Det går inte att välja uppgraderingsalternativet vid installation av Windows Vista, och följande meddelande visas: "Uppgradering har inaktiverats"

Symptom

Vid försök att installera Windows Vista går det inte att välja uppgraderingsalternativet, och följande meddelande visas i dialogrutan Installera Windows:

Uppgradering har inaktiverats.
Hårddisken måste använda filsystemet NTFS för att du ska kunna uppgradera Windows. Om du vill ändra hårddiskens filsystem till NTFS kan du avbryta installationsprogrammet, öppna Kommandotolken och sedan köra följande kommando: c: /fs:ntfs.

Orsak

Det här problemet kan uppstå vid uppgradering av en Windows-version som är installerad på en FAT32-volym. Mer information finns i "Konvertera hårddiskpartitionen från FAT32 till NTFS" i avsnittet Lösning.

Lösning

Lös problemet med hjälp av instruktionerna i lämpligt avsnitt.

Konvertera hårddiskpartitionen från FAT32 till NTFS

Windows Vista kräver att hårddiskpartitionen (diskvolymen) som Vista installeras på är formaterad med NTFS-filsystemet. Så här konverterar du hårddiskpartitionen till NTFS:


Obs! Det är inte sannolikt att data skadas eller går förlorade när partitionen konverteras från FAT till NTFS. Vi rekommenderar trots det att du säkerhetskopierar alla data före konverteringen, och att du sedan kontrollerar säkerhetskopian.

Så här konverterar du partitionen till NTFS:

 1. Klicka på Start, Kör, skriv cmd och klicka på OK.
 2. Skriv convert enhetsbeteckning:/FS:NTFS vid kommandotolken. Om du till exempel vill konvertera enhet C skriver du följande kommando vid kommandotolken och trycker sedan på RETUR:
  convert C:/FS:NTFS
 3. När konverteringen är klar startar du om installationsprogrammet för Windows Vista.
Obs! När du kör kommandot convert enhetsbeteckning:/FS:NTFS visas kanske följande felmeddelande:

CONVERT får inte exklusiv åtkomst till enhet enhetsbeteckning:, vilket medför att åtgärden inte kan utföras nu. Vill du schemalägga konverteringen till nästa gång systemet startas om? (J/N)
Felmeddelandet kan visas i följande situationer:

Situation 1

Kommandot convert körs när den aktuella mappen finns på partitionen som ska konverteras. Du skriver till exempel convert C:/FS:NTFS vid kommandotolken.

Lös problemet med någon av följande metoder:
 • Klicka på Ja i felmeddelandet och starta sedan om datorn. Partitionen konverteras när datorn startas om.
 • Växla till en mapp på en annan partition och skriv kommandot igen. Skriv till exempel följande kommandon om du vill använda enhet D, och tryck på RETUR efter varje kommando.
  d:
  convert C:/FS:NTFS

Situation 2

En fil är öppen på partitionen som ska konverteras.

Lös problemet med någon av följande metoder:
 • Klicka på Ja i felmeddelandet och starta sedan om datorn. Partitionen konverteras när datorn startas om.
 • Avsluta alla program som kan använda filer på partitionen.

  Obs! Det kan finnas program på andra datorer som öppnar filer på partitionen via en nätverksanslutning.

  En av de öppna filerna kan vara en växlingsfil. Klicka i så fall på Ja i felmeddelandet och starta sedan om datorn.

Situation 3

Du försöker konvertera partitionen där det aktuella operativsystemet körs. Till exempel kan WINDOWS-mappen och WINDOWS\System32-mappen finnas på enhet C, och du skriver convert C:/FS:NTFS.

Denna partition kallas startpartitionen. Det går inte att konvertera startpartitionen medan operativsystemet körs.

Konvertera startpartitionen med någon av följande metoder:

 • Klicka på Ja i felmeddelandet och starta sedan om datorn. Partitionen konverteras när datorn startas om.
 • Om Windows också är installerat på en annan partition startar du om datorn med hjälp av Windows-installationen på den partitionen. Konvertera sedan partitionen som inte längre används av Windows.

Mer Information

Om du vill veta mer om skillnaderna mellan filsystemen FAT och NTFS samt fördelarna med respektive filsystem klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

100108 Översikt över filsystemen FAT, HPFS och NTFS (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Egenskaper

Artikel-id: 926069 – senaste granskning 16 apr. 2007 – revision: 1

Feedback