Problem med energisparfunktioner på en dator med Windows Vista

Symptom

Ett eller flera av följande problem med energisparfunktionerna kan uppstå på en dator med Windows Vista:
 • Det går inte att stänga av datorn.
 • Det går inte att ställa datorn i ett energisparläge, till exempel viloläge.
 • Windows Vista återställs inte från viloläget.
 • Vissa enheter fungerar inte som de ska när Windows Vista återställs från viloläget.
 • Windows Vista blir instabilt när en energisparfunktion används.

Orsak

Detta problem kan uppstå om en eller flera av följande förutsättningar föreligger:
 • Datorns BIOS är inkompatibelt med Windows Vista eller föråldrat.
 • Datorns BIOS är felkonfigurerat.
 • Ett inkompatibelt energisparprogram har installerats i Windows Vista.
Obs! Windows Vista stöder bara datorer med ACPI-BIOS (Advanced Configuration and Power Interface).

Lösning

Lös problemet med följande åtgärder,

Steg 1: Uppdatera datorns BIOS

Kontrollera att senaste BIOS är installerat på datorn. Du kan använda programmet Msinfo32.exe för att ta reda på BIOS-versionen. Gör så här:
 1. Klicka på StartStart , skriv msinfo32 i rutan Påbörja sökning och klicka på msinfo32 i listan Program.

   Tillåtelse till användaråtkomstkontroll Om du ombeds ange ett administratörslösenord eller en bekräftelse skriver du lösenordet eller klickar på Fortsätt.
 2. I dialogrutan Systeminformation klickar du på Systemöversikt i den vänstra fönsterrutan.
 3. I den högra fönsterrutan ser du efter vad det står intill BIOS-version och -datum.
 4. Försök hitta en BIOS-uppdatering för datorn med någon av följande metoder:
  • Besök datortillverkarens supportwebbplats eller kontakta datortillverkaren och ta reda på om det finns en BIOS-uppdatering för datorn.
  • Besök moderkorttillverkarens supportwebbplats eller kontakta moderkortstillverkaren och ta reda på om det finns en BIOS-uppdatering för moderkortet.
  Om du vill veta mer om hur du kontaktar maskinvarutillverkare klickar du på lämpligt artikelnummer i listan nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  65416 Kontaktlista för andra maskin- och programvaruleverantörer, A-K (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

  60781 Kontaktlista för andra maskin- och programvaruleverantörer, L-P (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

  60782 Kontaktlista för andra maskin- och programvaruleverantörer, Q-Z (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 5. Om du hittar en BIOS-uppdatering läser du dokumentationen eller kontaktar tillverkaren och tar reda på om uppdateringen innehåller ändringar som löser energisparproblemet.

  Obs! Ibland innehåller dokumentationen kanske inte information om alla ändringar i BIOS-uppdateringen.
 6. Uppdatera datorns BIOS med hjälp av tillverkarens rekommenderade verktyg för BIOS-uppdatering.

Steg 2: Kontrollera BIOS-inställningarna

Felaktiga BIOS-inställningar kan orsaka start- eller avstängningsproblem i Windows Vista. Kontrollera i BIOS-inställningarna är BIOS är korrekt konfigurerat. Kontakta datortillverkaren om du vill veta mer om vilka inställningar som ska användas för datorns BIOS.

Obs! Även om det är ovanligt kan det uppstå startproblem om BIOS återställs till standardinställningarna. Kontakta därför datortillverkaren innan du ändrar datorns BIOS.

Steg 3: Felsök energisparprogram från andra tillverkare

Kontrollera om det finns några energisparprogram från andra tillverkare på datorn. Ibland kan det hända att ett program som är avsett för ett visst operativsystem och en viss BIOS-version inte fungerar med andra operativsystem eller BIOS-versioner. Underlätta felsökning av det här problemet genom att inaktivera eller ta bort energisparprogram som inte är avsedda för Windows Vista. Besök programtillverkarens supportwebbplats och ta reda på om programmet är avsett för Windows Vista.

Om du vill veta hur du kontaktar programtillverkare klickar du på lämpligt artikelnummer i följande lista och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
65416 Kontaktlista för andra maskin- och programvaruleverantörer, A-K (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

60781 Kontaktlista för andra maskin- och programvaruleverantörer, L-P (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

60782 Kontaktlista för andra maskin- och programvaruleverantörer, Q-Z (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Egenskaper

Artikel-id: 927393 – senaste granskning 20 mars 2007 – revision: 1

Feedback