MS06-057: Säkerhetsproblem i Utforskaren möjliggör fjärrkörning av kod

Sammanfattning

Microsoft har återutgivit säkerhetsbulletinen MS06-057 med all relevant information om säkerhetsuppdateringen, däribland filmanifestinformation och distributionsalternativ. Du hittar hela säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplatser:
Egenskaper

Artikel-id: 923191 – senaste granskning 17 juli 2008 – revision: 1

Feedback