Felmeddelande när du använder Word 2007 att öppna ett kopplingsdokument som sparats i en tidigare version av Word: "Office Open XML-filen kan inte öppnas eftersom det är problem med innehållet"


Symptom


När du använder Microsoft Office Word 2007 att öppna ett kopplingsdokument som sparats i en tidigare version av Microsoft Word, visas ett felmeddelande av följande slag:
Office Open XML-filen kan inte öppnas eftersom det är problem med innehållet.
Det här problemet uppstår om följande villkor är uppfyllda:
  • Det samkörningsdokumentet har sparats i filformatet .docx.

    Obs! Det här problemet uppstår inte om du öppnar ett kopplingsdokument som sparats i filformatet .doc.
  • Det samkörningsdokumentet använder en separat källrubrik.
När problemet uppstår kan följande inträffa:
  • Om du försöker återställa innehållet i det samkörningsdokumentet när du försöker öppna den kan du få ett felmeddelande av följande slag:
    Microsoft Office Word har stött på ett problem och måste avslutas.
  • Om du manuellt söka efter datakälla för det samkörningsdokumentet öppnas det samkörningsdokumentet i Word 2007. Dessutom använder Word 2007 datakällan som huvudfil och header-fil som datakälla.

Orsak


Det här problemet uppstår eftersom Word 2007 inte stöder filformatet .docx för kopplingsdokument som använder en separat källrubrik-fil.

Temporär lösning


Undvik det här problemet genom att spara huvudfilen och datakälla för det samkörningsdokumentet i DOC-format.