Det går inte att spela upp DRM-skyddade (Digital Rights Management) mediefiler i Windows Media Player 11

Symptom

När Microsoft Windows Media Player 11 används för att spela upp en DRM-skyddad (Digital Rights Management) fil eller skaffa en ny licens för medieinnehåll går det inte att spela upp mediet eller skaffa en ny licens. Dessutom kan något av följande felmeddelanden visas:
Felmeddelande 1
Licenserna för dina mediefiler är skadade. (Felkod 0xC00D2754)
Felmeddelande 2
Windows Media Player 11 kan inte spela upp filen eftersom den tillhörande licensen antingen är skadad eller ogiltig. (Felkod 0xC00D11D6)
Felmeddelande 3
Licensen för att spela upp paketerade media är ogiltig
Felmeddelande 4
C00D277F - Fel i säkerhetslagringsskydd. Återställ licenserna från en tidigare säkerhetskopia och försök igen.

Orsak

Det här problemet uppstår på grund av att DRM-arkivet på datorn är ogiltigt eller skadat. Problemet kan bero på något av följande:
 • Datorprocessorn har bytts ut.
 • Moderkortet har bytts ut.
 • En BIOS-inställning (Basic Input/Output System) som påverkar datorns maskinvara har ändrats. Exempelvis kan hyperthreading ha inaktiverats.
 • Hårddisken som medieinnehållet ursprungligen hämtades till har flyttats till en annan dator.
 • Ett program, till exempel RegClean, har ändrat DRM-inställningarna på ett sätt som har orsakat en skada.
 • Microsoft Windows har installerats om på datorn.
Obs! I DRM-system, som Microsoft Windows Produktaktivering, används ett internt maskinvaru-ID. Detta baseras på maskinvarukonfigurationen när Windows eller Windows Media Player 11 installerades. Om du byter datorprocessorn eller andra enheter motsvarar DRM-systemets maskinvaru-ID inte den nya datorkonfigurationen. I sådana fall tolkas det som att en användare har försökt flytta skyddat innehåll till en annan dator. Detta kan även inträffa om ett DRM-skyddat arkiv i Windows-registret har ändrats.

Lösning

Lös problemet genom att återställa DRM-arkivet på datorn så här:
 1. Om Windows Media Player 11 körs avslutar du det.
 2. Leta upp DRM-mappen på hårddisken och byt namn på den till DRMbackup.

  Obs! Denna mapp är som standard %SystemDrive%\Documents and Settings\All Users\DRM i Microsoft Windows XP.
 3. Besök följande Microsoft-webbplats:
 4. Följ instruktionerna på webbplatsen för uppdatering av säkerhetskomponenten i Windows Media Player 11. Sedan kan du hämta nya licenser för medieinnehåll. Du kan även återställa licenser för köpt innehåll så att du kan spela upp det på en dator.
Obs! Du måste kontakta företag som du har köpt musik från om du vill återställa licenserna för musiken. Om du har kopierat CD-skivor till skyddade Windows Media Audio-filer måste CD-skivorna kopieras igen.

Mer Information

891664 Windows Media Digital Rights Management fungerar inte om datormaskinvaran ändras (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Egenskaper

Artikel-id: 925705 – senaste granskning 23 okt. 2007 – revision: 1

Feedback