Felmeddelande när du försöker öppna en filtyp som har blockerats av registerprincipinställningar i Excel 2010, Excel 2007 eller Excel 2003

Symptom

När du öppnar en fil som sparats i filformatet Microsoft Excel, går det inte att öppna filen. Dessutom visas följande typ av felmeddelande:

Du försöker öppna en filtyp som har blockerats av en registerprincipinställning.Du försöker öppna en filtyp <<Filtyp>> som blockeras av inställningarna för filblockering i Säkerhetscenter.
Om du får ett felmeddelande av den här typen när du försöker spara en fil läser du följande Microsoft Knowledge Base-artikel:

945797 Felmeddelande vid försök att spara en filtyp som har blockerats av registerprincipinställningar i Excel 2007 eller Excel 2003

Orsak

Problemet kan uppstå om en administratör har begränsat filtyperna som kan öppnas i Microsoft Office Excel 2010, Microsoft Office Excel 2007 eller Microsoft Office Excel 2003. En administratör kan begränsa filtyperna genom att ange en registernyckel.
Som standard blockeras följande filtyper i Excel 2010:
  • Excel 4-arbetsböcker
  • Excel 4-kalkylblad
  • Excel 3-kalkylblad
  • Excel 2-kalkylblad
  • Excel 4-makroblad och tilläggsfiler
  • Excel 3-makroblad och tilläggsfiler
  • Excel 2-makroblad och tilläggsfiler

För Excel 2010 kan registernyckeln ändras i Administrativa mallar för Microsoft Office 2010-systemet. Mer information finns i "Excel 2010 " underavsnitt till avsnittet "Mer information".För Excel 2007 kan registernyckeln ändras i 2007 Office System Administrative Templates. Mer information finns i "Excel 2007 " underavsnitt till avsnittet "Mer information".

För Excel 2003: uppdatering 933666 gör att en administratör kan blockera möjligheten att spara eller öppna filer i Excel 2003. Mer information finns i "Excel 2003 " underavsnitt till avsnittet "Mer information".

Följande filer blockeras normalt i Microsoft Office 2003 Service Pack 3:
  • Microsoft Excel 4.0 Charts (.xlc)
  • DBF 2 (dBASE II) (.dbf)
Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
938810 Information om vissa filformat som blockeras när du har installerat Office 2003 Service Pack 3

Lösning

Viktigt! Den här artikeln innehåller information om hur du redigerar registret. Det kan uppstå allvarliga problem om du gör detta felaktigt. Följ därför instruktionerna noga, och säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar i det. Då kan du återställa registret om det uppstår problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar och återställer registret, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows
Om du vill öppna filer som har blockerats i registret kan du inaktivera blockeringen av presentationer som har blockerats av registerinställningarna för Excel. Gör så här: klicka för att expandera avsnittet för den version av Excel du använder.

Excel 2010

Klicka här för att visa eller dölja detaljerad information

Excel 2007

Klicka här för att visa eller dölja detaljerad information

Excel 2003

Klicka här för att visa eller dölja detaljerad information

Obs! Du kan också kontakta systemadministratören om du vill ändra grupprincipinställningarna.

Mer Information

Begränsa filer i Microsoft Excel

Excel 2010


Klicka här för att visa eller dölja detaljerad information
Egenskaper

Artikel-id: 922848 – senaste granskning 18 sep. 2011 – revision: 1

Feedback