Felsökning av problem vid installation av ett Office 2007-program från CD- eller DVD-skivan med Office 2007

Sammanfattning

Den här artikeln är avsedd för användare på nybörjar- till mellannivå.Det kan vara lättare att följa instruktionerna om du skriver ut artikeln först.

Den här artikeln innehåller information om felsökning av problem som kan uppstå vid installation av ett Microsoft Office 2007-program från CD- eller DVD-skivan med Microsoft Office 2007. Även om du kanske måste använda mer än en metod för felsökning av problemet, innehåller den här artikeln stegvisa instruktioner som är lätta att följa.

Om du har problem med att installera Microsoft Office 2007 från en CD- eller DVD-skiva, kan du kanske ta reda på orsaken till problemet med hjälp av den här artikeln.

För att kunna utföra åtgärderna för felsökning i artikeln måste du kanske ha tillgång till något eller några av följande saker:

 • En dator med mer än en CD- eller DVD-enhet
 • En annan dator
 • Ett rengöringsverktyg från en annan tillverkare för CD- och DVD-skivor
 • En enhet från en annan tillverkare som används för att rengöra en CD- eller DVD-enhet i datorn

Före felsökningen

Instruktionerna i den här artikeln hjälper dig att ta reda på om problemet beror på CD-skivan, DVD-skivan eller datorns maskinvara. Tänk på följande innan du följer instruktionerna i det här avsnittet:
 • Microsoft Knowledge Base innehåller många vanliga felmeddelanden. Besök Solution Center för Microsoft Office 2007 och se efter om ditt problem är dokumenterat där. Följande länk leder till Solution Center för Microsoft Office 2007: Om du inte hittar problemet skriver du felmeddelandet på raden Sök längst upp i Solution Center och klickar sedan på Sök.
 • Om installationen av Microsoft Office 2007 misslyckas när du skriver in produktnyckeln, klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
  919895 Felsöka problem vid aktivering av en Office 2007-produkt

  826526 Felmeddelandet "Det gick inte att aktivera installationen" visas vid försök att aktivera Office 2007 eller Office 2003

  937680 Ingen förändring i dialogrutan "Installationsförlopp" vid installation av Office 2007 eller en fristående Office 2007-produkt (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Obs! Microsoft ger kostnadsfri teknisk support för problem i samband med installationen av Microsoft Office 2007. Om du behöver hjälp med att följa instruktionerna i den här artikeln eller mer hjälp när du har följt instruktionerna, kan du besöka Microsoft-webbplatsen för onlinesupport. Klicka på följande länk och välj din produkt:

Metod 1: Undersök och rengör CD:n

Kontrollera att den blanka sidan av CD:n eller DVD:n med Office 2007 är ren och utan repor.

Många tillverkare säljer utrustning för rengöring av CD- eller DVD-skivor. Om du har särskild utrustning för rengöring av CD- eller DVD-skivor rengör du skivan enligt instruktionerna som medföljer utrustningen.

Du kan även rengöra skivan med en mjuk duk. Torka rakt ut från mitten av skivan mot kanten. Om CD:n eller DVD:n är repad skaffar du en ny. Mer information om hur du skaffar en ny skiva finns i Byta ut en skadad skiva.

Om skivan fortfarande inte kan läsas efter rengöringen fortsätter du till metod 2.

Metod 2: Installera Office med hjälp av en andra CD- eller DVD-enhet

Om datorn är utrustad med en andra CD- eller DVD-enhet försöker du installera Office med hjälp av denna. Om du kan installera Microsoft Office 2007 på detta sätt, kan Office-skivan inte läsas i den första enheten.

Om du inte kan installera Office med hjälp av den andra enheten fortsätter du till metod 3.

Metod 3: Kontrollera om skivan är skadad

Du kan kontrollera om skivan är skadad med något av följande alternativ eller båda.

Alternativ 1: Försök installera Microsoft Office 2007 på en annan dator från CD:n eller DVD:n

Gör så här:
 1. Ta Office-skivan till en annan dator utan Office 2007.
 2. Sätt in skivan i CD- eller DVD-enheten.
 3. Installationsprocessen för Office ska starta automatiskt. Följ instruktionerna för installation av Office.
Om installationen lyckas kan Office-skivan inte läsas i CD- eller DVD-enheten på den första datorn. Använd felsökningsmetoderna i den här artikeln för att se om det finns ett problem med CD- eller DVD-enheten på den första datorn. Om du provar alla metoder i den här artikeln utan att problemen försvinner bör du låta en kvalificerad datortekniker undersöka datorns CD- eller DVD-enhet.

Om det inte går att installera Office på en annan dator kan det vara fel på skivan. Fortsätt till alternativ 2.

Alternativ 2: Försök kopiera Microsoft Office 2007-skivan till en annan dator

Följ instruktionerna för versionen av Microsoft Windows som körs på datorn.

Windows Vista

Steg 1: Skapa en testmapp
 1. Klicka på StartStart-knappen och sedan på Dokument.
 2. Klicka på Ny mappOrdna-menyn.
 3. Skriv Office-test som mappnamn.
 4. Stäng Utforskaren.
Steg 2: Sätt in Office-skivan
 1. Sätt in Office-skivan i CD- eller DVD-enheten.
 2. Klicka på Öppna mappen för att visa filerna.
Steg 3: Kopiera filerna från skivan
 1. Klicka på Start och sedan på Dator.
 2. Dubbelklicka på CD- eller DVD-enheten.
 3. Klicka på Markera allaOrdna-menyn och sedan på KopieraOrdna-menyn.
 4. Stäng Utforskaren.
Steg 4: Klistra in filerna på hårddisken
 1. Klicka på Start och sedan på Dokument.
 2. Öppna Office-test-mappen.
 3. Klicka på Klistra inOrdna-menyn.

Windows XP

Steg 1: Skapa en testmapp
 1. Klicka på Start och sedan på Mina dokument.
 2. Peka på NyttArkiv-menyn, och klicka sedan på Mapp.
 3. Skriv Office-test som mappnamn.
 4. Stäng Utforskaren.
Steg 2: Sätt in Office-skivan
 1. Sätt in Office-skivan i CD- eller DVD-enheten.
 2. Avsluta Office-installationsprogrammet genom att klicka på Avbryt.
 3. Klicka på Ja som bekräftelse på att du vill avbryta installationen av Office.
Steg 3: Kopiera filerna från skivan
 1. Klicka på Start och sedan på Den här datorn.
 2. Dubbelklicka på CD- eller DVD-enheten.
 3. Klicka på Markera allaRedigera-menyn och sedan på KopieraRedigera-menyn.
 4. Stäng Utforskaren.
Steg 4: Klistra in filerna på hårddisken
 1. Klicka på Start och sedan på Mina dokument.
 2. Öppna Office-test-mappen.
 3. Klicka på Klistra inRedigera-menyn.
Om du inte kan kopiera innehållet på CD:n till hårddisken fortsätter du till metod 4.

Metod 4: Ta reda på om CD- eller DVD-enheten identifieras i Windows, och försök sedan visa en datamapp

Följ instruktionerna för Windows-versionen som körs på datorn.

Windows Vista

 1. Sätt in en dataskiva i CD- eller DVD-enheten.

  Viktigt! En dataskiva är vilken CD eller DVD som helst med filer, mappar eller program. Använd inte skivan för Microsoft Office 2007. Använd inte en ljud-CD-skiva eller en DVD-filmskiva.
 2. Klicka på StartStart-knappen och sedan på Dator.
 3. Om dataskivan identifieras visas skivans namn vid CD- eller DVD-enheten.
 4. Dubbelklicka på ikonen för CD- eller DVD-enheten.
 5. Leta upp och öppna en mapp på CD- eller DVD-dataskivan.

Windows XP

 1. Sätt in en dataskiva i CD- eller DVD-enheten.

  Viktigt! En dataskiva är vilken CD eller DVD som helst med filer, mappar eller program. Använd inte skivan för Microsoft Office 2007. Använd inte en ljud-CD-skiva eller en DVD-filmskiva.
 2. Klicka på Start, peka på Alla program, peka på Tillbehör och klicka på Utforskaren.
 3. Klicka på Den här datorn i rutan Mappar.
 4. Om dataskivan identifieras visas skivans namn vid CD- eller DVD-enheten.
 5. I rutan Mappar klickar du på ikonen för CD- eller DVD-enheten under Den här datorn.
 6. Leta upp och öppna en mapp på CD- eller DVD-dataskivan.
Om du kan se innehållet i mappen identifieras CD- eller DVD-enheten i Windows.


Om du inte kan se innehållet i mappen, eller om CD- eller DVD- enheten inte identifieras i Windows, fortsätter du till metod 5. Mer information finns i Felsökning av problem med CD- eller DVD-enheten" i avsnittet "Liknande problem och lösningar".

Metod 5: Installera de senaste uppdateringarna för Windows

Om du vill veta mer om hur du skaffar de senaste uppdateringarna för Windows Vista klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

924924 Uppdateringar för Windows Vista RC1 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Om du vill veta mer om hur du skaffar de senaste uppdateringarna för Windows XP klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

322389 Skaffa den senaste Service Pack-versionen för Windows XP

När du har uppdaterat Windows försöker du installera Microsoft Office 2007-programmen. Om du fortfarande inte kan installera programmen fortsätter du till metod 6.

Metod 6: Genomför underhåll av hårddisken

Utför underhåll av hårddisken enligt följande instruktioner.

Steg 1: Kontrollera om det finns fel på hårddisken

Ibland kan fel på datorns hårddisk förhindra installation av Office 2007-program. Kontrollera om det finns några fel på hårddisken enligt följande instruktioner.

Windows Vista

 1. Avsluta alla öppna program.
 2. Klicka på StartStart-knappen och sedan på Dator.
 3. Högerklicka på hårddisken där du försöker installera Microsoft Office 2007-programmen.
 4. Klicka på Egenskaper och sedan på fliken Verktyg.
 5. Klicka på Kontrollera nu under Felkontroll.
 6. Markera kryssrutan Reparera fel i filsystemet automatiskt.
 7. Markera kryssrutan Sök efter skadade sektorer och försök att reparera dem.
 8. Klicka på Starta.
Obs! Det kan hända att följande felmeddelande visas under kontrollen:
Det går inte att kontrollera disken medan den används. Vill du att diskkontrollen ska utföras nästa gång du startar om datorn?
Gör så här om meddelandet visas:
 1. Klicka på Schemalägg en diskkontroll.
 2. Klicka på Start Start-knappen , pilen intill Lås och Starta om.
Datorn startar om och hårddisken söks igenom.

Windows XP

 1. Klicka på Start och sedan på Den här datorn.
 2. Högerklicka på hårddisken där du försöker installera Microsoft Office 2007-programmen, och klicka sedan på Egenskaper.
 3. Klicka på Kontrollera nu på fliken Verktyg, i avdelningen Felkontroll.
 4. Markera kryssrutan Reparera fel i filsystemet automatiskt.
 5. Markera kryssrutan Sök efter skadade sektorer och försök att reparera dem.
 6. Klicka på Starta.
Obs! Det kan hända att följande felmeddelande visas under kontrollen:
Det gick inte att utföra diskkontrollen eftersom det inte gick att få exklusiv åtkomst till vissa Windows-filer på enheten. Detta kan endast ske om du startar om Windows. Vill du att diskkontrollen ska utföras nästa gång du startar om datorn?
Gör så här om meddelandet visas:
 1. Klicka på Ja.
 2. Klicka på Start och sedan på Stäng av.
 3. I listan Vad vill du göra? klickar du på Starta om och sedan på OK.
Datorn startar om och hårddisken söks igenom.

Steg 2: Defragmentera hårddisken

När ett program är installerat på datorn kan programmets filer vara lagrade på flera olika icke angränsande platser på hårddisken. Detta kallas fragmentering. Om hårddisken är mycket fragmenterad går det kanske inte att installera Microsoft Office 2007-programmen.Med Diskdefragmenteraren kan du optimera datorns prestanda genom att ordna om filerna på hårddisken i angränsande block. När du har defragmenterat hårddisken med Diskdefragmenteraren blir programmen kanske snabbare.

Defragmentera hårddisken enligt följande instruktioner.

Windows Vista

Lös problemet genom att följa anvisningarna i lämpligt avsnitt.

Datorn är ansluten till Internet

Läs avsnittet "Förbättra prestanda genom att defragmentera hårddisken" på följande Windows Hjälp och support-webbplats:

Datorn är inte ansluten till Internet

Läs avsnittet "Förbättra prestanda genom att defragmentera hårddisken" i Windows Hjälp och support på datorns hårddisk så här:
 1. Klicka på Start och sedan på Hjälp och support.
 2. I rutan Sök i hjälp eller Sök i direkthjälpen skriver du Förbättra prestanda genom att defragmentera hårddisken och klickar på Sök i hjälp.
 3. Klicka på Förbättra prestanda genom att defragmentera hårddisken i listan över avsnitt.
 4. Klicka på länken med den bästa beskrivningen av ditt problem.
 5. Följ förslagen på felsökning av problemet.

Windows XP

 1. Klicka på Start och peka på Alla program.
 2. Peka på Tillbehör, peka på Systemverktyg och klicka på Diskdefragmenteraren.
 3. Markera hårddisken där du försöker installera Office 2007-programmen, och klicka på Defragmentera.
När du har genomfört underhåll av datorns hårddisk försöker du installera Office 2007-programmen. Om du fortfarande inte kan installera Office 2007-programmen fortsätter du till metod 7.

Metod 7: Starta Windows XP utan onödiga program i bakgrunden

Obs! Den här metoden kan bara användas på datorer med Windows XP. Om du använder Windows Vista går du till metod 8.

Om du vill veta mer om hur du startar Windows XP utan onödiga program klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

310353 Konfigurera Windows XP för start i ett "ren start"-tillstånd

När du har startat Windows XP i ett ren start-läge försöker du installera Office 2007-programmen. Om du fortfarande inte kan installera Office 2007-programmen fortsätter du till metod 8.

Metod 8: Kontakta datortillverkaren för att få tillgängliga programuppdateringar för CD- eller DVD-enheten

Den inbyggda programvaran för CD- eller DVD-enheten måste kanske uppdateras innan Microsoft Office 2007-CD:n eller-DVD:n kan läsas på rätt sätt. Kontakta tillverkaren av CD- eller DVD-enheten för att få uppdateringar för din enhet.

Om du vill veta hur du kontaktar datortillverkaren klickar du på lämpligt artikelnummer i följande lista och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
65416 Kontaktlista för andra maskin- och programvaruleverantörer, A-K (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

60781 Kontaktlista för andra maskin- och programvaruleverantörer, L-P (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

60782 Kontaktlista för andra maskin- och programvaruleverantörer, Q-Z (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Om det finns några uppdateringar hämtar du dem och uppgraderar sedan den inbyggda programvaran i CD- eller DVD-enheten.

Byta ut en skadad skiva

Om CD- eller DVD-skivan är skadad kan du kanske byta ut den.

Om du har köpt programmet de senaste 30 dagarna kan du kanske få en ny skiva där du köpte den. Kontakta försäljningsstället och ta reda på vilka regler som gäller.Du har kanske också möjlighet att få en ersättningsskiva från Microsoft.

Kunder i USA kan kontakta Microsoft Order Desk måndag till fredag 05:00 till 19:00 stillahavstid på följande nummer:
(800) 360-7561
Kunder i Kanada kan kontakta Canadian Order Desk måndag till fredag 05:00 till 19:00 stillahavstid på följande nummer:
(800) 933-4750

Om du befinner dig utanför USA och Kanada kontaktar du närmaste Microsoft-kontor. Du hittar det på följande Microsoft-webbplats:

Liknande problem och lösningar

Om felsökning av CD- eller DVD-läsfel

Om du vill veta mer om felsökning av CD- eller DVD-enheten klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:

314096 Felsökning av problem med CD-ROM-enheten i Windows XP
308012 Resurser för felsökning av DVD-problem i Windows XP
928633 Installationsmedia identifieras inte vid försök att installera Windows Vista från en CD- eller DVD-skiva

Egenskaper

Artikel-id: 924619 – senaste granskning 24 apr. 2008 – revision: 1

Feedback