Ett felmeddelande om att den senaste versionen av Internet Explorer inte används visas när en webbplats besöks med Internet Explorer 7

Den här artikeln är avsedd för användare på nybörjar- till mellannivå.Det kan vara lättare att följa instruktionerna om du skriver ut artikeln först.

Så visar sig problemet

När Windows Internet Explorer 7 används för att besöka en webbplats visas ett felmeddelande av följande slag:
 • Du har inte den senaste versionen av Internet Explorer.
 • Webbplatsen stöder Microsoft Internet Explorer 6 eller senare versioner.


Det här problemet uppstår trots att Internet Explorer 7 är den senaste versionen av Internet Explorer.

Åtgärder för att lösa problemet

Lös problemet genom att be webbplatsens innehavare att ändra den så att Internet Explorer 7 identifieras på rätt sätt.

Åtgärder för att undvika problemet

Vissa webbplatser är konstruerade för att identifiera Internet Explorer 6 som den senaste versionen av Internet Explorer. Du kan undvika det här problemet med hjälp av Användaragentsträng. Detta verktyg ska bara användas för att besöka webbplatser som inte kan identifiera Internet Explorer 7. När du har besökt webbplatserna stänger du alla Internet Explorer-fönster som har öppnats av verktyget.

Steg 1: Hämta Användaragentsträng

Så här hämtar du verktyget:
 1. Klicka på länken omedelbart efter steg 1c.
 2. Klicka på Kör i dialogrutan Filhämtning - Säkerhetsvarning.
 3. Klicka på Kör i dialogrutan Internet Explorer - Säkerhetsvarning när du tillfrågas om du vill köra programmet. Gå sedan till nästa steg för att installera Användaragentsträng.
Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:

Hämta Hämta paketet med Användaragentsträng nu.

Utgivningsdatum: 4 augusti 2006

Om du vill ha mer information om hur du hämtar Microsoft-supportfiler klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.


Steg 2: Installera Användaragentsträng
 1. Klicka på Next på sidan Welcome to the User Agent String Utility Setup.
 2. Klicka på Next på sidan Select Installation Folder.
 3. Klicka på Next på sidan Confirm Installation.

  Det kan ta några minuter att installera filerna.
 4. Avsluta guiden genom att klicka på Close på sidan Installation Complete.
Steg 3: Använd Användaragentsträng för att besöka webbsidan
 1. Starta Användaragentsträng genom att klicka på ikonen för User Agent String Utility på skrivbordet.
 2. Klicka på Change Settings i dialogrutan Internet Explorer User Agent String Utility v2.0.

  Ett webbläsarfönster öppnas. Du kan använda det precis på samma sätt som ett fönster i Internet Explorer 7.
 3. Besök webbplatsen som inte identifierar Internet Explorer 7. När du är klar stänger du webbläsarfönstret som öppnades av verktyget.
Egenskaper

Artikel-id: 923196 – senaste granskning 16 apr. 2007 – revision: 1

Feedback