Du får ett felmeddelande när du försöker öppna en filtyp som blockerats av en registerprincipinställning i PowerPoint 2010, PowerPoint 2007 eller PowerPOint 2003

Symptom

När du öppnar en presentation som har sparats i ett Microsoft PowerPoint-format går det inte att öppna presentationen. Dessutom visas följande felmeddelande:
Du försöker öppna en filtyp som har blockerats av en registerprincipinställning.
Om du får ett felmeddelande av den här typen när du försöker spara en fil, läser du följande Microsoft Knowledge Base-artikel:
945799 Felmeddelande vid försök att spara en fil i PowerPoint 2007 eller PowerPoint 2003: "Du försöker spara en fil som har blockerats av en registerprincipinställning"

Orsak

Problemet kan uppstå om en administratör har begränsat presentationstyperna som kan öppnas i Microsoft Office PowerPoint 2010, Microsoft Office PowerPoint 2007 eller Microsoft Office PowerPoint 2003. En administratör kan begränsa typerna genom att ange en registernyckel.


För PowerPoint 2010 kan registernyckeln ändras i Administrativa mallar i Office 2010. Mer information finns i "PowerPoint 2010 " underavsnitt till avsnittet "Mer information".

För PowerPoint 2007 kan registernyckeln ändras i 2007 Office System Administrative Templates. Mer information finns i "PowerPoint 2007 " underavsnitt till avsnittet "Mer information".

För PowerPoint 2003: uppdatering 933669 gör att en administratör kan blockera möjligheten att spara eller öppna filer i PowerPoint 2003. Mer information finns i "PowerPoint 2003 " underavsnitt till avsnittet "Mer information".

Lösning

Viktigt! Den här artikeln innehåller information om hur du redigerar registret. Det kan uppstå allvarliga problem om du gör detta felaktigt. Följ därför instruktionerna noga, och säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar i det. Då kan du återställa registret om det uppstår problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar och återställer registret, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows
Om du vill öppna filer som har blockerats av registret, kan du inaktivera begränsningen för att öppna presentationer som blockerats av registerinställningarna i PowerPoint. Gör så här: klicka för att expandera avsnittet för den version av PowerPoint du använder.

Powerpoint 2010

Klicka här för att visa eller dölja detaljerad information

PowerPoint 2007 & PowerPoint 2003

Klicka här för att visa eller dölja detaljerad information

Obs! Kontakta systemadministratören om du vill ändra registerinställningarna genom att ändra principerna.


Mer Information

Begränsa filer i Microsoft Excel

PowerPoint 2010


Klicka här för att visa eller dölja detaljerad information
Egenskaper

Artikel-id: 922847 – senaste granskning 12 sep. 2011 – revision: 1

Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office PowerPoint 2003

Feedback