Administratörskontot visas inte på välkomstskärmen för Windows Vista

Symptom

Administratörskontot visas inte på välkomstskärmen för Windows Vista.

Orsak

Normalt gäller följande i Windows Vista:
  • Det inbyggda administratörskontot är inaktiverat.
  • Det inbyggda administratörskontot kan inte logga in på datorn i felsäkert läge.
Obs! Under en uppgradering från Microsoft Windows XP kan det inbyggda administratörskontot i vissa fall identifieras som det enda aktiva lokala administratörskontot och förbli aktiverat. Dessutom ställs kontot i godkännandeläge.

Mer Information

Ett administratörskonto är ett användarkonto med möjlighet att göra ändringar som påverkar andra användare. Administratörer kan ändra säkerhetsinställningar, installera program- och maskinvara, komma åt alla filer på datorn och göra olika ändringar av andra användarkonton.

När du installerar Windows Vista måste du skapa ett administratörskonto som gör att du kan konfigurera datorn och installera önskade program. När du har konfigurerat datorn bör du använda ett vanligt användarkonto när du utför dina vanliga arbetsuppgifter, för att datorn ska bli säkrare.

Information om hur du ändrar kontotypen för en användare finns på följande Microsoft-webbplats:

Egenskaper

Artikel-id: 926183 – senaste granskning 8 okt. 2007 – revision: 1

Feedback