gör något av följande om du vill installera uppgraderingen:
 • Windows XP – se avsnittet Steg för Windows XP.
 • Windows Vista – se avsnittet Steg för Windows Vista.

Steg för Windows XP

Krav För att du ska kunna använda den här uppgraderingen måste du köra Internet Explorer som administratör. Så här kör du Internet Explorer som administratör:
 1. Klicka på Start och sedan på
  Kör.
 2. Skriv in följande text och klicka sedan på
  OK.

  C:\Program\Internet Explorer
 3. Håll SKIFT-tangenten nedtryckt, högerklicka på
  Internet Explorer-ikonen och klicka sedan på Kör som.
 4. Klicka på Följande användare.
 5. I Användarnamn och
  Lösenord skriver du det administratörskontonamn och lösenord som du vill använda och klickar sedan på OK.
Så här installerar du uppdateringen för säkerhetskomponenten:
 1. Du kan hämta säkerhetsuppdateringen på följande Microsoft-webbplats:
 2. Installera ActiveX-kontrollen om så behövs. Ser du Internet Explorer-informationsfältet som visas i följande bild?  Om informationsfältet visas följer du de här stegen för att installera komponenten för validering av äkta Windows:
  1. Högerklicka i informationsfältet och klicka sedan på
   Installera ActiveX-kontrollen (Se följande bild).

  2. I dialogrutan Internet Explorer – säkerhetsvarning klickar du på knappen
   Installera.
 3. Klicka på knappen Uppgradera längst upp på sidan.

Steg för Windows Vista

Så här installerar du uppdateringen för säkerhetskomponenten:
 1. Du kan hämta säkerhetsuppdateringen på följande Microsoft-webbplats:
 2. Installera ActiveX-kontrollen om så behövs. Ser du dialogrutan som visas i följande bild? Om du redan har stängt den här dialogrutan trycker du på F5 på tangentbordet och uppdaterar sidan. Då visas dialogrutan igen.  Om dialogrutan Kontroll av användarkonto visas följer du de här anvisningarna och installerar komponenten för validering av äkta Windows:
  1. Klicka på Fortsätt. Du måste kanske ange administratörslösenordet.
  2. I dialogrutan Säkerhetsvarning (se följande bild) klickar du på Installera.

 3. Klicka på knappen Uppgradera längst upp på sidan.
Obs! Om det uppstår problem när du ska installera uppgraderingen av säkerhetskomponenten kan du kontrollera ActiveX-funktionen på följande Microsoft-webbplats:

Workaround

Om du fortfarande inte har löst problemet kan du försöka hämta hem nytt innehåll och spela upp det. Hämta innehållet från en innehållstjänst som du prenumererar på om du använder denna metod. På så vis uppdateras datorns CRL (Certificate Revocation List).

KONTAKTA SUPPORT

Om problemen kvarstår måste du kanske be någon om hjälp eller kontakta Support. Information om hur du kontaktar Support finns på följande Microsoft-webbplats:

Mer information

Om du inte kan spela upp innehåll som du fått tidigare kan det bero på att innehållsleverantören inte har konfigurerat licensservrarna så att de levererar återkallningsinformation till det klientprogram som kräver licensen. Återkallning av enhetsnyckeln kan inaktivera möjligheten för icke-licensierade enheter att få åtkomst till skyddat innehåll.
Mer information om återkallning och Windows Media Rights Manager får du om du klickar på följande artikelnummer i Microsoft Knowledge Base:
941826 Standardinställningarna för Windows Media Rights Manager 10.1.2 SDK omfattar inte leverans av återkallningsinformation
Egenskaper

Artikel-id: 919589 – senaste granskning 25 sep. 2008 – revision: 1

Feedback