Använda Kontroll av användarkonto i Windows Vista

INLEDNING

I den här artikeln beskrivs funktionen Kontroll av användarkonto i Windows Vista samt hur du kör ett program som administratör i Windows Vista.

Mer Information

Kontroll av användarkonto är en ny funktion som skyddar datorn mot skadliga program Kontroll av användarkonto förhindrar installation av otillåtna program och oavsiktliga ändringar av systeminställningar.

En fråga från Kontroll av användarkonto visas när du gör något av följande:
 • Installerar eller avinstallerar ett program.
 • Installerar en drivrutin för en enhet. (Det kan till exempel vara drivrutinen för en digitalkamera.)
 • Använder Windows Update-konsolen för installation av uppdateringar.
 • Konfigurerar föräldrakontroll.
 • Installerar en ActiveX-kontroll. (ActiveX-kontroller används för att visa vissa webbsidor.)
 • Öppnar eller ändrar kontrollinställningarna för Windows-brandväggen.
 • Ändrar en användarkontotyp.
 • Ändrar dina säkerhetsinställningar med snapin-modulen för redigering av säkerhetsprinciper (Secpol.msc).
 • Bläddrar i en annan användares katalog.
 • Konfigurerar Automatiska uppdateringar.
 • Återställer säkerhetskopierade systemfiler.
 • Schemalägger automatiserade aktiviteter.
 • Kopierar eller flyttar filer till Program- eller Windows-katalogen.
 • Lägger till eller tar bort ett användarkonto.
 • Konfigurerar åtkomst till Fjärrskrivbord.

Köra ett program som administratör

När du kör en program- eller systemfunktion visas kanske en fråga från Kontroll av användarkonto. I de flesta fall rör det sig om äldre program, medan nyare versioner av samma program inte utlöser något meddelande. Du kan inte ställa in Kontroll av användarkonto för att köra ett program automatiskt som administratör utan att användaren meddelas.

I Windows Vista fungerar vissa program på rätt sätt bara om du kör dem som administratör, men du kan kanske köra nyare versioner av samma program som icke-administratör.

Obs! Det kan uppstå en säkerhetsrisk om du använder administratörsbehörighet för att köra ett okänt program. Kör bara program du litar på som administratör.

Viktigt! Dessa åtgärder kan öka säkerhetsriskerna och göra datorn eller nätverket mer sårbara för angrepp från angripare eller skadliga program som virus. Vi rekommenderar att du följer instruktionerna i den här artikeln för att program ska fungera som det är tänkt eller för att särskilda programfunktioner ska implementeras. Innan du gör ändringarna rekommenderar vi att du utvärderar vilka risker de medför i din miljö. Om du genomför den här processen bör du vidta lämpliga ytterligare åtgärder för att skydda datorn. Vi rekommenderar att du följer instruktionerna endast om det verkligen är nödvändigt.

Så här kör du ett program som administratör:
 1. Högerklicka på ikonen du använder för att köra programmet och klicka på Kör som administratör.
 2. Om du ombeds ange ett administratörslösenord eller en bekräftelse skriver du lösenordet eller klickar på Fortsätt.

För vissa programikoner är alternativet Kör som administratör inte tillgängligt på snabbmenyn. För dessa gör du följande:
 1. Högerklicka på ikonen du använder för att köra programmet och klicka på Egenskaper. På fliken Genväg innehåller rutan Mål programfilens plats och namn.
 2. Öppna mappen som innehåller programfilen.
 3. Högerklicka på programfilen och klicka på Kör som administratör. Behörighet för Kontroll av användarkonto Om du ombeds ange ett administratörslösenord eller en bekräftelse skriver du lösenordet eller klickar på Fortsätt.
Om du måste köra ett program som administratör kan det vara praktiskt att konfigurera det så att du automatiskt kör det som administratör. Gör så här:
 1. Högerklicka på ikonen du använder för att köra programmet och klicka på Egenskaper.
 2. På fliken Kompatibilitet markerar du kryssrutan Kör det här programmet som en administratör. Klicka sedan på OK.
Fliken Kompatibilitet är inte tillgänglig för vissa programikoner. För dessa gör du följande:
 1. Högerklicka på ikonen du använder för att köra programmet och klicka på Egenskaper. På fliken Genväg innehåller rutan Mål programfilens plats och namn.
 2. Öppna mappen som innehåller programfilen.
 3. Högerklicka på programfilen och klicka på Egenskaper.
 4. På fliken Kompatibilitet markerar du kryssrutan Kör det här programmet som en administratör. Klicka sedan på OK.
Egenskaper

Artikel-id: 922708 – senaste granskning 22 maj 2007 – revision: 1

Feedback