Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Word 2003: 10 oktober 2006

Microsoft har publicerat säkerhetsbulletinen MS06-060 med all relevant information om säkerhetsuppdateringen för Microsoft Office Word 2003, bl.a. filmanifestinformation och distributionsalternativ. Du hittar hela säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplatser:

Problem som korrigeras i säkerhetsuppdateringen

Förutom problemen som beskrivs i säkerhetsbulletinen åtgärdas problemen som beskrivs i följande artiklar i Microsoft Knowledge Base:
919734 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Word 2003 efter Service Pack 2: 24 maj 2006 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
921287 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Word 2003 efter Service Pack 2: 16 juni 2006 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
921648 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Word 2003 efter Service Pack 2: 26 juni 2006 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
923824 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Word 2003 efter Service Pack 2: 7 augusti 2006 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
924372 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Word 2003 efter Service Pack 2: 21 augusti 2006 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Egenskaper

Artikel-id: 923094 – senaste granskning 11 sep. 2007 – revision: 1

Feedback