Felmeddelande vid uppspelning av en fil i Windows Media Player på en dator med Windows Vista: "Ogiltigt filformat. (Fel=8004022F)"

Symptom

Förutsättningen är att Windows Media Player används på en dator med Microsoft Windows Vista. Vid försök att spela upp en fil i Windows Media Player visas ett eller flera av följande felmeddelanden:

Felmeddelande 1
Ogiltigt filformat. (Fel=8004022F)
Felmeddelande 2
Det går inte att spela upp filen. Formatet stöds inte. (Fel=80040265)
Felmeddelande 3
Det går inte att spela upp videoströmmen eftersom ingen lämplig expanderare kunde hittas. (Fel=80040255)
Felmeddelande 4
Det gick inte att hitta någon filterkombination för rendering av strömmen. (Fel=80040218)
Felmeddelande 5

Det gick inte att ladda källfiltret för denna fil. (Fel=80040241)
Felmeddelande 6

Filen kan inte öppnas. Kontrollera att sökvägen och filnamnet är riktiga och försök igen (Fel=8007000D)

Orsak

Problemet kan uppstå om någon av följande förutsättningar föreligger:

 • Filformatet eller codec-enheten för mediefilen du försöker spela upp stöds inte av Windows Media Player.
 • Vissa Windows Media Player-filer saknas eller är skadade.
 • Mediefilen är skadad.
 • Mediefilen kräver en codec-enhet som inte är installerad.
 • Det finns inga ljudfunktioner på datorn. Det kan till exempel vara så att ingen ljudenhet är installerad.
 • Ljudenhetens drivrutin är inte installerad eller har inaktiverats.
 • Fjärrskrivbord är inte konfigurerat för att spela upp ljud.

Lösning

Lös problemet genom att använda följande metoder i angiven ordning. Kontrollera efter varje metod om problemet är borta.Viktigt! Windows Media Player kan inte användas för uppspelning av alla typer av mediefiler som är tillgängliga för närvarande, men stöder de vanligaste typerna. Kontrollera därför att mediefilen du vill spela upp stöds av Windows Media Player. Om den inte stöds använder du bara Metod 1 för felsökning av problemet. Om Windows Media Player inte stöder filformatet du använder kontaktar du distributören av filen och frågar om det finns ett uppspelningsprogram för filen.Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:

156286 Felmeddelande: Det går inte att spela upp videoströmmen
195880 Felmeddelande: Det gick inte att hitta någon filterkombination för rendering av... (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Metod 1: Kontrollera att Windows Media Player stöder filtypen du vill använda

Om du vill veta mer om filtyper som stöds klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

316992 Multimediefilformat för Windows Media Player

Metod 2: Ta reda på om filen du vill spela upp är skadad

Spela upp en annan fil i Windows Media Player med samma filnamnstillägg som filen du inte kunde spela upp. Om den andra filen spelas upp utan problem kan filen du försökte spela upp först vara skadad. Om samma problem uppstår när du spelar upp olika filer som stöds försöker du med metod 3.

Metod 3: Installera om Windows Media Player

Ta bort Windows Media Player, starta om datorn och installera om Windows Media Player. Gör så här:
 1. Klicka på Klassisk vy på Kontrollpanelen och dubbelklicka på Program och funktioner.
 2. Klicka på Aktivera eller inaktivera Windows-funktioner och avmarkera kryssrutan Windows Media Player.
 3. Slutför borttagningen genom att följa instruktionerna på skärmen.


 4. Starta om datorn när Windows Media Player har tagits bort.

 5. Hämta den senaste versionen av Windows Media Player på följande Microsoft-webbplats:

 6. Hämta den senaste versionen av Windows Media Player genom att klicka på Hämta, och spara sedan installationsfilen genom att klicka på Spara. Spara filen på en plats där du lätt kan hitta den.
 7. Leta upp installationsfilen, börja installationen genom att dubbelklicka på den och slutför sedan installationen genom att följa instruktionerna.

Metod 4: Installera om eller uppgradera till den senaste versionen av Microsoft DirectX

Om du vill veta mer om hur du installerar om eller uppgraderar DirectX klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:

157730 Fastställa DirectX-versionen med hjälp av diagnostikverktyget för DirectX

179113 Hämta och installera DirectX

Metod 5: Kontrollera att du använder rätt codec-enhet för mediefilen

Om du vill veta mer om installation, kontroll och felsökning av mediecodec-enheter klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:

843509 Vanliga frågor om felsökning av problem i Windows Media Player

230687 Felmeddelande: Felmeddelande: Det gick inte att hämta en lämplig expanderare
191533 Det går inte att spela upp en AVI-fil i Media Player med hjälp av codec-enheten Indeo 4.x

Mer Information

Mer information om Windows Media Player finns på följande Microsoft-webbplats: Om du vill läsa en version av den här artikeln för Microsoft Windows XP klickar du på följande länk:
234019 Felmeddelande om ogiltigt filformat i Windows Media Player

Egenskaper

Artikel-id: 924073 – senaste granskning 30 jan. 2007 – revision: 1

Feedback