MS06-053: Säkerhetsproblem i indexeringstjänsten möjliggör cross-site scripting.

Sammanfattning

Microsoft har publicerat säkerhetsbulletinen MS06-053 med all relevant information om säkerhetsuppdateringen, däribland filmanifestinformation och distributionsalternativ. Du hittar hela säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplatser:
Egenskaper

Artikel-id: 920685 – senaste granskning 20 juli 2008 – revision: 1

Feedback