Ett codec-felmeddelande visas, eller så spelas ljud men inte bild upp från mediefiler i Windows Media Player 11

Symptom

Vid försök att spela upp en videofil i Windows Media Player 11 syns inte någon bild, men ljudet hörs.

Vid försök att spela upp en ljud- eller videofil i Windows Media Player 11 kan dessutom någon av följande felmeddelanden eller liknande visas:
Windows Media Player kan inte spela upp filen eftersom den video-codec som behövs inte har installerats på din dator.
Det går inte att spela upp, bränna, rippa eller synkronisera filen eftersom den ljud-codec som behövs inte har installerats på datorn.
En codec krävs för att den här filen ska kunna spelas upp. Om du vill kontrollera om denna codec är tillgänglig på Internet klickar du på Webbhjälp.
Ogiltigt filformat.

Orsak

Det här problemet uppstår om en codec som krävs för att spela upp filen inte är installerad på datorn.

Lösning

Lös problemet genom att konfigurera Windows Media Player för automatisk hämtning av codec-enheter. Gör följande i Windows Media Player 11:
 1. Klicka på AlternativVerktyg-menyn.
 2. Klicka på fliken Spelare, markera kryssrutan Hämta codec-rutiner automatiskt och klicka på OK.
 3. Försök spela upp filen. Om du ombeds installera codec-enheten klickar du på Installera.
Om det fortfarande inte går att spela upp filen på rätt sätt försöker du med åtgärderna i "Avancerad felsökning". Om du inte själv kan genomföra avancerad felsökning kan du be någon om hjälp eller kontakta Support. Information om hur du kontaktar Support finns på följande Microsoft-webbplats:

Avancerad felsökning

Följande instruktioner är avsedda för avancerade datoranvändare.

Skaffa och installera codec-enheten. Gör följande i Windows Media Player 11:
 1. Ta reda på om codec-enheten är installerad på datorn du använder för att spela upp filen. Gör så här:
  1. Högerklicka på filen du försöker spela upp i området Uppspelning och klicka på Egenskaper.
  2. Klicka på fliken Fil, anteckna vilka codec-enheter som är angivna vid Ljud-codec och Video-codec och klicka på OK. Om följande gäller går du vidare till steg 2.
   • Ingen ljud-codec har angetts.
   • Ingen video-codec har angetts.
  3. Klicka på Om Windows Media PlayerHjälp-menyn.
  4. Klicka på hyperlänken Teknisk supportinformation.
  5. Om du försöker spela upp en ljudfil tar du reda på om ljud-codecen som du antecknade i steg 1b visas vid Ljud-codec. Om du försöker spela upp en videofil tar du reda på om video-codecen som du antecknade i steg 1b anges vid Video-codec. Om codec-enheten inte finns med går du till steg 2.
  6. Försök installera om codec-enheten. Om det inte är möjligt går du till steg 2.
  7. Försök spela upp filen. Om du kan spela upp filen hoppar du över steg 2 och 3.
 2. Installera codec-enheten så här:
  1. Om ett felmeddelande visas när du försöker spela upp filen klickar du på Webbhjälp. Om inget felmeddelande visas när du försöker spela upp filen går du till steg 3.
  2. Klicka på länken till Wmplugins-webbplatsen på Microsoft-webbplatsen. Om länken saknas går du till följande Microsoft-webbplats:
  3. Följ instruktionerna på webbplatsen för hämtning och installation av codec-enheten för filen. Om ingen codec-enhet hittas automatiskt för filen, och om något av följande gäller, går du till steg 3:
   • Du antecknade inte någon codec-enhet i steg 1b.
   • Du kan inte hitta codec-enheten som du antecknade i steg 1b på webbplatsen.
  4. Försök spela upp filen. Om du kan spela upp filen hoppar du över steg 3.
 3. Skaffa codec-enheten från en annan leverantör.

  Om du vill veta hur du kontaktar andra leverantörer klickar du på ett artikelnummer i följande lista och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  65416 Kontaktlista för andra maskin- och programvaruleverantörer, A-K (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

  60781 Kontaktlista för andra maskin- och programvaruleverantörer, L-P (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

  60782 Kontaktlista för andra maskin- och programvaruleverantörer, Q-Z (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Obs! Om du använder Windows Media Player i en miljö som administreras av en nätverksadministratör måste du kanske kontakta nätverksadministratören för att hämta och installera codec-enheten.

Mer Information

Mer information om codec-enheter finns på följande Microsoft-webbplats:Informationen och lösningen i det här dokumentet återspeglar den syn Microsoft har på problemet vid publiceringsdatumet. Lösningen finns att hämta hos Microsoft eller via tredjepartsleverantörer. Microsoft rekommenderar inte några speciella tredjepartsleverantörer eller tredjepartslösningar som kan beskrivas i den här artikeln. Det kan också finnas andra tredjepartsleverantörer eller tredjepartslösningar som inte beskrivs i den här artikeln. Eftersom Microsoft måste reagera på förändrade marknadsvillkor, ska den här informationen inte tolkas som något åtagande från Microsofts sida. Microsoft kan inte garantera korrektheten i informationen eller i någon lösning som presenteras av Microsoft eller någon omnämnd tredjepartsleverantör.

Microsoft lämnar inga garantier och friskriver sig från alla garantier och villkor, såväl uttryckligen som underförstått. Dessa omfattar, men begränsas inte till, uppgifter eller garantier avseende frånvaro av intrång, allmän lämplighet eller lämplighet för särskilt ändamål gällande tjänster, lösningar, produkter eller annat material och annan information. Under inga omständigheter är Microsoft ansvarigt för de tredjepartslösningar som nämns i den här artikeln.
Egenskaper

Artikel-id: 926373 – senaste granskning 23 nov. 2007 – revision: 1

Feedback