Personlig information tas bort när du sparar ett dokument i Word 2007 eller Word 2010


Symptom


Du kan använda någon av följande metoder för att lägga till ny personlig information i ett Microsoft Office Word 2007 eller Microsoft Office Word 2010-dokument:
  • Du kan lägga till information med hjälp av Word 2007 eller 2010 snabbdelar funktion.
  • Du kan lägga till informationen direkt i dokumentets egenskaper.
När du sparar dokumentet bort i personlig information.

Orsak


Problemet uppstår när du använder dokumentkontrollen för att ta bort all personlig information från dokumentet med regeln dokumentegenskaper och personlig Information . Den här regeln används alltid när du sparar dokumentet. Regeln tar dessutom bort all personlig information från dokumentet.

Lösning


Lös problemet i Microsoft Word 2007 eller Microsoft Word 2010, inaktivera regeln dokumentegenskaper och personlig Information i dialogrutan Dokumentkontroll . Gör så här:I Microsoft Word 2007:
  1. Klicka på Microsoft Office-knappen, peka på Förbereda dokumentoch klicka sedan på Kontrollera dokument.
  2. Avmarkera kryssrutan dokumentegenskaper och personlig Information .
  3. Klicka på Granska.

I Microsoft Word 2010:
  1. Klicka på fliken Arkiv och klicka på Info, och sedan klickar du på knappen Kontrollera om det finns problem och på inspektera dokument.
  2. Avmarkera kryssrutan dokumentegenskaper och personlig Information .
  3. Klicka på Granska.