Det går inte att installera en drivrutin med hjälp av drivrutinens installationsprogram i Windows Vista

Symptom

Det går inte att installera en drivrutin med hjälp av drivrutinens installationsprogram i Windows Vista.

Problemet kan uppstå under följande förutsättningar:
 • Ett installationsprogram som baseras på en körbar fil används i drivrutinen.
 • Installationsprogrammet är inte utformat för Windows Vista.

Orsak

Det kan uppstå problem med installationsprogram som baseras på körbara filer om en eller flera av följande förutsättningar är uppfyllda:
 • Installationsprogrammet är inte kompatibelt med Windows Vista.
 • Drivrutinen är inte kompatibel med Windows Vista.
 • Det uppstår ett problem med användarrättigheterna som krävs för installation av drivrutinen.

Lösning

Lös problemet genom att köra installationsprogrammet för drivrutinen i kompatibilitetsläge. Du kan också använda ett konto med administratörsbehörighet för att köra installationsprogrammet för drivrutinen. Slutligen kan du leta upp drivrutinens INF-fil och installera drivrutinen manuellt.

Viktigt! Innan du använder någon av de här metoderna bör du kontakta tillverkaren av enheten eller drivrutinen och få mer information om hur du installerar drivrutinen i Windows Vista.

Så här kör du installationsprogrammet i kompatibilitetsläge

Konfigurera installationsprogrammet för körning i kompatibilitetsläget för Microsoft Windows XP Service Pack 2. Gör så här:
 1. Leta upp den körbara filen för drivrutinens installationsprogram.
 2. Högerklicka på filen och klicka på Egenskaper.
 3. I dialogrutan Egenskaper för Paketnamn klickar du på fliken Kompatibilitet.
 4. Markera kryssrutan Kör det här programmet i kompatibilitetsläge för, klicka på Windows XP (Service Pack 2) i listan Kör det här programmet i kompatibilitetsläge för och klicka på OK.
 5. Starta installationsprogrammet genom att dubbelklicka på den körbara filen.

Så här kör du installationsprogrammet genom att använda administratörsbehörighet

Konfigurera drivrutinens installationsprogram för körning i administratörskontots kontext. Gör så här:
 1. Leta upp den körbara filen för drivrutinens installationsprogram.
 2. Högerklicka på filen och klicka sedan på Kör som administratör.

   Tillåtelse till användaråtkomstkontroll Om du ombeds ange ett administratörslösenord eller en bekräftelse skriver du lösenordet eller klickar på Fortsätt.
 3. Följ instruktionerna för installation av drivrutinen.

Så här letar du upp INF-filen och installerar drivrutinen manuellt

Installera drivrutinen med hjälp av Enhetshanteraren. Gör så här:

Steg 1: Leta upp INF-filen

Leta upp INF-filen som ingår i drivrutinens installationsprogram. INF-filen finns i allmänhet i någon av följande mappar på drivrutinens installations-CD:
 • I samma mapp som installationsprogrammet.
 • I en undermapp i mappen med installationsprogrammet. I allmänhet kallas undermappen Windows XP, Drivers, WinXP eller liknande.
Om drivrutinfilerna finns i en enda körbar fil kan du kanske extrahera eller på annat sätt komma åt dem. Använd någon av följande metoder:
 • Extrahera filerna med ett filkomprimeringsprogram.

  Om drivrutinfilerna finns i en enda körbar fil kan du kanske använda ett filkomprimeringsverktyg som WinZip eller WinRAR för att extrahera innehållet i drivrutinpaketet till en mapp. INF-filen ska ingå bland filerna du extraherar.
 • Extrahera filerna med hjälp av Windows-funktionen Komprimerade mappar.

  Om du inte har WinZip eller WinRAR kan du kanske extrahera filerna med hjälp av Windows-funktionen Komprimerade mappar. Ändra först filnamnstillägget från .exe till .zip och kopiera sedan filerna från den komprimerade mappen med hjälp av Utforskaren.
 • Extrahera innehållet från CAB-filen.

  Om det inte finns någon INF-fil i drivrutinpaketet, men en eller flera CAB-filer, kan du kanske extrahera innehållet i CAB-filerna.

  Obs! Den här metoden brukar inte fungera. Sådana här drivrutinpaket skapas vanligen med hjälp av programmet InstallShield, med ett särskilt CAB-format som inte ska kunna öppnas med WinZip eller WinRAR.
 • Leta upp filerna i Temp-mappen.

  Om du fortfarande inte kan komma åt installationsfilerna försöker du hitta de extraherade temporära filerna, som normalt extraheras till en lokal Temp-mapp när ett program installeras. Du kan kanske visa innehållet i drivrutinpaketet genom att undersöka innehållet i Temp-mappen. Gör så här:
  1. Ta bort innehållet i Temp-mappen Genom att ta bort innehållet i Temp-mappen kan du enklare hitta de temporära filerna som skapas när du kör installationsprogrammet för drivrutinen. Så här tar du bort innehållet i Temp-mappen:
   1. Klicka på StartStart och sedan på Dator.
   2. Högerklicka på hårddisken där Windows Vista är installerat och klicka på Egenskaper.
   3. I dialogrutan Egenskaper för Lokal disk (Enhetsbeteckning) klickar du på fliken Allmänt och sedan på Diskrensning.
   4. I dialogrutan Alternativ klickar du på Filer från alla användare på datorn.

     Tillåtelse till användaråtkomstkontroll Om du ombeds ange ett administratörslösenord eller en bekräftelse skriver du lösenordet eller klickar på Fortsätt.
   5. Gör följande under Filer att ta bort: avmarkera alla kryssrutor, markera kryssrutan Temporära filer och klicka på OK.
   6. När du tillfrågas om du vill ta bort filerna permanent klickar du på Ta bort filer.
  2. Öppna Temp-mappen med Utforskaren. Gör så här: klicka på StartStart , skriv %temp% i rutan Påbörja sökning och tryck på RETUR.
  3. Starta drivrutinens installationsprogram.

   Obs! Vissa installationsprogram tar automatiskt bort de temporära filerna när installationsprogrammet avslutas. Låt därför drivrutinens installationsprogram köras i bakgrunden.
  4. Leta upp drivrutinfilerna i Temp-mappen.

Steg 2: Installera drivrutinen manuellt

När du har hittat INF-filen för drivrutinen du vill installera installerar du den nya drivrutinen manuellt. Gör så här:
 1. Klicka på StartStart , högerklicka på Dator och klicka på Egenskaper.
 2. Klicka på Enhetshanteraren i rutan Aktiviteter.

   Tillåtelse till användaråtkomstkontroll Om du ombeds ange ett administratörslösenord eller en bekräftelse skriver du lösenordet eller klickar på Fortsätt.
 3. Leta upp enheten du vill installera drivrutinen för i Enhetshanteraren.

  Obs! Om du vill visa dolda enheter klickar du på Visa dolda enheterVisa-menyn.
 4. Högerklicka på enheten och klicka sedan på Uppdatera drivrutin.
 5. Klicka på Sök efter drivrutiner på den här datorn, Låt mig välja från en lista över drivrutiner som finns på datornoch Diskett finns.
 6. Gör följande i dialogrutan Installera från disk: klicka på Bläddra, leta upp en INF-fil för drivrutinen du vill installera och klicka på Öppna.
 7. Uppdatera drivrutinen enligt instruktionerna i dialogrutan Uppdatera drivrutin Enhetsnamn.
De produkter från andra tillverkare som diskuteras i denna artikel tillverkas oberoende av Microsoft. Produkternas funktion eller tillförlitlighet kan därför inte garanteras.

Egenskaper

Artikel-id: 927524 – senaste granskning 20 mars 2007 – revision: 1

Feedback