Standardavståndet för rader och stycken i Word 2007 skiljer sig från standardavståndet i tidigare versioner av Word

Beskrivning av problemet

När du arbetar i ett Microsoft Office Word 2007-dokument märker du att det är större avstånd mellan raderna i ett stycke och mellan olika stycken än i tidigare versioner av Microsoft Word.

Om du vill att vi ska åtgärda problemet går du till avsnittet Lös det åt mig. Om du vill åtgärda problemet själv går du till avsnittet Jag löser det själv.

Lös det åt mig

Om du vill att problemet ska åtgärdas automatiskt klickar du på knappen eller länken Fix it. Klicka på Kör i dialogrutan Filhämtning och följ anvisningarna i guiden.
Obs! Den här guiden finns bara på engelska men den automatiska korrigeringsfilen fungerar även för andra språkversioner av Windows.

Obs! Den här guiden kan inte köras i Windows Server 2008 R2

Obs! Om du inte sitter vid datorn där problemet finns, kan du spara den automatiska korrigeringsfilen på ett flashminne eller en cd-skiva och sedan köra den på rätt dator.

Gå sedan till avsnittet Löste det här problemet?.


Jag löser det själv

Om du ska ändra radavstånd och styckeavstånd i Word 2007 så att de stämmer med tidigare versioner av Word, måste du ändra alternativet Formatuppsättning.

så här:
  1. Klicka på fliken Hem.
  2. Klicka på Ändra format i gruppen Format, peka på Formatuppsättning och klicka på formatuppsättningen du vill använda.

    Om du vill ändra dokumentets standardformatering, till exempel radavstånd och styckeavstånd, till standardformateringen i tidigare versioner av Word, klickar du på Word 2003.
  3. Om du vill använda den angivna formatuppsättningen som standardformatuppsättning i Word 2007 klickar du på Ändra format i gruppen Format och klickar sedan på Ange som standard.


Löste det här problemet?

Kontrollera att problemet har åtgärdats genom att se efter om radavstånd och styckeavstånd har ändrats. I så fall är du klar med den här artikeln. Om problemet inte är åtgärdat kan du kontakta supporten.

Mer Information

I följande tabell anges standardavstånden för rader och stycken för Word 2007 och tidigare versioner av Microsoft Word.

Obs! Vissa språkversioner av Word 2007 kan ha samma standardvärden för radavstånd och styckeavstånd som tidigare versioner av Word.
AvståndsalternativWord 2007Word 2003 och tidigare Word-versioner
Efter14 px0 pt
RadavståndFleraEnkelt
Vid1.15tomt
Obs! Om du vill se alternativen för radavstånd och styckeavstånd högerklickar du på ett stycke och klickar sedan på Stycke.

Mer information om hur du ändrar radavståndet i Word 2007 finns på följande Microsoft-webbplats:
Egenskaper

Artikel-id: 921174 – senaste granskning 18 sep. 2011 – revision: 1

Feedback