MS06-040: Säkerhetsproblem i tjänsten Server möjliggör fjärrkörning av kod


INLEDNING


Microsoft har publicerat säkerhetsbulletinen MS06-040 med all relevant information om säkerhetsuppdateringen, däribland filmanifestinformation och distributionsalternativ. Du hittar hela säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplatser:

Mer Information


Kända problem

Användare som har installerat den ursprungliga versionen av säkerhetsuppdatering 921883 (säkerhetsbulletinen MS06-040) kan ha drabbats av ett problem med program som kräver mycket sammanhängande minne, till exempel Microsoft Business Solutions - Navision 3.70. Det här problemet uppstår efter installation av säkerhetsuppdatering 921883 på en dator där 32-bitarsprogram körs i följande operativsystem:
  • 64- och 32-bitarsversioner av Microsoft Windows Server 2003 med Service Pack 1 (SP1)
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
Det här problemet är löst i den version av säkerhetsuppdateringen som släpptes den 12 september 2006. Om du vill veta mer om det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

924054 Program som kräver mycket sammanhängande minne avslutas efter installation av säkerhetsuppdatering 921883 (MS06-040) på en dator med Windows Server 2003 Service Pack 1 eller Windows XP Professional x64 Edition