Beskrivning av Office 2003 Service Pack 3

Sammanfattning

Microsoft har publicerat en Service Pack-uppdatering för Microsoft Office 2003. I den här artikeln finns information om hämtning av uppdateringen och länkar till en lista över åtgärdade problem. Dessutom innehåller artikeln information om problem som kan uppstå vid installation av uppdateringen och hur du avgör om den har installerats eller inte.

INLEDNING

Microsoft Office 2003 Service Pack 3 (SP3) innehåller förbättringar av säkerhet och stabilitet. Vissa korrigeringar har tidigare getts ut som separata uppdateringar, som nu ingår i Office 2003 SP3.

Mer Information

Information om uppdateringen

Lista över problem som åtgärdats genom uppdateringen

En lista över de problem i Office 2003 Service Pack 2 som åtgärdats genom Office 2003 SP3 finns att hämta i en Microsoft Excel-arbetsbok.

Obs! Dokumentet är på engelska och kommer inte att översättas.

Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:

Hämta Hämta paketet Office2003System_SP3Changes.exe nu.

Utgivningsdatum: 18 september 2007

Om du vill ha mer information om hur du hämtar Microsoft-supportfiler klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.

Problem som åtgärdas i den här Service Pack-uppdateringen

Genom Office 2003 SP3 åtgärdas problemen som beskrivs i följande artiklar i Microsoft Knowledge Base:
938790 Problem i Excel 2003 som korrigeras i Office 2003 Service Pack 3 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
938792 Problem i Office 2003 som korrigeras i Office 2003 Service Pack 3 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
938802 Problem i Outlook 2003 som korrigeras i Office 2003 Service Pack 3 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
938801 Problem i PowerPoint 2003 som korrigeras i Office 2003 Service Pack 3 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
938799 Problem i Word 2003 som korrigeras i Office 2003 Service Pack 3 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Säkerhetsbulletiner som hör till Service Pack-uppdateringen

I Office 2003 SP3 åtgärdas problemen som beskrivs i följande artiklar i Microsoft Knowledge Base:
922581 MS06-062: Säkerhetsproblem i Office möjliggör fjärrkörning av kod

924191 MS06-061: Säkerhetsproblem i Microsoft XML Core Services möjliggör fjärrkörning av kod

922968 MS06-048: Säkerhetsproblem i Microsoft Office möjliggör fjärrkörning av kod

917284 MS06-038: Säkerhetsproblem i Microsoft Office möjliggör fjärrkörning av kod

915384 MS06-039: Säkerhetsproblem i Microsoft Office-filter möjliggör fjärrkörning av kod

901190 MS06-009: Säkerhetsproblem i den koreanska IME:n (Input Method Editor) kan medföra behörighetshöjning

917285 MS06-037: Säkerhetsproblem i Microsoft Excel möjliggör fjärrkörning av kod

905413 MS06-012: Säkerhetsproblem i Microsoft Office möjliggör fjärrkörning av kod

902412 MS06-003: Säkerhetsproblem i TNEF-avkodning i Microsoft Outlook och Microsoft Exchange som möjliggör fjärrkörning av kod
916768 MS06-028: Säkerhetsproblem i Microsoft PowerPoint möjliggör fjärrkörning av kod

910729 MS06-054: Säkerhetsproblem i Microsoft Publisher möjliggör fjärrkörning av kod

917336 MS06-027: Säkerhetsproblem i Microsoft Word möjliggör fjärrkörning av kod

940965 MS07-044: Säkerhetsproblem i Microsoft Excel möjliggör fjärrkörning av kod

936227 MS07-042: Säkerhetsproblem i Microsoft XML Core Services möjliggör fjärrkörning av kod

Tidigare utgivna uppdateringar som ingår i Service Pack-uppdateringen

Office 2003 SP3 innehåller följande tidigare utgivna uppdateringar:

842532 Beskrivning av Office 2003 Service Pack 1

887616 Beskrivning av Office 2003 Service Pack 2

892843 Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Outlook 2003: 10 januari 2006

913807 Beskrivning av uppdatering för Outlook 2003: 14 mars 2006

924424 Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Office 2003: 10 oktober 2006

914455 Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Office 2003, Project 2003 och OneNote 2003: 11 juli 2006

923097 Beskrivning av uppdatering för Office 2003: 10 oktober 2006 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
923272 Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Office 2003: 10 oktober 2006

919029 Beskrivning av uppdatering för Office 2003: 14 november 2006

894542 Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Publisher 2003: 12 september 2006

921566 Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Office 2003: 8 augusti 2006

905756 Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Excel 2003: 14 mars 2006

917334 Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Microsoft Office Word 2003: 13 juni 2006

917151 Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Office 2003: 11 juli 2006

918419 Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Microsoft Office Excel 2003: 11 juli 2006

916518 Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Microsoft PowerPoint 2003: 13 juni 2006

913571 Beskrivning av uppdateringarna för Office 2003: 14 mars 2006
924886 Beskrivning av uppdatering för Office 2003: 12 december 2006 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
905645 Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Office 2003: 14 februari 2006 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
920103 Beskrivning av uppdatering för InfoPath 2003: 8 augusti 2006

925251 Beskrivning av uppdatering för Office 2003: 13 februari 2007 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
936048 Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Office 2003: 14 augusti 2007

940602 Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Excel 2003: 14 augusti 2007


Microsoft Office 2003 Multilingual User Interface Pack

I Office 2003 SP3 ingår även uppdateringar för Microsoft Office 2003 Multilingual User Interface Pack. Mer information om tidigare uppdateringar för Microsoft Office 2003 Multilingual User Interface Pack som ingår i Office 2003 SP3 finns på följande Microsoft-webbplatser:
Microsoft Office 2003 Service Pack 1 för Multilingual User Interface Pack
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=sv&FamilyID=f682ab1c-5be8-476d-b439-196412223cda
Microsoft Office 2003 Service Pack 2 för Multilingual User Interface Pack
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=sv&FamilyID=5efd0266-2c4d-486b-a0de-099e96ae21a5

Nya och uppdaterade funktioner

När du har installerat Office 2003 SP3 kan du använda en registernyckel för att aktivera eller inaktivera instansieringspunkten för en viss COM-kategori i ett Office 2003-program. Om du vill veta mer om denna funktion klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

938815 Aktivera eller inaktivera instansieringspunkten för en viss COM-kategori i ett Office 2003 Service Pack 3-program (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
När du har installerat Office 2003 SP3 kan du använda en registernyckel för att ändra antalet inbäddade MIME-meddelanden som behandlas innan ett MIME-meddelande visas i meddelandetexten i Outlook 2003. Om du vill veta mer om denna funktion klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

938817 Ändra antalet inbäddade MIME-meddelanden som behandlas i Outlook 2003 innan MIME dumpas i meddelandetexten (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
När du har installerat Office 2003 SP3 kan du installera tillägg i Microsoft Office Access 2003 på en dator med Windows Vista. Om du vill veta mer om denna funktion klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

938809 Felmeddelande vid försök att installera ett Access 2003-tillägg för alla användare med hjälp av Tilläggshanteraren på en dator med Windows Vista: "Det gick inte att lägga till i registret" (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Kända problem

Kända problem efter installation av Service Pack-uppdateringen

När du har installerat Office 2003 SP3 uppstår det problem när du använder ett Bit-fält i ett Access-projekt (.adp). Om du vill veta mer om det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

943967 Efter installation av Office 2003 SP 3 uppstår det problem i ett Access-projekt vid arbete med en Bit-datatypskolumn i en länkad SQL Server-tabell (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
När du har installerat ett Service Pack för Microsoft Office uppmanas du oväntat att starta om datorn. Om du vill veta mer om det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

905726 Du uppmanas att starta om datorn efter att du installerat en Office Service Pack-uppdatering eller annan Office-uppdatering (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
När du har installerat Office 2003 SP3 fungerar inte ett tillägg, en ActiveX-kontroll eller ett COM-tillägg som förväntat i ett Office 2003-program. Om du vill veta mer om det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

938814 Funktionen hos ett tillägg, en ActiveX-kontroll eller ett COM-tillägg reduceras eller blockeras efter installation av Office 2003 Service Pack 3 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
När du har installerat Office 2003 SP3 visas ett felmeddelande när du försöker skapa ett nytt MAPI-formulär i Outlook 2003. Om du vill veta mer om det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

938816 Felmeddelande vid försök att skapa ett nytt MAPI-formulär i Outlook 2003: "Kontakta administratören" (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
När du har installerat Office 2003 SP3 går det inte att öppna bifogade filer med filnamnstillägget .gadget i Outlook 2003. Om du vill veta mer om det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

938811 Bifogade filer med filnamnstillägget .gadget kan inte öppnas i Outlook 2003 efter installation av Office 2003 Service Pack 3 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
När du har installerat Office 2003 SP3 fungerar inte Snabbspara som förväntat i Word 2003. Om du vill veta mer om det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

938808 Funktionen Snabbspara i Word 2003 fungerar inte efter installation av Office 2003 Service Pack 3

När du har installerat Office 2003 SP3 fungerar inte Microsoft Office Document Imaging som förväntat. Om du vill veta mer om det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

938813 Det uppstår problem när Microsoft Office Document Imaging körs efter installation av Office 2003 Service Pack 3 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
När du har installerat Office 2003 SP3 visas ett felmeddelande när du försöker öppna eller spara en fil. Om du vill veta mer om det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

941636 Ett felmeddelande visas vid försök att öppna eller spara en fil efter installation av Office 2003 Service Pack 3 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
När du har installerat Office 2003 SP3 kan du inte öppna vissa Microsoft Excel-arbetsböcker som innehåller Microsoft VBA-makron (Visual Basic for Applications). Om du vill veta mer om det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

938806 Det går inte att öppna Microsoft Excel 5.0/95-arbetsboksfiler med VBA-makron i Excel 2003 efter installation av Office 2003 Service Pack 3 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
När du har installerat Office 2003 SP3 sparas Office-versionsnumret inte längre i dokumentets egenskaper. Om du vill veta mer om det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

938807 Office-filer som sparas i vissa format innehåller inte längre Office-versionsnumret efter installation av Office 2003 Service Pack 3 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
När du har installerat Office 2003 SP3 uppstår det problem när du lägger till en kombinations- eller listrutekontroll i ett formulär eller en rapport. Om du vill veta mer om det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

945280 Kombinations- och listrutekontroller visar inget eller felaktigt värde i Access 2003 efter installation av Office 2003 Service Pack 3 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
När du har installerat Office 2003 SP3 uppstår det andra problem i Access.Om du vill veta mer om det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

945674 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Access 2003 efter Service Pack 3: 18 december 2007 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

När du har installerat Office SP3 för vissa lokaliserade versioner av Office 2003, kan programinstallationstillstånden skadas, vilket kan medföra att Office 2003-program inte fungerar som de ska. Lös problemet genom att installera följande viktiga uppdatering direkt efter Office SP3:
943452 Viktig uppdatering för Office 2003

Installationsinformation

Hämta och installera Office 2003 Service Pack 3

Office 2003 Service Pack 3 samt installations- och distributionsinstruktioner finns på Microsoft Download Center. Du kan hämta den här Service Pack-uppdateringen från Microsoft Download Center på följande Microsoft-webbplats:

Office 2003 Service Pack 3 för Multilingual User Interface Pack

För att få tillgång till alla funktioner i Office 2003 måste du installera Office 2003 Service Pack 3 för Multilingual User Interface Pack om du använder Microsoft Office 2003 Multilingual User Interface Pack. Hämta Service Pack 3 för Office 2003 Multilingual User Interface Pack på följande Microsoft-webbplats:

Borttagning

Det går inte att använda Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen för att ta bort uppdateringen. Om du vill ta bort Office 2003 SP3 från datorn måste du först ta bort Office 2003 och sedan installera om Office 2003 från den ursprungliga CD:n med Office 2003.

Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
873125 Det går inte att ta bort Service Pack-uppdateringar för Office 2003-produkter

Så avgör du om Service Pack-uppdateringen har installerats

Uppdateringen innehåller filversioner som visas i följande tabell.
FilnamnVersion
Excel.exe11.0.8169.0
Winword.exe11.0.8169.0
Outlook.exe11.0.8169.0
Powerpnt.exe11.0.8169.0
Mso.dll11.0.8172.0
Mspub.exe11.0.8166.0
Msaccess.exe11.0.8166.0
Infopath.exe11.0.8165.0
Frontpg.exe11.0.8164.0
Obs! Du behöver inte installera detta Service Pack om du har en senare version av filerna i den här tabellen.

Om du vill veta mer om hur du tar reda på vilken version av Office 2003 som finns på datorn, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

821549 Kontrollera versionen av Office 2003-produkter
Dessutom installeras följande filer tillsammans med Office 2003 SP3:
_jmpmenu.jsJmpmenug.jsOsa.exe
_preload.jsJpegim32.fltOutex.dll
Absncreq.xsnLatin1.shpOutlacct.dll
Access.dllLccwiz.dllOutlctl.dll
Accwiz.dllLfcmp13n.dllOutllib.dll
Acmain11.chmLicense.lpkOutllibr.dll
Act3.samLocaldv.dllOutlmime.dll
Act3r.samLookup.datOutlook.exe
Acwizrc.dllMapir.dllOutlook.hol
Acwzlib.mdeMapisvc.infOutlph.dll
Acwzmain.mdeMcps.dllOutlpia.dll
Acwztool.mdeMdigraph.dllOutlrpc.dll
Addrpars.dllMdiink.dllOutlvba.dll
Addrprsr.dllMdimon.dllOutlvbs.dll
Aer_1033.admMdippr.dllOutlwab.dll
Alrtintl.dllMdiui.dllOutlwvw.dll
Analys32.xllMdivwctl.dllOwc10.dll
Arialn.ttfMf_iptoc.xmlOwc11.dll
Arialnb.ttfMigrate.dllOwc11pia.dll
Arialnbi.ttfMimedir.dllOwci10.dll
Arialni.ttfMlcfg32.cplOwci11.dll
Assettrk.xsnMlshext.dllOwsclt.dll
Atpvbaen.xlaModhelp.dllOwssupp.dll
Authzax.dllMofl.dllPab.sam
Aw.dllMor6int.dllPabr.sam
Binder.dllMorph9.dllPenusa.dll
Bjablr32.dllMsaccess.exePerfrvw.xsn
Blnmgr.dllMsaexp30.dllPictim32.flt
Blnmgrps.dllMsain.dllPlaysnd.js
Bssym7.ttfMsb1core.dllPng.dll
Calljs.jsMsb1enfr.itsPng32.flt
Caml2xsl.xslMsb1fren.itsPopupmsg.js
Cd_edit.xsnMsb1xtor.dllPowerpnt.exe
Cdlist.xmlMscal.ocxPp4x322.dll
Cdlmso.dllMscdm.dllPp7x32.dll
Cdo.dllMsconv97.dllPpintl.dll
Cdrimp32.fltMsdaipp.dllPptpia.dll
Certintl.dllMsdapml.dllPptprtid.xml
Cgmimp32.fltMsdmeng.dllPptview.exe
Chgord.xsnMsdmine.dllPpvwintl.dll
Chkbrwsr.jsMsdmine.rllPreload.js
Chkplugn.jsMse7.exeProflwiz.exe
Chngprop.htmMseintl.dllProject.xsn
Chngprop.jsMsgr3en.dllPrtf9.dll
Chngprr.jsMsgr3fr.dllPsom.dll
Chsettbl.chrMsgr3fr.lexPstprx32.dll
Cnfnot32.exeMshy3es.dllPtxt9.dll
Contab32.dllMsimport.exePub6intl.dll
Customer.xmlMsjspp40.dllPubconv.dll
D_valid.xmlMsmapi32.dllPubpia.dll
D_valid.xsnMsmdcb80.dllPubtrap.dll
Dbquery.ascMsmdgd80.dllPurchord.xsn
Dbregion.ascMsmdun80.dllPurchreq.xsn
Delimdos.faeMsmh.dllQryint32.dll
Delimr.faeMso.aclRecall.dll
Delimwin.faeMso.dllRecovr32.cnv
Desksam.samMsoauth.dllRefedit.dll
Dfuicom.exeMsoautui.dllRefiebar.dll
Dlgsetp.dllMsocf.dllResume.xsn
Doflash.htmMsocfu.dllReverse.dll
Doflash.jsMsodcw.dllReview.fwp
Dom.jsMsoeuro.dllRiched20.dll
Dsitf.dllMsohelp.exeRm.dll
Dssm.exeMsohtmed.exeRpt2dap.xsl
Dumpster.dllMsointl.dllRpt2htm4.xsl
Dw20.exeMsolap80.dllRtfhtml.dll
Dwdcw20.dllMsolap80.rllSaext.dll
Dwtrig20.exeMsolui80.dllSalesrpt.xsn
Emablt32.dllMsomse.dllSc2.sam
Emsabp32.dllMsonsext.dllSc2r.sam
Emsmdb32.dllMsorun.dllScanost.exe
Emsui32.dllMsostyle.dllScanpst.exe
Engdic.datMsosv.dllSchema.xml
Engidx.datMsosvabw.dllSchplus.sam
Envelope.dllMsosvfbr.dllSchplusr.sam
Envelopr.dllMsosvint.dllScnpst32.dll
Epsimp32.fltMsoutl.olbScnpst64.dll
Eqnedt32.exeMsoxev.dllSelfcert.exe
Eurotool.xlaMsoxmled.exeSendto.dll
Events.xsnMsoxmlmf.dllSeqchk10.dll
Excel.exeMspcore.dllSetlang.exe
Excelpia.dllMspfilt.dllSettext.js
Exchcsp.dllMspfltrs.dllSettxtfr.js
Exlprtid.xmlMspgimme.dllSettxtly.js
Exprptd.xsnMsplcres.dllSettxtsb.js
Exprpti.xsnMspocrdc.exeSettxttf.htm
Exptoows.dllMsppt.olbSettxttf.js
Exsec32.dllMspscan.exeSlintl.dll
Fb3c3e7d.000Mspst32.dllSnapview.ocx
Fdate.dllMspub.exeSnapview.ocx
Finder.exeMspub.tlbSoa.dll
Fm20.dllMspview.exeSolver32.dll
Fm20enu.dllMsqry32.exeStatrpt.xsn
Fname.dllMsrtedit.dllStintl.dll
Form.dllMssh.dllStocks.dat
Formspia.dllMssp3en.lexStocks.xml
Fpconfig.xmlMssp3ena.lexStrings.js
Fpcutl.dllMssp3es.dllStslist.dll
Fpdb.dllMssp3es.lexStslisti.dll
Fpdbnet.csMssp3fr.dllStsucres.dll
Fpdbrgn1.incMssp3fr.lexStsupld.dll
Fpdbsat.dllMstag.tlbSumif.xla
Fpdtc.dllMstagpia.dllSwapimg.htm
Fpeditax.dllMsth3es.dllSwapimg.js
Fpedsat.dllMsth3es.lexSwapimgr.js
Fpencode.dllMsth3fr.dllTcarddtl.xsn
Fpepia.dllMsth3fr.lexTcardsmp.xsn
Fperson.dllMstintl.dllThocr.psp
Fpexpsat.dllMstordb.exeThocrapi.dll
Fpext.msgMstore.exeTour.htm
Fpimpsat.dllMstores.dllTour.swf
Fplace.dllMswebcap.dllTransmgr.dll
Fplib.jsMsword.olbTransmrr.dll
Fppia.dllMswrd832.cnvTwcutchr.dll
Fpsrvutl.dllMsxml5.dllTwcutlin.dll
Fputil.csName.dllTwlay32.dll
Fputlsat.dllNewbrwsr.jsTworient.dll
Fpwec.dllNpoffice.dllTwrecc.dll
Fpwel.dllOballoon.dllTwrece.dll
Frontpg.exeOclean.dllTwrecs.dll
Fstock.dllOclncore.opcTwstruct.dll
Funcres.xlaOclncust.opcUcs20.dll
Gdiplus.dllOclnintl.opcUcscribe.dll
Gdiplus.dllOcltint.dllUibasics.xsn
Gdiplus.dllOcrhc.datUnbind.exe
Getobj.jsOcrps.dllUnbind10.dll
Gifimp32.fltOcrvc.datUnpack.exe
Gotourl.jsOdbc.samUsp10.dll
Graph.exeOdbcr.samUtility.mda
Graphpia.dllOffcln.exeVbaac10.chm
Grintl32.dllOffice.dllVbe6.dll
Html32.cnvOffice.xmlVbe6intl.dll
Htmlchkr.dllOinfo11.ocxVbidepia.dll
Htmlcsat.dllOinfop11.exeVendinfo.xsn
Ieawsdc.dllOinfop11.mofVtdscsat.dll
Ietag.dllOinfos11.dllVtforsat.dll
Impmail.dllOis.exeVtidb.exe
Index.htmOisapp.dllVtidbsat.dll
Infintl.dllOisctrl.dllVtidisc.exe
Infmain.chmOisgraph.dllVtiform.exe
Infopath.cfgOisintl.dllVtipres.exe
Infopath.exeOl.samVtpresat.dll
Infopath.pipOladd.faeWcag1_0.xml
Infref.chmOladdr.faeWeblog.fwp
Inftoc.xmlOlappt.faeWfchost.dll
Inlaunch.dllOlapptr.faeWinword.exe
Inreftoc.xmlOlapuir.rllWordpia.dll
Intlband.htmOlctlpia.dllWpequ532.dll
Intldate.dllOljrnl.faeWpft532.cnv
Invoiced.xsnOljrnlr.faeWpft632.cnv
Invoices.xsnOlkfstub.dllWpgimp32.flt
Invreq.xsnOlkprtid.xmlWrd6er32.cnv
Ipathpia.dllOlmail.faeWrdprtid.xml
Ipclrwrp.dllOlmailr.faeWrongver.xml
Ipclrwrp.dllOlnote.faeWwintl.dll
Ipdmctrl.dllOlnoter.faeXfile.psp
Ipmain11.awOlr.samXimage3b.dll
Ipmain11.chmOltask.faeXlintl32.dll
Iptoc.xmlOltaskr.faeXlmain11.chm
Ipxmlpia.dllOmfc.dllXlslicer.dll
Ipxmlpia.dllOmfc.dllXocr3.psp
Jfont.datOpw11usr.iniXpage3c.dll
Jmpmenu.jsOrg97.samXscan32.dat
Jmpmenug.htmOrg97r.samXscan32.psp

Information för administratörer om MSP-filer

Service Pack-uppdateringen för administratörer består av en fullständig Microsoft Windows Installer-fil (MSP-fil) som är förpackad i en självextraherande körbar fil. Följande MSP-filer distribueras i den här Service Pack-uppdateringen:
Namn på MSP-filenBeskrivning
Mainsp3.mspGäller Office 2003
Owc11sp3.mspGäller Webbkomponenter för Office 2003
Owc102003sp3.mspGäller Webbkomponenter för Office XP

Funktioner för ominstallation av vissa komponenter för administratörer

Om du uppdaterar administratörsinstallationspunkten samt cachelagrar och installerar om Microsoft Office OneNote 2003 på klientdatorer, kan du köra ett kommando med egenskapen REINSTALL=[lista över funktioner]. Den här egenskapen anger om du vill installera om vissa komponenter i Office 2003 från administratörsavbildningen. För Office 2003 SP3 har [lista över funktioner] följande värde:
REINSTALL=ALL
Detaljerade instruktioner för uppdatering av administratörsavbildning och klientdatorer finns i "Updating clients from a patched administrative image" i "Distributing Office 2003 product updates" på följande Microsoft-webbplats: Microsoft Office Desktop Applications TechCenter innehåller de senaste administrativa uppdateringarna och strategiska distributionsresurserna för alla versioner av Office. Ytterligare information finns på följande Microsoft-webbplats:
Egenskaper

Artikel-id: 923618 – senaste granskning 14 maj 2009 – revision: 1

Feedback