Felmeddelande när du installerar ett MSU-uppdateringspaket på en dator som kör Windows: "Windows Modules Installer måste uppdateras innan du kan installera det här paketet"

Gäller för: Windows 8.1 EnterpriseWindows 8.1Windows 8.1 Pro

Symptom


När du installerar ett MSU-uppdateringspaket på en dator som kör Windows kan det hända att följande felmeddelande visas:
Installationsprogrammet för Windows-moduler måste uppdateras innan du kan installera det här paketet. Uppdatera Windows Modules Installer på datorn och försök sedan starta installationsprogrammet igen.
Installationen misslyckas när du använder ett skript för att installera MSU-uppdateringspaketet. När detta inträffar returnerar Wusa.exe processen felkoden 0x800f0823.

Orsak


Det här problemet uppstår eftersom du måste installera en ny version av Windows Installer för moduler eller den betjänande stacken.

Lösning


Lös problemet genom att använda Windows Update för att uppdatera Windows Installer för moduler eller den betjänande stacken. Eller hämta uppdateringarna som beskrivs i följande tabell från Microsoft Download Center.
OperativsystemKB-nummer
Windows Vista och Windows Server 2008955430
Windows 7 och Windows Server 2008 R22533552
Windows 8 och Windows Server 20122871777
Windows 8.1 och Windows Server 2012 R22919442

Mer Information


När du använder Windows Update, krävs Windows Installer för moduler eller underhåll stack-uppdatering. När du installerar ett MSU-uppdateringspaket dock installationsprogrammet inte ansluta till Windows Update för att uppdatera Windows Installer för moduler eller den betjänande stacken.