Det finns inte någon E-post-knapp i verktygsfältet i Internet Explorer 7

Artikeln är avsedd för användare på nybörjar- till mellannivå.Det kan vara lättare att följa instruktionerna om du skriver ut artikeln först.

Så visar sig problemet

Det finns inte någon E-post-knapp i verktygsfältet i Windows Internet Explorer 7.

I Microsoft Internet Explorer 6 använde du kanske E-post-knappen för att läsa e-post och skicka en länk eller webbsida i ett e-post-meddelande.

Åtgärder för att lösa problemet

Lös problemet med någon av följande metoder:

Metod 1: Lägg till knappen Läs e-post i verktygsfältet

Du kan använda knappen Läs e-post för att öppna ditt e-postprogram och sedan skapa ett nytt meddelande.
  1. Starta Internet Explorer 7.
  2. Klicka på Verktyg i verktygsfältet, peka på Verktygsfält och klicka på Anpassa.
  3. Gör följande i dialogrutan Anpassa verktygsfält: klicka på Läs e-post under Tillgängliga knappar och klicka sedan på Lägg till och Stäng.

    Obs! När du har lagt till knappen Läs e-post måste du kanske ändra verktygsfältet storlek för att se knappen. Om du inte kan ändra storleken är verktygsfältet kanske låst. Så här låser du upp det: klicka på Verktyg i verktygsfältet, peka på Verktygsfält och klicka på Lås verktygsfälten.

Metod 2: Använd funktionen "Skicka en länk"

Du kan använda funktionen "Skicka en länk" för att skicka en länk till den aktuella webbsidan i ett e-postmeddelande.
  1. Starta Internet Explorer 7.
  2. Klicka på Sida i verktygsfältet och sedan på Skicka länken med e-post.

Metod 3: Använd funktionen "Skicka en sida med e-post"

Du kan använda funktionen "Skicka en sida med e-post" för att infoga den aktuella webbsidan i ett e-postmeddelande.
  1. Starta Internet Explorer 7.
  2. Klicka på Sida i verktygsfältet och sedan på Skicka sidan med e-post.
Egenskaper

Artikel-id: 926325 – senaste granskning 7 maj 2007 – revision: 1

Feedback