Inaktivera eller avinstallera pilotversionen av Microsoft Windows Genuine Advantage Notifications för Windows XP

INLEDNING

Den här artikeln avser den version av Microsoft Windows Genuine Advantage (WGA) Notifications för Windows XP som distribueras inom ramen för pilotprogrammet. Denna version ingår exempelvis i betaversionen som medföljer licensvillkoren för programvara från Microsoft. För att kunna avinstallera pilotversionen på ett säkert och enkelt sätt måste du installera den allmänna utgivna versionen av WGA Notifications. Om du inte installerar den versionen kan du följa instruktionerna i den här artikeln för inaktivering eller avinstallation av pilotversionen.Viktigt! De här instruktionerna har inte testats på den allmänna utgivna versionen av WGA Notifications och stöds därför inte. Microsoft kommer senare att erbjuda den allmänna utgivna versionen av WGA Notifications via Automatisk uppdatering till användare som avinstallerar pilotversionen. WGA Notifications ingår i programmet Windows Genuine Advantage.

Om du vill veta mer om hur du skaffar den senaste utgåvan av WGA Notifications, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

905474 Beskrivning av programmet Windows Genuine Advantage NotificationsOm du har en falsk Windows-version visas ett meddelande vid inloggningen om att Windows-exemplaret sannolikt är falskt, och sedan dirigeras du om till WGA-webbplatsen för mer information. Om du inte skaffar ett äkta Windows-exemplar visas återkommande meddelanden om att Windows-exemplaret sannolikt är falskt.

Obs! Om du har ett äkta exemplar av Windows och vill använda WGA Notifications kan det visas meddelanden om uppdatering av Windows XP.

Oavsett om du har ett äkta Windows-exemplar eller inte har du tillgång till viktiga uppdateringar. Användare som inte har lyckats verifiera sitt exemplar av Windows XP kan emellertid inte installera andra uppdateringar, till exempel för Windows Internet Explorer och Windows Defender, och har inte tillgång till hämtningsbara filer som enbart gäller användare av äkta Windows.

Mer Information

Viktigt! Den här artikeln innehåller information om hur du redigerar registret. Det kan uppstå allvarliga problem om du gör detta felaktigt. Följ därför instruktionerna noga, och säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar i det. Då kan du återställa registret om det uppstår problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar och återställer registret klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows

Inaktivera WGA Notifications

Om du vill att vi ska inaktivera WGA Notifications åt dig, går du till avsnittet Lös det åt mig. Om du hellre vill göra det själv går du till avsnittet Jag löser det själv.

Lös det åt migOm du vill att problemet ska åtgärdas automatiskt klickar du på knappen eller länken Fix it. Klicka på Kör i dialogrutan Filhämtning och följ anvisningarna i guiden.Obs!
 • Guiden finns endast på engelska. Den automatiska korrigeringsfilen fungerar dock även för andra språkversioner av Windows.
 • Om du inte just nu använder datorn där problemet finns kan du spara lösningen på ett flashminne eller en cd och sedan köra den på rätt dator.Jag löser det själv

 1. Logga in på datorn med ett konto som har administratörsbehörigheter.
 2. Kontrollera att den version av WGA Notifications som finns på datorn är en pilotversion. Versionsformatet för pilotversionen är 1.5.0532.x. I det här fallet kan du bara avinstallera versionerna 527–532. Du kan till exempel avinstallera versioner från 1.5.0527.0 till 1.5.0532.2. Så här tar du reda på vilken version av WGA Notifications du har:
  1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.
  2. Dubbelklicka på Lägg till eller ta bort program och klicka sedan på Windows XP - Programvara, Windows Genuine Advantage Notifications och Klicka här om du vill se supportinformation.
  3. Kontrollera versionsnumret i dialogrutan Supportinformation och klicka på Stäng.
 3. Byt namn på följande filer genom att ändra filnamnstillägget till .old:
  • Byt namn på %Windir%\system32\WgaLogon.dll till %Windir%\system32\WgaLogon.old
  • Byt namn på %Windir%\system32\WgaTray.exe till %Windir%\system32\WgaTray.old
 4. Starta om datorn.

Avinstallera WGA Notifications manuellt

 1. Logga in på datorn med ett konto som har administratörsbehörigheter.
 2. Kontrollera att den version av WGA Notifications som finns på datorn är en pilotversion. Versionsformatet för pilotversionen är 1.5.0532.x. I det här fallet kan du bara avinstallera versionerna 527–532. Du kan till exempel avinstallera versioner från 1.5.0527.0 till 1.5.0532.2. Så här tar du reda på vilken version av WGA Notifications du har:
  1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.
  2. Dubbelklicka på Lägg till eller ta bort program och klicka sedan på Windows XP - Programvara, Windows Genuine Advantage Notifications och Klicka här om du vill se supportinformation.

   Obs! Om Windows Genuine Advantage Notifications inte visas är den utgivna versionen installerad. Du kan inte avinstallera den utgivna versionen av WGA Notifications.
  3. Kontrollera versionsnumret i dialogrutan Supportinformation och klicka på Stäng.
 3. Byt namn på följande filer genom att ändra filnamnstillägget till .old:
  • Byt namn på %Windir%\system32\WgaLogon.dll till %Windir%\system32\WgaLogon.old
  • Byt namn på %Windir%\system32\WgaTray.exe till %Windir%\system32\WgaTray.old
 4. Starta om datorn.
 5. Avregistrera LegitCheckControl.dll med hjälp av Regsvr32 så här:
  1. Klicka på Start, Kör, skriv cmd och klicka på OK.
  2. Skriv följande vid kommandotolken och tryck på RETUR:
   Regsvr32 %Windir%\system32\LegitCheckControl.dll /u
 6. Starta om datorn.
 7. Klicka på Start, Kör, skriv cmd och klicka på OK.
 8. Ta bort följande filer vid kommandotolken med hjälp av kommandot Del. Tryck på RETUR efter varje kommando.
  • Del %Windir%\system32\wgalogon.old
  • Del %Windir%\system32\WgaTray.old
  • Del %Windir%\system32\LegitCheckControl.dll
 9. Skriv regedit vid kommandotolken.
 10. Leta upp och högerklicka på följande registerundernycklar: Klicka på Ta bort för varje undernyckel.
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\ CurrentVersion\Winlogon\Notify\WgaLogon
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Uninstall\WgaNotify
Mer information om WGA Notifications finns på följande Microsoft-webbplats:
Egenskaper

Artikel-id: 921914 – senaste granskning 27 sep. 2011 – revision: 1

Feedback