Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Excel 2003: 10 oktober 2006


Microsoft har publicerat säkerhetsbulletin MS06-059 med all relevant information om säkerhetsuppdateringen för Microsoft Office Excel 2003, däribland filmanifestinformation och distributionsalternativ. Du hittar hela säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplatser:

Problem som korrigeras i säkerhetsuppdateringen

Förutom problemen som beskrivs i säkerhetsbulletinen åtgärdas problemen som beskrivs i följande artiklar i Microsoft Knowledge Base:
923335 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Excel 2003 efter Service Pack 2: 27 juli 2006 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
923759 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Excel 2003 efter Service Pack 2: 7 augusti 2006 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
924437 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Excel 2003 efter Service Pack 2: 21 augusti 2006 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)