Meddelande som visas när du försöker använda en tidigare version av ett Office-program för att öppna en fil som har sparats i ett Office 2007-program: "Den här filen skapades i en tidigare betaversion"

Symptom

Du har installerat kompatibilitetspaketet för Office 2007-systemet. Du försöker sedan använda något av följande Microsoft Office-program för att öppna en fil som har sparats i ett Microsoft Office 2007-program:
 • Microsoft Office 2003
  • Microsoft Office Excel 2003
  • Microsoft Office PowerPoint 2003
  • Microsoft Office Word 2003
 • Microsoft Office XP
  • Microsoft Excel 2002
  • Microsoft PowerPoint 2002
  • Microsoft Word 2002
 • Microsoft Office 2000
  • Microsoft Excel 2000
  • Microsoft PowerPoint 2000
  • Microsoft Word 2000
Om filen sparades i en förhandsversion av något av programmen i avsnittet "Gäller" kan något av följande felmeddelanden visas:

Meddelande 1
Den här filen skapades i en tidigare betaversion av program 2007 och kan inte öppnas i den här versionen.
Meddelande 2
Den här filen skapades i en tidigare betaversion av program 2007. program konverterar den till det senaste program 2007-filformatet när du sparar filen. Kontrollera att filen är från en betrodd källa innan du öppnar den.
Meddelande 3
Den här arbetsboken skapades i en tidigare betaversion av Excel 2007 och kan inte öppnas i den här versionen av Excel. Om du vill öppna arbetsboken i den aktuella versionen av Excel måste du först öppna och spara den i Excel 2007 Beta 2.
Meddelande 4
Den här arbetsboken skapades i en tidigare betaversion av Excel 2007. Excel konverterar arbetsboken till det senaste Excel 2007-filformatet när du sparar den. Kontrollera att arbetsboken är från en betrodd källa innan du öppnar den.
Meddelande 5
Det här är en förhandsutgåva av Compatibility Pack som bara kan användas för att öppna filer från en förhandsutgåva av Office 2007. Vill du kontrollera om det finns en senare version av Compatibility Pack?

Orsak

Vissa Open XML-filer som har sparats i en förhandsversion av Office 2007-programmen kan som standard inte öppnas av kompatibilitetspaketet för Office 2007-systemet.

Workaround

En administratör kan inaktivera principen och på så sätt undvika problemet med någon av följande metoder, beroende på vilken som passar bäst för den aktuella situationen.

Obs!
 • Med dessa metoder kan du öppna en Open XML-fil som har sparats i Beta 2-versionen av PowerPoint 2007. I detta fall visas meddelande 2 i avsnittet "Symptom". Dessutom kommer filen att öppnas.
 • Med dessa metoder kan du öppna en Open XML-fil som har sparats i Beta 2-versionen av Excel 2007 eller i Beta 2 Technical Refresh-versionen av Excel 2007. I detta fall visas meddelande 4 i avsnittet "Symptom". Dessutom kommer filen att öppnas.
 • Med dessa metoder kan du öppna en Open XML-fil som har sparats i Beta 2-versionen av Word 2007. Den enda lösningen är att öppna filen i den ursprungliga versionen av Word 2007 och sedan spara om filen. När du gör detta sparas filen i det senaste filformatet. Mottagaren av dokumentet kan sedan öppna filen i en tidigare version av Word med hjälp av kompatibilitetspaketet.
Obs! Eftersom det finns flera versioner av Microsoft Windows gäller nedanstående instruktioner kanske inte din dator. I så fall hittar du anvisningar i produktdokumentationen.
Om du vill att vi ska åtgärda problemet med metod 2 går du till avsnittet Lös det åt mig. Om du hellre vill göra det själv går du till avsnittet Jag löser det själv.

Lös det åt migOm du vill att problemet ska åtgärdas automatiskt klickar du på knappen eller länken Fix it. Klicka sedan på Kör i dialogrutan Filhämtning och följ anvisningarna i Fix it-guiden.Obs!
 • Den här guiden finns eventuellt bara på engelska. Den automatiska korrigeringsfilen fungerar dock även för andra språkversioner av Windows.
 • Om du inte sitter vid datorn där problemet finns kan du spara Fix it-lösningen på ett flashminne eller en cd och sedan köra den på rätt dator.

Gå sedan till avsnittet Löste det här problemet?.Jag löser det själv

Metod 1: Använd de administrativa mallarna för kompatibilitetspaketet


Obs! Den här metoden gäller endast för Excel, PowerPoint och Word.

Så här använder du en mall:
 1. Avsluta Office-programmen.
 2. Klicka på Start, Kör, skriv gpedit.msc i rutan Öppna och klicka sedan på OK.
 3. Högerklicka på Administrativa mallar under noden Användarkonfiguration i rutan till vänster i fönstret Princip för den lokala datorn och klicka sedan på Lägg till/ta bort mallar.
 4. Klicka på Lägg till.
 5. Markera filen Office2007Converters.adm och klicka på Öppna.
 6. Klicka på Stäng.
 7. Expandera Administrativa mallar under Användarkonfiguration i rutan till vänster i fönstret Princip för den lokala datorn.
 8. Klicka på Konverterare för Office 2007 (Office 2007 Converters).
 9. Dubbelklicka på principen Hindrar öppnande av förhandsversioner av filformat nya i Excel 2007 (Blocks opening of prerelease versions of file formats new to Excel 2007).
 10. Klicka på Inaktiverad och sedan på OK.
 11. Upprepa steg 7 till 10 för PowerPoint 2007-principen.
 12. Starta om Office-programmen.

Metod 2: Redigera registret manuellt

Viktigt! Den här artikeln innehåller information om hur du redigerar registret. Det kan uppstå allvarliga problem om du gör detta felaktigt. Följ därför instruktionerna noga, och säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar i det. Då kan du återställa registret om det uppstår problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar och återställer registret, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows


Obs! Den här metoden gäller endast för Excel, PowerPoint och Word.

Så här redigerar du registret manuellt:
 1. Avsluta Office-programmen.
 2. Klicka på Start, Kör, skriv regedit i rutan Öppna och klicka på OK.
 3. Välj lämplig registernyckel:
 4. När du har markerat rätt nyckel enligt anvisningarna i steg 3 pekar du på NyttRedigera-menyn och klickar på DWORD-värde.
 5. Skriv något av följande DWORD-värden för lämpligt program och tryck sedan på RETUR:
  • Excel12BetaFilesFromConverters
  • PowerPoint12BetaFilesFromConverters
  • Word12BetaFilesFromConverters
 6. Högerklicka på DWORD-värdet du skrev i steg 5 och klicka sedan på Ändra.
 7. I rutan Data skriver du 0 och klickar sedan på OK.
 8. Avsluta Registereditorn genom att klicka på AvslutaArkiv-menyn.
 9. Starta Office-programmet och öppna filen.
 10. Spara filen i Office-programmet igen. När filen har sparats borde den kunna öppnas i de tidigare Office-programmen som finns i avsnittet "Symptom".

Löste det här problemet?

 • Kontrollera om problemet har lösts. I så fall är du klar med det här avsnittet. Om problemet inte är åtgärdat kan du kontakta supporten.
 • Skicka oss gärna dina synpunkter. Om du vill ge oss feedback eller rapportera eventuella problem med den här lösningen kan du skriva en kommentar på bloggen Lös det åt mig eller skicka ett e-postmeddelande till oss.

Mer Information

Versionerna av Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint och Microsoft Word som finns i avsnittet "Symptom" öppnar som standard inte Open XML-filer som har sparats i förhandsversionerna av Office 2007-programmen.

I följande tabell sammanfattas de symptom som kan uppstå när du öppnar en fil som har sparats i ett Office 2007-program.

Word
Office 2007-versionenPrincip aktiverad (standard)Princip inaktiverad
Pre-Beta 2-versionenMeddelande 5Meddelande 5
Beta 2-versionenMeddelande 5Meddelande 5
Beta 2 Technical Refresh-versionenInget meddelande. Filen öppnas.Inget meddelande. Filen öppnas.
Slutversionen (RTM)Inget meddelande. Filen öppnas.Inget meddelande. Filen öppnas.


PowerPoint
Office 2007-versionenPrincip aktiverad (standard)Princip inaktiverad
Pre-Beta 2-versionenMeddelande 1Meddelande 1
Beta 2-versionenMeddelande 1Meddelande 2
Beta 2 Technical Refresh-versionenInget meddelande. Filen öppnas.Inget meddelande. Filen öppnas.
Slutversionen (RTM)Inget meddelande. Filen öppnas.Inget meddelande. Filen öppnas.


Excel
Office 2007-versionenPrincip aktiverad (standard)Princip inaktiverad
Pre-Beta 2-versionenMeddelande 3Meddelande 3
Beta 2-versionenMeddelande 3Meddelande 4
Beta 2 Technical Refresh-versionenMeddelande 3Meddelande 4
Slutversionen (RTM)Inget meddelande. Filen öppnas.Inget meddelande. Filen öppnas.
Mer information om varför du kanske inte kan öppna eller spara en Excel-arbetsbok, en PowerPoint-presentation eller ett Word-dokument i Office 2007-programmen får du om du klickar på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
922850 Ett felmeddelande visas vid försök att öppna eller spara en fil i ett Office 2007- eller Office 2003-program

Referenser

Om du vill veta mer om filformatet Open XML och om felmeddelandet om att du måste hämta ett kompatibilitetspaketet, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
919026 Felmeddelande vid försök att öppna eller spara ett 2007 Office-dokument: "Vill du hämta ett kompatibilitetspaket så att du kan arbeta med filen?" (Detta kan vara på engelska)
Egenskaper

Artikel-id: 926054 – senaste granskning 20 dec. 2011 – revision: 1

Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Word 2007

Feedback