Det går inte att välja eller formatera en hårddiskpartition vid försök att installera Windows Vista

Symptom

Vid försök att installera Windows Vista uppstår ett eller flera av följande problem:
 • Hårddisken där Windows Vista ska installeras visas inte.
 • Det går inte att välja en hårddiskpartition där Windows Vista ska installeras.
 • Det går inte att formatera en eller flera hårddiskpartitioner.
 • Det går inte att ange rätt storlek för en hårddiskpartition.
 • Följande felmeddelande visas:
  Det gick inte att hitta någon systemvolym som uppfyller installationskraven

Orsak

Det här problemet beror på något av följande:
 • Windows Vista är inkompatibelt med en styrenhet eller drivrutin för en masslagringsenhet.
 • En styrenhet eller drivrutin för en masslagringsenhet är inaktuell.
 • Hårddisken som Windows Vista ska installeras på är en dynamisk disk.
 • En datakabel i datorn har lossnat eller så har det uppstått ett annat maskinvaruproblem.
 • Det finns skador på hårddisken eller Windows-filsystemet.
 • Du har försökt välja en FAT32-partition eller annan typ av partition som är inkompatibel med Windows Vista.

Lösning

Lös problemet med någon eller några av följande metoder:

Metod 1: Kontrollera att partitionen är kompatibel med Windows Vista

Det går inte att installera Windows Vista på en FAT32-partition. Dessutom måste dynamiska diskar konfigureras på rätt sätt för användning med Windows Vista. Så här kontrollerar du att partitionen är kompatibel med Windows Vista:
 1. För en dynamisk disk med en enkel volym använder du Diskpart.exe för att konfigurera disken som en aktiv disk. Om du vill veta mer om hur du använder Diskpart.exe klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

  300415 Kommandoradsverktyget Diskpart.exe (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 2. För en FAT32-partition formaterar du om partitionen eller konverterar den till en NTFS-filsystempartition med hjälp av kommandot Convert.exe.

  Obs! När du formaterar en partition tas alla data bort från partitionen. Detta innebär att alla filer på partitionen tas bort. Om du vill veta mer om hur du använder kommandot Convert.exe klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

  314097 Använda Convert.exe för att konvertera en partition till filsystemet NTFS (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Metod 2: Uppdatera drivrutinerna för hårddiskstyrenheten

Om du vill installera Windows Vista som en uppgradering uppdaterar du drivrutinerna för hårddiskstyrenheten till de senaste drivrutinerna.

Obs! Installationsprogrammet för Windows Vista innehåller en funktion för överföring av aktuella drivrutiner till det nya operativsystemet. Därför kan de installerade drivrutinerna användas i installationsprogrammet för Windows Vista. Om de senaste drivrutinerna inte är installerade används kanske de inaktuella drivrutinerna i installationsprogrammet, vilket kan leda till kompatibilitetsproblem.

Metod 3: Tillhandahåll rätt drivrutiner för hårddiskstyrenheten

Om du försöker göra en nyinstallation av Windows Vista måste du tillhandahålla rätt drivrutiner för hårddiskstyrenheten. När du ombeds välja en disk för installation av Windows Vista måste du även markera alternativet Läs in drivrutin. Installationsprogrammet för Windows Vista leder dig genom resten av processen.

Metod 4: Kontrollera i filen Setupact.log att partitionen är aktiv

Om följande felmeddelande visas kontrollerar du i filen Setupact.log att partitionen är aktiv:
Det gick inte att hitta någon systemvolym som uppfyller installationskraven
Obs!
 • Om du installerar Windows Vista som en uppgradering finns filen Setupact.log i mappen Enhet:\$WINDOWS.~BT\Sources\Panther. Enhet anger enheten med den befintliga Windows-installationen.
 • Om du gör en nyinstallation av Windows Vista finns filen Setupact.log i mappen Enhet:\$WINDOWS\Sources\Panther. Enhet är DVD-enheten som innehåller installationsfilerna för Windows Vista.
Så här kontrollerar du att partitionen är aktiv:
 1. Klicka på Start, Kör, skriv notepad och klicka på OK.
 2. Klicka på ÖppnaArkiv-menyn.
 3. Leta upp och klicka på filen Setupact.log och sedan på Öppna.
 4. Leta upp avsnittet "DumpDiskInformation", som innehåller information om partitionsmappning.
 5. I avsnittet "DumpDiskInformation" letar du upp en loggpost som liknar följande:
  Disk [0] partition [1] is an active partition
 6. Om loggposten finns efter en post av följande slag är hårddisken kanske inte konfigurerad för ett Windows-operativsystem:
  Unknown
  I så fall måste du konfigurera en annan partition som aktiv med Diskpart.exe.

  Obs! Den här åtgärden förhindrar start av ett operativsystem från en annan leverantör.

Metod 5: Kontrollera om det finns uppdateringar av den inbyggda programvaran och av system-BIOS

Kontakta maskinvarutillverkaren angående uppdateringar av den inbyggda programvaran och av system-BIOS. Om du vill veta mer om hur du kontaktar maskinvarutillverkaren klickar du på lämpligt artikelnummer i listan nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:65416 Kontaktlista för andra maskin- och programvaruleverantörer, A-K (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

60781 Kontaktlista för andra maskin- och programvaruleverantörer, L-P (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

60782 Kontaktlista för andra maskin- och programvaruleverantörer, Q-Z (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Metod 6: Kontrollera att hårddisken identifieras på rätt sätt av system-BIOS

Om du vill veta hur du kontrollerar att hårddisken identifieras på rätt sätt av system-BIOS kontaktar du maskinvarutillverkaren.

Metod 7: Kontrollera om det finns några problem med hjälp av Chkdsk.exe

Kontrollera om det finns några diskproblem med hjälp av Chkdsk.exe. Byt hårddisken om den är skadad.

Metod 8: Rensa disken med Diskpart.exe och kör installationsprogrammet för Windows Vista igen

Om du har försökt alla metoder i det här avsnittet utan att problemet försvinner, använder du Diskpart.exe för att rensa disken och kör sedan installationsprogrammet för Windows Vista igen.

Obs! Använd den här metoden bara om du vill göra en nyinstallation av Windows Vista. När du rensar hårddisken formateras den och alla partitioner och data tas bort permanent. Vi rekommenderar starkt att du säkerhetskopierar filerna på hårddisken innan du rensar den.

Så här rensar du hårddisken med Diskpart.exe:
 1. Klicka på Start, Kör, skriv diskpart och klicka på OK.
 2. Skriv list disk och tryck på RETUR. En lista över tillgängliga hårddiskar visas.
 3. Skriv sel disk nummer och tryck på RETUR. nummer är numret på hårddisken du vill rensa. Hårddisken är nu markerad.
 4. Skriv det disk och tryck på RETUR. En lista över partitioner på hårddisken visas. Använd informationen för att kontrollera att rätt disk är markerad.
 5. Se till att disken inte innehåller data du behöver, skriv clean all och rensa disken genom att trycka på RETUR. Alla partitioner och data på disken tas bort permanent.
 6. Skriv exit och tryck på RETUR.
 7. Kör installationsprogrammet för Windows Vista och gör en nyinstallation av Windows Vista.
Egenskaper

Artikel-id: 927520 – senaste granskning 20 mars 2007 – revision: 1

Feedback