Inställningen "Bädda in lingvistiska Data" i dialogrutan "Alternativ för ordet" sparas inte när du avslutar Word 2007 eller Word 2010

Gäller för: Microsoft Word 2010

Symptom


Föreställ dig följande. Du avmarkerar kryssrutan Bädda in lingvistiska Data för alla dokument i avsnittet Bevara återgivningen när du delar dokumentet på fliken Avancerat i dialogrutan Alternativ i Word . När du sedan startar om Microsoft Office Word 2007 eller Microsoft Office Word 2010, markeras kryssrutan Bädda in lingvistiska Data .

Obs! Kryssrutan Bädda in lingvistiska Data är avmarkerad så länge Word 2007 eller Word 2010 körs.

Status


Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller".

Mer Information


Bädda in lingvistiska Data funktionen avgör om handskrift erkännande Korrigeringsinformation lagras i Word-dokumentet när du sparar dokumentet i Word 97-2003-format. Word 2007 och Word 2010 har inte stöd för inbäddning av handskrift erkännande Korrigeringsinformation när du sparar dokumentet i Word 2007 (*.docx)-format.