Windows XP som har installerats med en produktnyckel för volymlicensiering markeras som oäkta

Symptom

En dator med Microsoft Windows XP klarar inte WGA-valideringsprocessen (Windows Genuine Advantage), eller så rapporteras Windows XP-exemplaret som oäkta. Det här problemet kan uppstå om Windows XP har installerats med en produktnyckel för volymlicensiering och ett valideringsförsök har gjorts under ett Microsoft-serverproblem, som varade en kort tid den 2 oktober och den 29 november 2006.

Orsak

Problemet kan orsakas av en felaktig Data.dat-fil eller av en skadad Data.dat-fil i mappen %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\Windows Genuine Advantage\data.

Obs! Mappen %ALLUSERSPROFILE% är som standard mappen C:\Documents and Settings\All Users. Platsen kan emellertid vara en annan mapp i din Windows XP-installation.

Lösning

Om filen Data.dat togs emot den 2 oktober eller den 29 november 2006 måste den tas bort från Windows XP-klientdatorn. Data.dat kommer att uppdateras på rätt sätt vid nästa validering.

Åtgärder för uppdatering av WGA-Data.dat-filen på en enstaka dator

Manuella åtgärder för uppdatering av WGA-Data.dat-filen på en enstaka dator

Så här uppdaterar du Data.dat-filen manuellt:
 1. Logga in på problemdatorn med ett konto som har administratörsbehörigheter.
 2. Ta bort Data.dat-filen från mappen %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\Windows Genuine Advantage\data.
 3. Besök följande Microsoft-webbplats och kontrollera att Windows rapporteras som äkta:
 4. Klicka på Start, Kör, skriv wgatray.exe /b och klicka på OK.

  Obs! Kommandot wgatray.exe är kanske inte tillgängligt på datorn. Det är bara tillgängligt på datorer med Windows Genuine Advantage-aviseringar. Om wgatray.exe inte är tillgängligt är det alltså inte något fel. Gå till nästa steg. Om du vill veta mer om Windows Genuine Advantage-aviseringar klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

  905474 Beskrivning av programmet Windows Genuine Advantage-avisering

 5. Starta om datorn.

Åtgärder för automatisk uppdatering av WGA-Data.dat-filen på en enstaka dator

Så här uppdaterar du Data.dat-filen automatiskt:
 1. Besök följande Microsoft-webbplats:
 2. Klicka på Kör när du tillfrågas om du vill köra Microsoft Genuine Advantage Diagnostic Tool.


  Obs! Beroende på dina säkerhetsinställningar kan du tillfrågas flera gånger om du vill köra verktyget.
 3. Klicka på Continue.
 4. Klicka på Resolve på fliken Windows.
Om den här metoden inte fungerar följer du instruktionerna i avsnittet "Manuella åtgärder för uppdatering av WGA-Data.dat-filen på en enstaka dator".

Åtgärder för automatisk uppdatering av WGA-Data.dat-filen på flera datorer

Följande skriptexempel är ett enkelt CMD-skript. Om du vill köra skriptet på flera klientdatorer med Windows XP använder du Grupprincip, Microsoft Systems Management Server eller andra verktyg i miljön. Distribuera skriptet med den metod som passar bäst för miljön. För att kunna köra skriptet enskilt måste du köra det som administratör.

Skapa skriptet genom att öppna en ny TXT-fil och sedan klistra in följande skripttext i den nya filen. När du har skapat filen byter du namn på den med hjälp av filnamnstillägget .cmd.
Skripttext
@ECHO OFF

IF EXIST "%ALLUSERSPROFILE%\Application Data\Windows Genuine Advantage\data\data.dat" (
ECHO Deleting data.dat
attrib -R "%ALLUSERSPROFILE%\Application Data\Windows Genuine Advantage\data\data.dat"
DEL "%ALLUSERSPROFILE%\Application Data\Windows Genuine Advantage\data\data.dat"
)

IF NOT EXIST %WINDIR%\system32\WGATray.exe (GOTO END)
ECHO WGA Validation in progress.
WGATray.exe /b

:END
ECHO Done
Egenskaper

Artikel-id: 926333 – senaste granskning 14 maj 2009 – revision: 1

Feedback