MS06-045: Säkerhetsproblem i Utforskaren möjliggör fjärrkörning av kod

Microsoft har publicerat säkerhetsbulletinen MS06-045 med all relevant information om säkerhetsuppdateringen, däribland filmanifestinformation och distributionsalternativ. Du hittar hela säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplatser:
Egenskaper

Artikel-id: 921398 – senaste granskning 20 juli 2008 – revision: 1

Feedback