Beskrivning av Visio 2003 Service Pack 3

Sammanfattning

Microsoft har publicerat en Service Pack-uppdatering för Microsoft Office Visio 2003. I den här artikeln finns information om hämtning av uppdateringen och länkar till en lista över åtgärdade problem. Dessutom innehåller artikeln information om problem som kan uppstå vid installation av uppdateringen och hur du avgör om den har installerats eller inte.

INLEDNING

Microsoft Office Visio 2003 Service Pack 3 (SP3) innehåller viktiga förbättringar av säkerhet och stabilitet. Vissa korrigeringar i Visio 2003 SP3 har tidigare getts ut som separata uppdateringar och samlas här i en Service Pack-uppdatering.

Mer Information

Lista över problem som åtgärdas genom Service Pack-uppdateringen

Visio 2003 SP3 innehåller korrigeringar av de problem som beskrivs i följande Microsoft Knowledge Base-artikel:
938794 Problem i Visio 2003 som korrigeras i Visio 2003 Service Pack 3 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Säkerhetsbulletiner som hör till Service Pack-uppdateringen

I Visio 2003 SP3 åtgärdas problemen som beskrivs i följande artiklar i Microsoft Knowledge Base:
915384 MS06-039: Säkerhetsproblem i Microsoft Office-filter möjliggör fjärrkörning av kod

901190 MS06-009: Säkerhetsproblem i den koreanska IME:n (Input Method Editor) kan medföra behörighetshöjning

921585 MS07-001: Säkerhetsproblem i grammatikkontrollen i Microsoft Office 2003 för portugisiska (Brasilien) möjliggör fjärrkörning av kod

Tidigare utgivna uppdateringar som ingår i Service Pack-versionen

Visio 2003 SP3 innehåller följande tidigare utgivna uppdateringar:
840663 Beskrivning av Visio 2003 Service Pack 1

887622 Beskrivning av Visio 2003 Service Pack 2

914455 Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Office 2003, Project 2003 och OneNote 2003: 11 juli 2006

913571 Beskrivning av uppdateringarna för Office 2003: 14 mars 2006
905645 Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Office 2003: 14 februari 2006 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
909115 Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Visio 2003 Multilingual User Interface Pack: 14 februari 2006

921585 MS07-001: Säkerhetsproblem i grammatikkontrollen i Microsoft Office 2003 för portugisiska (Brasilien) möjliggör fjärrkörning av kod

Multilingual User Interface Pack

I den här artikeln beskrivs ändringar i Visio 2003 SP3 och Visio 2003 Service Pack 3 för Multilingual User Interface Pack. Om du använder Multilingual User Interface Pack bör du installera både Visio 2003 SP3 och Visio 2003 SP3 för Multilingual User Interface Pack för att vara säker på att Visio 2003 är uppdaterat.

Obs!

Nya och uppdaterade funktioner

När du har installerat Visio 2003 SP3 kan du inaktivera CAD-DWG-filer.

Kända problem

När du har installerat ett Service Pack för Microsoft Office uppmanas du kanske att starta om datorn. Om du vill veta mer om det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

905726 Du uppmanas att starta om datorn efter att du installerat en Office Service Pack-uppdatering eller annan Office-uppdatering (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Installationsinformation

Hämta Visio 2003 Service Pack 3

Visio 2003 Service Pack 3 samt installations- och distributionsinstruktioner finns på Microsoft Download Center. Du kan hämta den här Service Pack-uppdateringen från Microsoft Download Center på följande Microsoft-webbplats:

Visio 2003 Service Pack 3 för Multilingual User Interface Pack

För att få tillgång till alla funktioner i Visio 2003 måste du installera Visio 2003 Service Pack 3 för Multilingual User Interface Pack om du använder Multilingual User Interface Pack. Hämta Service Pack-uppdateringen från följande Microsoft-webbplats:

Borttagning

Det går inte att använda Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen för att ta bort uppdateringen. Om du vill ta bort Visio 2003 SP3 från datorn måste du avinstallera Visio 2003 och sedan installera om programmet från originalskivan. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
873125 Det går inte att ta bort Service Pack-uppdateringar för Office 2003-produkter (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Så avgör du om Service Pack-uppdateringen har installerats

Uppdateringen innehåller filversioner som visas i följande tabell.
FilnamnVersion
Aec.dll11.0.8161.0
Codeedit.dll11.0.8161.0
Editors.dll11.0.8161.0
Erximp.add11.0.8161.0
Extract.dll11.0.8161.0
Fm20.dll12.0.6025.5000
Fpencode.dll2003.1100.8165.0
Fpsrvutl.dll11.0.8169.0
Imutil.dll11.0.8161.0
Imwiz.dll11.0.8161.0
Mcps.dll11.0.8164.0
Migrate.dll11.0.8156.0
Msb1core.dll11.0.8164.0
Msb1fren.its
Msb1xtor.dll11.0.8164.0
Msbsc60.dll6.0.8133.0
Msdaipp.dll11.0.6715.60
Msdapml.dll11.0.6715.60
Msmh.dll11.0.8161.0
Msoauth.dll11.0.8164.0
Msodcw.dll11.0.8161.0
Msoxmlmf.dll11.0.8164.0
Mssh.dll11.0.8161.0
Mssp3es.dll12.0.0.15
Msth3es.lex
Mstordb.exe11.0.8164.0
Mstore.exe11.0.8164.0
Oinfop11.mof
Oinfos11.dll11.0.8161.0
Opw11usr.ini
Orgchart.dll11.0.8161.0
Ormmodel.mdl11.0.8161.0
Proflwiz.exe11.0.8161.0
Savwbras.dll11.0.8161.0
Savwbvml.dll11.0.8161.0
Selfcert.exe11.0.8164.0
Shapnum.dll11.0.8161.0
Aecutils.dll11.0.8161.0
Alrtintl.dll11.0.8161.0
Cmax20.dll11.0.8161.0
Codegen.dll11.0.8161.0
Dw20.exe11.0.8163.0
Elements.dll11.0.8161.0
Elemutil.dll11.0.8161.0
Fpwec.dll11.0.8164.0
Genrpt.rpl11.0.8161.0
Hvac.dll11.0.8161.0
Imcommon.dll11.0.8161.0
Imoimp.add11.0.8161.0
Imwdd.dll11.0.8161.0
Intldate.dll11.0.8161.0
Ixacs.pdl11.0.8161.0
Ixssrv.pdl11.0.8161.0
Lgnd.dll11.0.8161.0
Logmodel.mdl11.0.8161.0
Modeleng.dll11.0.8161.0
Msgr3fr.lex
Msorun.dll11.0.8164.0
Msoutls.dll11.0.8161.0
Mssp3ena.lex
Msth3fr.lex
Msxml5.dll5.20.1081.0
Office.dll11.0.8161.0
Oinfo11.ocx11.0.8164.0
Omfc.dll11.0.8164.0
Orgchwiz.dll11.0.8161.0
Pdsbase.dll11.0.8161.0
Projimpt.exe11.0.8161.0
Proprpt.dll11.0.8161.0
Riched20.dll5.50.99.2050
Saext.dll11.0.8161.0
Savwbhf.dll11.0.8161.0
Seqchk10.dll11.0.8164.0
Setlang.exe11.0.8164.0
Aw.dll11.0.8161.0
Brtview.dll11.0.8161.0
Bstorm.dll11.0.8161.0
Certintl.dll11.0.8161.0
Datagath.dll11.0.8161.0
Dbshare.dll11.0.8161.0
Dbwiz.dll11.0.8161.0
Dsitf.dll11.0.8161.0
Dwgcnv.dll11.0.8161.0
Dwtrig20.exe11.0.8161.0
Facility.dll11.0.8161.0
Formspia.dll11.0.8161.0
Gantt.dll11.0.8161.0
Gdiplus.dll5.1.3102.1360
Imdimp.add11.0.8161.0
Imlimp.add11.0.8161.0
Intlband.htm
Ixdb2.pdl11.0.8161.0
Ixgenerc.pdl11.0.8161.0
Ixinfx.pdl11.0.8161.0
Ixoledb.pdl11.0.8161.0
Ixoracle.pdl11.0.8161.0
Ixsybase.pdl11.0.8161.0
Ixutil.dll11.0.8161.0
Lccwiz.dll11.0.8161.0
Logelems.dll11.0.8161.0
Meres.dll11.0.5724.0
Mpxint.dll11.0.8161.0
Msb1enfr.its
Msgr3en.dll3.1.0.7004
Msoautui.dll11.0.8161.0
Msoeuro.dll11.0.8164.0
Msohelp.exe11.0.8164.0
Msohtmed.exe11.0.8164.0
Msointl.dll11.0.8161.0
Mssp3fr.lex5.0.8150.105
Mstagpia.dll11.0.8161.0
Aer_1033.adm
Authzax.dll11.0.8164.0
Dbengr.dll11.0.8161.0
Dssm.exe11.0.8166.0
Dwdcw20.dll11.0.8161.0
Dwgdp.dll11.0.8161.0
Editor.exe11.0.8161.0
Erxexp.add11.0.8161.0
Exptoows.dll11.0.8161.0
Fm20enu.dll11.0.8161.0
Fpext.msg
Gdiplus.dll11.0.8165.0
Ieawsdc.dll12.0.6027.0
Logrpt.rpl11.0.8161.0
Logview.dll11.0.8161.0
Msgr3fr.dll5.1.3019.1
Mso.acl
Mso.dll11.0.8172.0
Msonsext.dll11.0.6715.60
Msostyle.dll11.0.8164.0
Msoxev.dll11.0.8161.0
Msoxmled.exe11.0.8161.0
Mssp3en.lex
Mssp3es.lex
Mssp3fr.dll5.0.8150.105
Msth3fr.dll7.0.2.12
Oballoon.dll11.0.8161.0
Ocltint.dll11.0.8161.0
Oinfop11.exe11.0.8164.0
Orgchart.vsl11.0.7250.0
Ormrpt.rpl11.0.8161.0
Owssupp.dll11.0.8164.0
Pe.dll11.0.8161.0
Penusa.dll6.0.6000.16386
Projmodl.dll11.0.8161.0
Refedit.dll12.0.6202.3013
Refiebar.dll11.0.8164.0
Smigrate.dll11.0.8161.0
Stsucres.dll11.0.8161.0
Timesoln.dll11.0.8161.0
Ucscribe.dll11.0.8161.0
Uml.vsl11.0.4301.0
Umlvb.dll11.0.8161.0
Vbidepia.dll11.0.8161.0
Vblz000c.tll11.0.8161.0
Verbwind.dll11.0.8161.0
Viscshrp.cgl11.0.8161.0
Visdlgu.dll11.0.8161.0
Visgrf.dll11.0.8161.0
Visintl.dll11.0.4301.0
Vislib.dll11.0.8161.0
Visprx32.dll11.0.8161.0
Sqlshare.dll11.0.8161.0
Stylemgr.dll11.0.8161.0
Suminfo.dll11.0.8161.0
Timesoln.vsl11.0.7250.0
Uml.dll11.0.8161.0
Umldep.upl11.0.8161.0
Umlrpt.dll11.0.8161.0
Umlststr.upl11.0.8161.0
Usp10.dll1.471.4063.0
Vaosolx.dll11.0.8161.0
Viewmodl.dll11.0.8161.0
Viscolor.dll11.0.8161.0
Viscpp.cgl11.0.8161.0
Vissupp.dll11.0.8161.0
Visutils.dll11.0.8161.0
Visvb.cgl11.0.8161.0
Report.dll11.0.8161.0
Slintl.dll11.0.8161.0
Tlimpt.exe11.0.8161.0
Umlvc60.dll11.0.8161.0
Umlvs.dll11.0.8161.0
Vbe6.dll6.5.10.24
Vbe6intl.dll6.5.10.19
Vblz0007.tll11.0.8161.0
Visbrgr.dll11.0.8161.0
Visfilt.dll11.0.8161.0
Visio.exe11.0.8161.0
Visweb.dll11.0.8161.0
Visxdata.dll11.0.8161.0
Msth3es.dll3.0.0.2
Mstintl.dll11.0.8161.0
Mstores.dll11.0.8164.0
Npoffice.dll11.0.8161.0
Omfcu.dll11.0.8161.0
Orgwiz.exe11.0.8161.0
Ormelems.dll11.0.8161.0
Owsclt.dll11.0.8164.0
Propmgr.dll11.0.8161.0
Savasweb.dll11.0.8161.0
Sg.dll11.0.8161.0
Solutils.dll11.0.8161.0
Stintl.dll11.0.8161.0
Stsupld.dll11.0.8164.0
Ucs20.dll11.0.8161.0
Umlact.upl11.0.8161.0
Umlcomp.upl11.0.8161.0
Umlrptdr.dll11.0.8161.0
Umlstate.upl11.0.8161.0
Umlsys.dll11.0.8161.0
Vblz0009.tll11.0.8161.0
Vblz0011.tll11.0.8161.0
Visocx.dll11.0.8161.0
Visshe.dll11.0.8161.0
Xfunc.dll11.0.8161.0
Du behöver inte installera detta Service Pack om du har en senare version av filerna i tabellen. Om du vill veta mer om hur du tar reda på vilken version av Visio 2003 som finns på datorn, klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

821549 Kontrollera versionen av Office 2003-produkter (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Information för administratörer om MSP-filer

Service Pack-uppdateringen för administratörer består av en fullständig Microsoft Windows Installer-fil (MSP-fil) som är förpackad i en självextraherande körbar fil. Följande MSP-fil distribueras i detta Service Pack:
Visiosp3.msp

Funktioner för ominstallation av vissa komponenter för administratörer

Om du uppdaterar administratörsinstallationspunkten samt cachelagrar och installerar om Visio 2003 på klientdatorer kan du köra en kommandorad som innehåller egenskapen REINSTALL=[lista över funktioner]. Den här egenskapen anger om du vill installera om vissa komponenter i Visio 2003 från administratörsavbildningen. För Visio 2003 SP3 har [lista över funktioner] följande värde:
REINSTALL=ALL
Detaljerade instruktioner för uppdatering av administratörsavbildning och klientdatorer finns i "Updating clients from a patched administrative image" i "Distributing Office 2003 product updates" på följande Microsoft-webbplats: Microsoft Office Desktop Applications TechCenter innehåller de senaste administrativa uppdateringarna och strategiska distributionsresurserna för alla versioner av Office. Ytterligare information finns på följande Microsoft-webbplats:
Egenskaper

Artikel-id: 923620 – senaste granskning 21 maj 2009 – revision: 1

Feedback