Uppdateringspaket 2 för Microsoft Dynamics CRM 3.0 är tillgängligt

Viktigt! Den här artikeln innehåller information om hur du kan ändra i registret. Gör en säkerhetskopia av registret innan du ändrar i det. Du måste också veta hur registret återställs om ett problem uppstår. Mer information om hur du säkerhetskopierar, återställer och ändrar registret får du om du klickar på följande artikelnummer i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows XP och Windows Vista

INTRODUKTION

Den här artikeln beskriver detaljerna för Samlad uppdatering 2 för Microsoft Dynamics CRM 3.0. Artikeln beskriver även snabbkorrigeringarna och uppdateringarna som inkluderas i Samlad uppdatering 2 för Microsoft Dynamics CRM 3.0.

Mer Information

Build-nummer och filnamn

Build-numret för Samlad uppdatering 2 för Microsoft Dynamics CRM 3.0 är 3.0.5300.1561. Det här build-numret är build-numret för Microsoft Dynamics CRM-klienten för Microsoft Office Outlook. Det här build-nummret gäller även Microsoft Dynamics CRM-servern. Filnamnen för de samlade uppdateringarna är följande:
 • CRM3.0-KB927751-Server-ENU.exe
 • CRM3.0-KB927751-Client-ENU.exe
Obs! Platshållaren ENU representerar fortkortningen för den språkversion som du har hämtat och installerat.

Samlad uppdatering 1 för Microsoft Dynamics CRM 3.0

Samlad uppdatering 2 innehåller alla snabbkorrigeringar som finns i Samlad uppdatering 1 för Microsoft Dynamics CRM 3.0.
Klicka på följande artikelnummer i Microsoft Knowledge Base för att ta del av mer information om Samlad uppdatering 1 för Microsoft Dynamics CRM 3.0:
922815 Uppdateringspaket 1 för Microsoft Dynamics CRM 3.0 är tillgängligt

Information om borttagning

Eftersom du kan inte ta bort Samlad uppdatering 2 måste du säkerhetskopiera följande databaser innan du installerar Samlad uppdatering 2:
 • Organisationsnamn_MSCRM
 • Organisationsnamn_METABASE

Krävs för installation av snabbkorrigeringar som kommer efter Samlad uppdatering 2

Samlad uppdatering 2 skapar en ny baslinje för koden. Därför måste Samlad uppdatering 2 installeras innan du installerar snabbkorrigeringar som kommer senare än Samlad uppdatering 2.

Verktyg för sommartidsuppdatering

Samlad uppdatering 2 innehåller verktyg för uppdatering av de sommartidsändringar som beskrivs i Microsoft Knowledge Base-artiklarna 925874 och 932984.
Mer information får du om du klickar på följande artikelnummer i Microsoft Knowledge Base:
925874 Det finns en uppdatering för 2007 års sommartidsändringar för Microsoft Dynamics CRM 3.0 och för Microsoft Dynamics CRM 3.0-klienten för Outlook

932984 Så här ställer du in 2007 års sommartidsändringar med hjälp av guiden för uppdateringar av tidszoner i Microsoft Dynamics CRM 3.0

Vi rekommenderar att du kör guiden för tidszonsuppdatering för Microsoft Dynamics CRM 3.0 som beskrivs i Microsoft Knowledge Base-artikeln 932984, om du inte redan har kört den. Om Microsoft Dynamics CRM-entiteter sedan innehåller datum- eller tidsstämplar kommer de här entiteterna korrigeras och anpassas efter sommatidsändringar.

Uppdatering för Microsoft Dynamics CRM-hjälpfiler

Vi rekommenderar att du installerar de senaste uppdateringarna för Microsoft Dynamics CRM-hjälpfilerna.
Om du vill ha mer information om uppdateringarna för Microsoft Dynamics CRM-hjälpfilerna klickar du på följande artikelnummer för att se artikeln i Microsoft Knowledge Base:
921467 En hjälpfilsuppdatering för Microsoft CRM 3.0 släpptes den femte juli 2006

Gå till följande Microsoft-webbplats för att ta del de senaste hjälpfilsuppdateringarna:

Kinesiska och japanska versioner

Samlade uppdateringar planeras för följande versioner av Microsoft Dynamics CRM 3.0:
 • Kinesiska (förenklad)
 • Japanska

Microsoft Dynamics CRM 3.0 Professional Edition for Service Providers

Samlade uppdateringar planeras för Microsoft Dynamics CRM 3.0 Professional Edition for Service Providers.

Kompatibilitetsuppdatering för Microsoft Dynamics CRM-klienten för Microsoft Office Outlook

Samlad uppdatering 2 är kompatibel med kompatibilitetsuppdateringen för Microsoft Dynamics CRM-klienten för Microsoft Office Outlook. Samlad uppdatering 2 ger dock inte kompabilitet mellan Microsoft Dynamics CRM 3.0-klienten för Outlook och följande program:
 • Windows Vista
 • Microsoft Office 2007-paketen

För information om kompatibilitet mellan Microsoft Dynamics CRM 3.0-klienten för Outlook och Windows Vista och Office 2007-programmen hänvisas du till kompatibilitetsuppdateringen för Microsoft Dynamics CRM-klienten för Outlook. Klientpaketen för Samlad uppdatering 2 innehåller snabbkorrigeringar för kompatibilitetsuppdateringen för Microsoft Dynamics CRM-klienten för Outlook om klienten redan är installerad.

Gå till följande Microsoft-webbplats för att hämta kompatibilitetsuppdateringen för Microsoft Dynamics CRM-klienten för Outlook:

Problem som åtgärdats i Samlad uppdatering 2 för Microsoft Dynamics CRM 3.0

Samlad uppdatering 2 innehåller snabbkorrigeringar för de problem som beskrivs i följande Microsoft Knowledge Base-artiklar:
918990 Timout eller låg prestanda efter att du ändrat en säkerhetsroll eller efter import av anpassningsfiler i Microsoft Dynamics CRM 3.0

920135 Ett felmeddelande som liknar det här visas vid import av en anpassning till Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Den valda anpassningsfilen följer inte det obligatoriska anpassningsfilschemat"

920859 Ett felmeddelande som liknar det här visas när du skickar ett e-postmeddelande i Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Du har inte behörighet för åtkomst till Microsoft CRM-objektet eller för att utföra den begärda åtgärden"

921065 Internet Information Services slutar svara på en Microsoft Dynamics CRM 3.0-server

921235 Du råkar ut för timeout-avbrott och dåliga prestanda vid omfördelning av poster från en användare till en annan i Microsoft Dynamics CRM 3.0

923281 Klienten slutar svara när du försöker gå till offlineläge eller försöker köra funktionen "Synkronisera Outlook med CRM" i Microsoft Dynamics CRM-klienten för Outlook

925437 Ett felmeddelande som liknar det här visas när du skickar ett e-postmeddelande från webbklienten i Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Otillräcklig behörighet"

925505 Microsoft Outlook slutar svara när du klickar på en knapp i verktygsfältet i Microsoft Dynamics CRM

925874 Det finns en uppdatering för 2007 års sommartidsändringar för Microsoft Dynamics CRM 3.0 och för Microsoft Dynamics CRM 3.0-klienten för Outlook

928272 Outlook stängs oväntat när du klickar på Arbeta offline i Microsoft Dynamics CRM-klienten för bärbar dator för Outlook

929488 Ett felmeddelande som liknar det här visas när du kopplar en .docx-fil till en post i Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Det gick inte att överföra filen"

931270 Ett felmeddelande som liknar det här visas när du använder Microsoft Dynamics CRM-klienten för Microsoft Office Outlook: "Microsoft Office Outlook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi beklagar problemet"

932984 Så här ställer du in 2007 års sommartidsändringar med hjälp av guiden för uppdateringar av tidszoner i Microsoft Dynamics CRM 3.0

Omfattande problem som åtgärdats i Samlad uppdatering 2 för Microsoft Dynamics CRM 3.0

Samlad uppdatering 2 innehåller snabbkorrigeringar för de omfattande problem som beskrivs i följande Microsoft Knowledge Base-artiklar:
894183 Ett felmeddelande av den här typen visas när du implementerar en PreCreate-bildtexthändelse för en entitet i Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Servern kunde inte läsa begäran"

913275 Varken PreCreate- eller PostSetState-bildtexthändelsen körs när en användare blir inaktiverad i Microsoft Dynamics CRM 3.0

915722 Microsoft Dynamics CRM 3.0 arbetar långsammare än normalt när jobbet MSCRM Stored Procedure Priming körs

917348 Kan inte konfigurera en relation i dialogrutan "Relationen: Konto till Konto" i Microsoft Dynamics CRM 3.0

917797 Fliken Anteckningar visar inte titeln på en anteckning i Microsoft Dynamics CRM 3.0

918745 Ett e-postmeddelande associeras felaktigt med en marknadsföringskampanj i Microsoft Dynamics CRM 3.0 när du skickar ett e-postmeddelande i Outlook

918786 En snabbkampanj knyter ett telefonnummer med kontakter som inte har något telefonnummer i Microsoft Dynamics CRM 3.0

918990 Timout eller låg prestanda efter att du ändrat en säkerhetsroll eller efter import av anpassningsfiler i Microsoft Dynamics CRM 3.0

919008 Poster som hänvisar till ett barnkonto visas inte när du ställer in "Inkludera" alternativet på "Endast den här Posten," på "Relaterade Poster," eller på "Alla tillhörande Poster" i Microsoft Dynamics CRM 3.0

919152 Händelsen OnChange i ett formulärfält uppträder inte som förväntat när du använder formulärassistanten för att färdigställa fältet i Microsoft Dynamics CRM 3.0

919177 Felmeddelande när du ska öppna Mappningsfliken i Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Fel i frågeverktyget. Inget Attribut"

919354 Du kan inte skapa uppföljningsaktiviteter från ett aktivitetsformulär i Microsoft Dynamics CRM 3.0 när du har installerat snabbkorrigering 912153

919419 Duplicerade köposter skapas när du mottagit ett e-postmeddelande som skickades till en kö i Microsoft Dynamics CRM 3.0

920135 Ett felmeddelande som liknar det här visas vid import av en anpassning till Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Den valda anpassningsfilen följer inte det obligatoriska anpassningsfilschemat"

920815 Du kan inte skicka ett e-postmeddelande från ett annat användarkonto när du använder funktionen "Skicka direkt e-post" i Microsoft Dynamics CRM 3.0

920859 Ett felmeddelande som liknar det här visas när du skickar ett e-postmeddelande i Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Du har inte behörighet för åtkomst till Microsoft CRM-objektet eller för att utföra den begärda åtgärden"

920929 Ägaren av offerten, ordern och fakturan matchar inte ägaren av affärsmöjligheten när du lägger till en offert, en order eller en fakturering till en affärsmöjlighet i Microsoft Dynamics CRM 3.0

921065 Internet Information Services slutar svara på en Microsoft Dynamics CRM 3.0-server

921235 Du råkar ut för timeout-avbrott och dåliga prestanda vid omfördelning av poster från en användare till en annan i Microsoft Dynamics CRM 3.0

921261 Funktionen "E-post via dokumentkoppling" fungerar inte som förväntat när du distribuerar en kampanjaktivitet i Microsoft Dynamics CRM 3.0-klienten för Microsoft Office Outlook

921290 Fokus kvarstår på uppslagsfältet när du använder formulärassistenten för att välja ett värde i uppslagsfältet i Microsoft Dynamics CRM 3.0

921621 Du kan skapa och sända en snabbkampanj även om du loggar in på Microsoft Dynamics CRM 3.0 som en användare utan kampanjförmåner

921653 Microsoft Dynamics CRM-klienten för Outlook slutar svara när du höjer upp ett e-postmeddelande

922530 Felmeddelande när du försökte skapa en affärsmöjlighet med en kontakt i Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Den begärda posten är inte tillgänglig för tillfället"

922662 Du kan inte ändra eller ta bort en kundrelation som skapats av en annan användare i Microsoft Dynamics CRM 3.0

922807 Du kan inte söka efter ord som finns i textrutan för nyckelord i dokumentationsentiteten när du använder funktionen Avancerad Sökning i Microsoft Dynamics CRM 3.0

922840 Felmeddelande när du ändrar kalendervyn i Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Krockar med annan avtalad tid i din kalender"

922953 Property information is missing from the "<Entity> Properties" dialog box when you try to view the properties of an entity in Microsoft Dynamics CRM 3.0

923057 En kontakt eller lead hittas inte när du använder fältet Fullständigt namn i funktionen Avancerad Sökning i Microsoft Dynamics CRM 3.0

923071 Ett felmeddelande som liknar det här visas när du går till offlineläge i Microsoft Dynamics CRM-klienten för bärbar dator för Microsoft Office Outlook: "De data du angett i ett eller flera fält är för långa. En post med avkortade data sparas i CRM"

923074 Aktivitetslistan sorteras inte i alfabetisk ordning när du sortera listan efter kolumnen Ämne i webbprogrammet i Microsoft Dynamics CRM 3.0

923168 Felmeddelande när du försöker installera Data Migration Pack för Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Kunde inte installera de databas-tabellerna som krävdes"

923258 Invariantnamns-egenskaperna lokaliserades oväntat när du anpassade statuskodens attribut för en entitet i Microsoft Dynamics CRM 3.0

923278 Formulärassistenten visar inte data när du skapar en uppföljningsaktivitet i Microsoft Dynamics CRM 3.0

923281 Klienten slutar svara när du försöker gå till offlineläge eller försöker köra funktionen "Synkronisera Outlook med CRM" i Microsoft Dynamics CRM-klienten för Outlook

923387 Ett felmeddelande som liknar det här visas när du visar en rapport i Microsoft Dynamics CRM 3.0: "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Funktionen: "Ögonblicksbilder av rapporthistorik" stöds inte i den här versionen av Reporting Services."

923613 Det finns ingen hjälp tillgänglig för mappen Rapporter i Microsoft Dynamics CRM-klienten för Outlook

923818 Ändringar av alternativet Typ i en relationsentitet sparas inte när du har importerat anpassningar i Microsoft Dynamics CRM 3.0

923999 Den exporterade anpassningsfilen innehåller inte något relationsfält även om du ställer in kravnivån till "Krävs av företaget" eller "Rekommenderas av företaget" för det här relationsfältet i Microsoft Dynamics CRM 3.0

924105 Du kan inte visa de relaterade poster som är associerade med ett underordnat konto och som har mer än en nivå i Microsoft Dynamics CRM 3.0

924309 Ändringar för kö- och produktposter visas inte om du har ändrat dem i offline-läge i Microsoft CRM-klienten för bärbara datorer för Outlook

924343 Datorns prestanda kan komma att påverkas när du för pekaren över poster i någon meny i Microsoft Dynamics CRM 3.0

924369 Ett felmeddelande som liknar det här visas när du försöker använda en anpassad sökvy i Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Ett fel har uppstått. Kontakta systemadministratören för mer information. Felkod: 0x80040248"

924371 Ett felmeddelande som liknar det här visas när du kör en rapport i Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Ett oväntat fel inträffade i rapporthanteringen. (rsInternalError)"

924383 Du kan inte rulla igenom en webdelssida i Microsoft Dynamics CRM 3.0-klienten för Outlook

924425 Webbsidan Tillgängliga tider fylls i långsamt om du klickar på Sök efter tillgängliga tider på webbsidan Schemalägg serviceaktivitet i Microsoft Dynamics CRM 3.0

924454 Ett felmeddelande av den här typen visas när du kör en lösning som anger statusen för en begäran eller ett svar för en entitet i Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Den här metoden kan bara anropas i samband med webbtjänstbegäran"

924803 Felmeddelande när du kör "Synkronisera Outlook med CRM" funktionen i Microsoft Dynamics CRM desktop-klienten för Outlook: "Den inloggade användaren har inte säkerhetsbehörighet för att kunna granska de här posterna eller utföra begärd handling"

924879 Inaktiverade anpassade entitetsposter visas oväntat i den associerade vyn i Microsoft Dynamics CRM 3.0

924882 Du råkar ut för flera problem om listan på relationer är längre än en sida när du försöker visa affärsmöjlighetesrelationerna i Microsoft Dynamics CRM 3.0

924896 Felmeddelande om du försöker markera en andra rad i Avancerad Sökning-funktionens vyredigerare eller i anpassningsfunktionen i Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Åtkomst nekades"

924997 Ett callout körs inte som förväntat när callouten pågår på grund av en arbetsflödesregel i Microsoft Dynamics CRM 3.0

925163 Delningsrättigheterna för den underordnade posten saknas när du slår samman två poster som innehåller olika delningsrättigheter i Microsoft Dynamics CRM 3.0

925233 Värdet för den sökbara egenskapen importerades inte när du importerade anpassningar som innehåller den sökbara egenskapen i Microsoft Dynamics CRM 3.0

925437 Ett felmeddelande som liknar det här visas när du skickar ett e-postmeddelande från webbklienten i Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Otillräcklig behörighet"

925473 Du kan granska alla systemanvändares data när du klickar på "Sök ledig tid" i dialogrutan "Schemalagd Service Aktivitet" i Microsoft Dynamics CRM 3.0

925505 Microsoft Outlook slutar svara när du klickar på en knapp i verktygsfältet i Microsoft Dynamics CRM

925532 Ett felmeddelande som liknar det här visas när du spårar ett e-postmeddelande i RFT-format i Microsoft Dynamics CRM-klienten för Outlook: "Ett fel uppstod när det här objektet upphöjdes till Microsoft CRM"

925536 Felmeddelande när du bläddrar igenom granskningsresultaten som innehåller en kolumn som har ntext typ: "Ett SQL Server-fel uppstod. Kontakta din system administratör för mer information. Felkod: 0x80044150"

925540 Ett felmeddelande visas när du försöker visa den andra sidan med e-postaktiviteter i Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Ogiltigt argument"

925541 Du kan inte välja offerter i "Post Typ" listan även om du har läsbehörighet för offerter i Microsoft Dynamics CRM 3.0

925780 Microsoft Dynamics CRM-klientens adressbokstjänst för Outlook kan ta flera timmar att synkronisera om det finns många poster i Microsoft Dynamics CRM 3.0:s entiteter

925874 Det finns en uppdatering för 2007 års sommartidsändringar för Microsoft Dynamics CRM 3.0 och för Microsoft Dynamics CRM 3.0-klienten för Outlook

926009 Du får ett felmeddelande när du lägger till en medlem i en utskickslista i Microsoft Dynamics CRM-klienten för Outlook

926162 HTML-koden visas istället för vissa specialtecken i ämnesraden i ett e-postmeddelande när du använder funktionen Skicka direkt e-post i Microsoft Dynamics CRM 3.0

926581 En arbetsflödesprocess som använder dynamiska datafält kunde inte hämta datumet i Microsoft Dynamics CRM 3.0

926811 Outlook slutar svara när du tilldelar en eller flera uppgifter till en användare i Microsoft Dynamics CRM-klienten för bärbar dator för Outlook

927114 En åtgärd utförs inte när du skapar en arbetsflödesregel som använder "Invänta timer" alternativet to för att utföra åtgärder i Microsoft Dynamics CRM 3.0

927205 Ett rött frågetecken visas istället för "Anpassa"-ikonen för ett konto eller för en kontakt i portföljen: Ny dialogruta i Microsoft Dynamics CRM 3.0

927206 Poster som innehåller finska eller norska tecken sorteras inte som förväntat i Microsoft Dynamics CRM 3.0

927207 E-postbilagor får felaktiga typdeklarationer för innehållet när du skickar ett e-postmeddelande till en extern adress i Microsoft Dynamics CRM

927667 Webbplatsen för anpassningar av import avslutas inte som förväntat när du försöker importera anpassningar i Microsoft Dynamics CRM 3.0 efter att du har installerat Internet Explorer 7

927854 Det går väldigt långsamt när du försöker läsa in formulär i Microsoft Dynamics CRM 3.0

927875 Ett felmeddelande som liknar det här visas när du försöker slå samman poster i Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Ett fel har inträffat"

928272 Outlook stängs oväntat när du klickar på Arbeta offline i Microsoft Dynamics CRM-klienten för bärbar dator för Outlook

928463 Ett e-post meddelande sänds inte till ett konto när du använder "Skicka direkt e-post"-kommandot i Microsoft Dynamics CRM 3.0

928593 Ett felmeddelande som liknar det här visas när du återimporterar en anpassning till Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Den markerade anpassningsfilen följer inte det obligatoriska anpassningsfilschemat"

928958 Ett felmeddelande som liknar det här visas när du slår samman konton eller kontakter i Microsoft Dynamics CRM 3.0: "En post med dessa värden finns redan. Det går inte att skapa en kopia av posten"

929082 Microsoft Dynamics CRM 3.0-updateringen för sommartidsförsöket i västra Australien finns tillgänglig

929147 De kontakter du lagt till på fliken Övriga kontakter för en offert eller en order saknas när du har slagit samman kontakter i Microsoft Dynamics CRM 3.0

929148 Ett standardvärde saknas i urvalslistan när du skapar en uppföljningsaktivitet i Microsoft Dynamics CRM 3.0

929350 Du kan inte visa CRM-spårade e-postmeddelanden i Microsoft Dynamics CRM 3.0 efter att du installerat snabbkorrigering 917277

929421 Ingen hänsyn tas till momsen när Microsoft Dynamics CRM 3.0 kalkylerar det beräknade beloppet för en affärsmöjlighet

929488 Ett felmeddelande som liknar det här visas när du kopplar en .docx-fil till en post i Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Det gick inte att överföra filen"

929634 När du har uppgraderat Microsoft CRM 1.2 till Microsoft Dynamics CRM 3.0 kan du inte byta namn på eller ta bort egna attribut som innehåller utökade tecken i schemanamnen

929692 Vissa användare kan fortfarande lägga till nya kontakter till en post när du har inaktiverat posten i Microsoft Dynamics CRM 3.0

929904 Ett felmeddelande som liknar det här visas när du försöker skicka ett e-postmeddelande med bifogade filer i Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Servern kunde inte behandla din begäran " eller "Den externa komponenten har orsakat ett undantagsfel"

931270 Ett felmeddelande som liknar det här visas när du använder Microsoft Dynamics CRM-klienten för Microsoft Office Outlook: "Microsoft Office Outlook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi beklagar problemet"

931996 Ett felmeddelande som liknar det här visas när du uppdaterar en e-postaktivitet i Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Tidsgränsen för SQL-servern överskreds"

932984 Så här ställer du in 2007 års sommartidsändringar med hjälp av guiden för uppdateringar av tidszoner i Microsoft Dynamics CRM 3.0

933064 Detta felmeddelande visas när du klickar på en relaterad entitet i ett anpassat entitetsformulär i den turkiska versionen av Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Bir hata olustu. Daha fazla bilgi icin system yöneticinize basvurun"

934738 Ett felmeddelande visas när du redigerar en anteckning efter att du har installerat snabbkorrigering 917797 i Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Fel på sidan"

938238 Du kan granska kontots aktiviteter även om du inte har tillgång till kontot i Microsoft Dynamics CRM 3.0

Snabbkorrigeringar och uppdateringar som du behöver aktivera eller konfigurera manuellt

Samlad uppdatering 2 innehåller snabbkorrigeringar och uppdateringar som du behöver aktivera eller konfigurera manuellt. De här snabbkorrigeringarna och uppdateringarna beskrivs i följande Microsoft Knowledge Base-artiklar.

Snabbkorrigeringar som finns i Samlad uppdatering 1 som du behöver aktivera eller konfigurera manuellt

Obs! Om du sedan tidigare har Samlad uppdatering 1 installerad och du har aktiverat de här snabbkorrigeringarna och uppdateringarna manuellt, behöver du inte aktivera dem manuellt när du installerat Samlad uppdatering 2.
911022 Du kan inte hindra användare från att skriva ut data i Microsoft CRM 3.0 eller från att exportera data från Microsoft CRM 3.0 till Microsoft Excel

911520 E-postaktiviteter sänds inte automatiskt till mottagaren när du distribuerar e-postaktiviteter för en kampanj i Microsoft Dynamics CRM

912061 Vissa fält är inte tillgängliga som sökvillkor när du använder funktionen Avancerad sökning i Microsoft Dynamics CRM 3.0

912153 När du skapar en respons- eller serviceaktivitet för en uppföljningskampanj i Microsoft Dynamics CRM är inte kundfältet automatiskt ifyllt med det ursprungliga kontonamnet

913645 Fälten "Överordnat konto" and "Överordnad kund" är inte tillgängliga när du försöker massredigera flera kontakter eller kontoposter i Microsoft Dynamics CRM 3.0

917098 Du kan inte ändra namn på en kampanjentitet eller entitetsattributen i Microsoft Dynamics CRM 3.0

917545 Ett felmeddelande som liknar det här visas när du försöker visa servicekalendern i Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Ett ohanterat undantag skapades under körningen av den aktuella webbegäran "

919534 Microsoft Outlook-formulär visas istället för de förväntade Microsoft Dynamics CRM 3.0-webbformulären i Microsoft Dynamics CRM 3.0-klienten för Outlook

Snabbkorrigeringar som finns i Samlad uppdatering 2 som du behöver aktivera eller konfigurera manuellt

919419 Duplicerade köposter skapas när du mottagit ett e-postmeddelande som skickades till en kö i Microsoft Dynamics CRM 3.0

923818 Ändringar av alternativet Typ i en relationsentitet sparas inte när du har importerat anpassningar i Microsoft Dynamics CRM 3.0

925473 Du kan granska alla systemanvändares data när du klickar på "Sök ledig tid" i dialogrutan "Schemalagd Service Aktivitet" i Microsoft Dynamics CRM 3.0

925780 Microsoft Dynamics CRM-klientens adressbokstjänst för Outlook kan ta flera timmar att synkronisera om det finns många poster i Microsoft Dynamics CRM 3.0:s entiteter

917348 Kan inte konfigurera en relation i dialogrutan "Relationen: Konto till Konto" i Microsoft Dynamics CRM 3.0

929634 När du har uppgraderat Microsoft CRM 1.2 till Microsoft Dynamics CRM 3.0 kan du inte byta namn på eller ta bort egna attribut som innehåller utökade tecken i schemanamnen

921235 Du råkar ut för timeout-avbrott och dåliga prestanda vid omfördelning av poster från en användare till en annan i Microsoft Dynamics CRM 3.0

921065 Internet Information Services slutar svara på en Microsoft Dynamics CRM 3.0-server

Hämta Samlad uppdatering

Microsoft Dynamics CRM 3.0-server

Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:

Hämta Hämta CRM3.0-KB927751-Server-SVE.exe-paketet nu.

Utgivningsdatum: 25 juni 2007

Mer information om hur du hämtar Microsoft-supportfiler får du om du klickar på följande artikelnummer i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta supportfiler från Microsoft via onlinetjänster
Microsoft sökte igenom den här filen efter virus. Microsoft använde det senaste virusprogrammet som fanns vid den tid då filen presenterades. Filen är lagrad på servrar med utökad säkerhet så att inga obehöriga ändringar kan göras i filen.

Microsoft Dynamics CRM 3.0-klient för Microsoft Office Outlook

Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:

Hämta Hämta CRM3.0-KB927751-Client-SVE.exe-paketet nu.

Utgivningsdatum: 25 juni 2007

Mer information om hur du hämtar Microsoft-supportfiler får du om du klickar på följande artikelnummer i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta supportfiler från Microsoft via onlinetjänster
Microsoft sökte igenom den här filen efter virus. Microsoft använde det senaste virusprogrammet som fanns vid den tid då filen presenterades. Filen är lagrad på servrar med utökad säkerhet så att inga obehöriga ändringar kan göras i filen.

Krav

Du måste ha Microsoft Dynamics CRM 3.0 installerat för att kunna installera den här Samlade uppdateringen.

Krav på omstart

Starta om datorn när du har installerat den här Samlade uppdateringen om du uppmanas göra det.

Filinformation

I den engelska versionen av den här Samlade uppdateringen finns de filattribut (eller senare filattribut) som visas i följande tabell. De här filernas datum och tider visas i UTC-tid (Coordinated Universal Time). När du visar filinformationen konverteras den till lokal tid. Om du vill se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid kan du titta på fliken
Tidszon i Datum och tid på Kontrollpanelen.

Microsoft Dynamics CRM 3.0-server

FilnamnFilversionFilstorlekDatumTid
Action.jsInte tillämpligt26.36714 mar 200719:05
Action.jsInte tillämpligt8.59514 mar 200719:05
Alllookups.xmlInte tillämpligt18.68613 feb 200723:59
Appgrid.cssInte tillämpligt1.86914 mar 200719:05
Appgrid.htcInte tillämpligt11.81714 mar 200719:05
Autoshow.htcInte tillämpligt9.56914 mar 200719:05
Blank.aspxInte tillämpligt9814 mar 200719:05
Category_followup.htcInte tillämpligt6.96714 mar 200719:05
Clientcontrol.htcInte tillämpligt4.94614 mar 200719:05
Controls.cssInte tillämpligt3.17714 mar 200719:05
Crmbulkmailservice.exe3.0.5300.15582.854.76015 mar 200704:29
Crmcache.dll3.0.5300.1558301.41615 mar 200704:29
Crmmetadatacache.dll3.0.5300.1558204.13615 mar 200704:29
Crmnativeinteropproxy.dll3.0.5300.15583.422.05615 mar 200704:31
Crmobjectmodel.dll3.0.5300.15586.759.78415 mar 200704:31
Crmrichclientsync.dll3.0.5300.15583.157.35215 mar 200704:29
Crmsecurity.dll3.0.5300.1558769.89615 mar 200704:30
Crmworkflowservice.exe3.0.5300.15583.903.33615 mar 200704:29
Customizations.xsdInte tillämpligt54.36314 mar 200719:05
Duration.htcInte tillämpligt9.74514 mar 200719:05
Edit.aspxInte tillämpligt7.81514 mar 200719:05
Fileupload.jsInte tillämpligt1.40514 mar 200719:05
Form.crm.htcInte tillämpligt9.82514 mar 200719:05
Global.jsInte tillämpligt19.44814 mar 200719:05
Grid.cssInte tillämpligt1.76314 mar 200719:05
Img.lu.htcInte tillämpligt17.85414 mar 200719:05
Invoice status detail.rdlInte tillämpligt63.64414 mar 200719:05
Invoice status.rdlInte tillämpligt31.99614 mar 200719:05
Listaction.jsInte tillämpligt8.74814 mar 200719:05
Lookupdialogsappgrid.jsInte tillämpligt4.67714 mar 200719:05
Manageattribute.aspxInte tillämpligt12.75614 mar 200719:05
Manageattribute.jsInte tillämpligt15,56814 mar 200719:05
Menu.htcInte tillämpligt13.02614 mar 200719:05
Microsoft.crm.application.components.application.dll3.0.5300.1558689.51215 mar 200704:18
Microsoft.crm.application.components.core.dll3.0.5300.1558288.10415 mar 200704:17
Microsoft.crm.application.components.platform.dll3.0.5300.1558370.02415 mar 200704:19
Microsoft.crm.application.components.sdk.formcontrols.dll3.0.5300.155891.49615 mar 200704:19
Microsoft.crm.application.components.strings.dll3.0.5300.1558726.37615 mar 200704:17
Microsoft.crm.application.components.ui.dll3.0.5300.1558222.56815 mar 200704:18
Microsoft.crm.application.pages.dll3.0.5300.1558968.04015 mar 200704:17
Microsoft.crm.dll3.0.5300.1558382.31215 mar 200704:17
Microsoft.crm.managedinterop.dll3.0.5300.155883.30415 mar 200704:20
Microsoft.crm.metadataservice.dll3.0.5300.1558165.22415 mar 200704:20
Microsoft.crm.objectmodel.dll3.0.5300.1558320.87215 mar 200704:20
Microsoft.crm.platform.bulkoperationcontrolassembly.dll3.0.5300.155838.24815 mar 200704:17
Microsoft.crm.platform.callout.manager.dll3.0.5300.155850.53615 mar 200704:20
Microsoft.crm.platform.proxy.dll3.0.5300.15581.221.99215 mar 200704:18
Microsoft.crm.platform.sdk.dll3.0.5300.1558247.14415 mar 200704:18
Microsoft.crm.platform.server.dll3.0.5300.1558247.14415 mar 200704:20
Microsoft.crm.scheduling.dll3.0.5300.1558308.58415 mar 200704:18
Microsoft.crm.se.timezonesettings.exe3.0.5300.1558410.98415 mar 200704:18
Microsoft.crm.se.timezoneupdate.admintool.dll3.0.5300.1558673.12815 mar 200704:17
Microsoft.crm.se.timezoneupdate.timezoneupdatepatch.exe3.0.5300.155816.23215 mar 200704:18
Microsoft.crm.setup.databaseinstaller.dll3.0.5300.155854.63215 mar 200704:20
Microsoft.crm.tools.importexportpublish.dll3.0.5300.1558161.12815 mar 200704:20
Microsoft.crm.tools.workflowlibrary.dll3.0.5300.1558275.81615 mar 200704:18
Microsoft.crm.webservices.dll3.0.5300.1558456.04015 mar 200704:17
Mscrm30manageaccountandcontactparentrelationships.exe3.0.5300.155871.01615 mar 200704:18
Mscrmfastreassign.exe3.0.5300.155875.11215 mar 200704:18
Mscrmrenameattributes.exe3.0.5300.155854.63215 mar 200704:18
Notes.cssInte tillämpligt80014 mar 200719:05
Notes.htcInte tillämpligt16.90921 mar 200719:32
Notesprint.cssInte tillämpligt45914 mar 200719:05
Pkgutil.cmdInte tillämpligt11323 mar 200716:24
Popupmenu.jsInte tillämpligt5.04314 mar 200719:05
Print.cssInte tillämpligt1.07814 mar 200719:05
Print_dlg.aspxInte tillämpligt8.82214 mar 200719:05
Relatedinformation.htcInte tillämpligt8.60714 mar 200719:05
Sales pipeline.rdlInte tillämpligt108.50614 mar 200719:06
Select.htcInte tillämpligt14.68014 mar 200719:05
Service activity volume detail.rdlInte tillämpligt100.12314 mar 200719:06
Service activity volume.rdlInte tillämpligt65.80614 mar 200719:06
Sfautil.jsInte tillämpligt40214 mar 200719:05
Showusage.aspxInte tillämpligt1.63714 mar 200719:05
Showusage.jsInte tillämpligt91214 mar 200719:05
Stage.aspxInte tillämpligt78814 mar 200719:05
Startendduration.jsInte tillämpligt9.73114 mar 200719:05
Syscustutil.jsInte tillämpligt5.83114 mar 200719:05
Systemsettings.aspxInte tillämpligt33.57914 mar 200719:05
Table.dtm.htcInte tillämpligt13.28814 mar 200719:05
Util.jsInte tillämpligt20.38114 mar 200719:05
Viewmanager.jsInte tillämpligt13.64614 mar 200719:05
Workflow.dll3.0.5300.15584.126.05615 mar 200704:29
Edit.aspxInte tillämpligt4.57714 mar 200719:05
Microsoft.crm.metadataservice.dll3.0.5300.1558165.22415 mar 200704:19
Microsoft.crm.setup.databaseinstaller.dll3.0.5300.155854.63215 mar 200704:20
Microsoft.crm.tools.importexportpublish.dll3.0.5300.1558161.12815 mar 200704:19
Util.jsInte tillämpligt1.52414 mar 200719:05
Microsoft.crm.dll3.0.5300.1375.56017 nov 200504:39
Microsoft.crm.managedinterop.dll3.0.5300.180.64817 nov 200504:38
Microsoft.crm.objectmodel.dll3.0.5300.1318.21617 nov 200504:39
Microsoft.crm.platform.callout.manager.dll3.0.5300.143.78417 nov 200504:38
Microsoft.crm.platform.proxy.dll3.0.5300.11.219.33617 nov 200504:39
Microsoft.crm.platform.sdk.dll3.0.5300.1244.48817 nov 200504:39
Microsoft.crm.platform.server.dll3.0.5300.1244.48817 nov 200504:39
Microsoft.crm.scheduling.dll3.0.5300.1305.92817 nov 200504:39
Crmdbhotfix.dll3.0.5300.1605105.83228 mar 200710:45
Kb911321_client.dll3.0.5300.155860.77615 mar 200704:26
Kb911322_client.dll3.0.5300.155858.72815 mar 200704:26
Kb913954_client.dll3.0.5300.155896.10415 mar 200704:26
Kb914644_client.dll3.0.5300.155889.44815 mar 200704:26
Kb914799_client.dll3.0.5300.155862.31215 mar 200704:26
Kb915024_client.dll3.0.5300.155875.62415 mar 200704:26
Kb915722_client.dll3.0.5300.1558106.85615 mar 200704:26
Kb915799_client.dll3.0.5300.155863.84815 mar 200704:26
Kb916629_client.dll3.0.5300.155875.11215 mar 200704:26
Kb917098_client.dll3.0.5300.155997.64022 mar 200715:36
Kb917109_client.dll3.0.5300.155861.28815 mar 200704:26
Kb917536_client.dll3.0.5300.155883.81615 mar 200704:26
Kb918990_client.dll3.0.5300.155869.48015 mar 200704:26
Kb919008_client.dll3.0.5300.155890.98415 mar 200704:26
Kb919429_client.dll3.0.5300.155863.33615 mar 200704:26
Kb922807_client.dll3.0.5300.155865.89615 mar 200704:26
Kb923057_client.dll3.0.5300.155878.69615 mar 200704:26
Kb923074_client.dll3.0.5300.155862.31215 mar 200704:26
Kb924105_client.dll3.0.5300.155891.49615 mar 200704:26
Kb924371_client.dll3.0.5300.155892.00815 mar 200704:26
Kb924882_client.dll3.0.5300.155865.89615 mar 200704:26
Kb925163_client.dll3.0.5300.155869.48015 mar 200704:26
Kb925473_client.dll3.0.5300.155869.99215 mar 200704:26
Kb925874_client.dll3.0.5300.1558122.72815 mar 200704:26

Microsoft Dynamics CRM 3.0-klient för Microsoft Office Outlook

FilnamnFilversionFilstorlekDatumTid
Action.jsInte tillämpligt26.36714 mar 200719:05
Action.jsInte tillämpligt8.59514 mar 200719:05
Alllookups.xmlInte tillämpligt18.68613 feb 200723:59
Appgrid.cssInte tillämpligt1.86914 mar 200719:05
Appgrid.htcInte tillämpligt11.81714 mar 200719:05
Autoshow.htcInte tillämpligt9.56914 mar 200719:05
Blank.aspxInte tillämpligt9814 mar 200719:05
Category_followup.htcInte tillämpligt6.96714 mar 200719:05
Clientcontrol.htcInte tillämpligt4.94614 mar 200719:05
Controls.cssInte tillämpligt3.17714 mar 200719:05
Crmaddin.dll3.0.5300.15581.182.56815 mar 200704:30
Crmnativeinteropproxy.dll3.0.5300.15583.422.05615 mar 200704:31
Crmobjectmodel.dll3.0.5300.15586.759.78415 mar 200704:31
Crmoutlookproxy.dll3.0.5300.15581.405.28815 mar 200704:29
Crmsecurity.dll3.0.5300.1558769.89615 mar 200704:30
Customizations.xsdInte tillämpligt54.36314 mar 200719:05
Duration.htcInte tillämpligt9.74514 mar 200719:05
Edit.aspxInte tillämpligt7.81514 mar 200719:05
Form.crm.htcInte tillämpligt9.82514 mar 200719:05
Global.jsInte tillämpligt19.42814 mar 200719:05
Grid.cssInte tillämpligt1.76314 mar 200719:05
Img.lu.htcInte tillämpligt17.85414 mar 200719:05
Lookupdialogsappgrid.jsInte tillämpligt4.67714 mar 200719:05
Menu.htcInte tillämpligt13.02614 mar 200719:05
Microsoft.crm.application.components.application.dll3.0.5300.1558599.40015 mar 200704:19
Microsoft.crm.application.components.core.dll3.0.5300.1558292.20015 mar 200704:18
Microsoft.crm.application.components.platform.dll3.0.5300.1558410.98415 mar 200704:20
Microsoft.crm.application.components.sdk.formcontrols.dll3.0.5300.155891.49615 mar 200704:20
Microsoft.crm.application.components.strings.dll3.0.5300.1558726.37615 mar 200704:18
Microsoft.crm.application.components.ui.dll3.0.5300.1558222.56815 mar 200704:19
Microsoft.crm.application.outlook.offlinesync.dll3.0.5300.155883.30415 mar 200704:18
Microsoft.crm.application.pages.dll3.0.5300.1558738.66415 mar 200704:17
Microsoft.crm.dll3.0.5300.1558382.31215 mar 200704:18
Microsoft.crm.managedinterop.dll3.0.5300.155883.30415 mar 200704:20
Microsoft.crm.objectmodel.dll3.0.5300.1558320.87215 mar 200704:21
Microsoft.crm.platform.callout.manager.dll3.0.5300.155850.53615 mar 200704:20
Microsoft.crm.platform.server.dll3.0.5300.1558247.14415 mar 200704:20
Notes.cssInte tillämpligt80014 mar 200719:05
Notes.htcInte tillämpligt16.90921 mar 200719:32
Notesprint.cssInte tillämpligt45914 mar 200719:05
Pkgutil.cmdInte tillämpligt11323 mar 200716:24
Popupmenu.jsInte tillämpligt5.04314 mar 200719:05
Print.cssInte tillämpligt1.07814 mar 200719:05
Print_dlg.aspxInte tillämpligt8.82214 mar 200719:05
Relatedinformation.htcInte tillämpligt8.60714 mar 200719:05
Select.htcInte tillämpligt14.68014 mar 200719:05
Sfautil.jsInte tillämpligt40214 mar 200719:05
Stage.aspxInte tillämpligt78814 mar 200719:05
Syncqueue.dll3.0.5300.1558396.13615 mar 200704:29
Table.dtm.htcInte tillämpligt13.28814 mar 200719:05
Util.jsInte tillämpligt1.52414 mar 200719:05
Viewmanager.jsInte tillämpligt13.64614 mar 200719:05
Edit.aspxInte tillämpligt4.57714 mar 200719:05
Microsoft.crm.dll3.0.5300.1375.57617 nov 200504:42
Microsoft.crm.managedinterop.dll3.0.5300.180.66417 nov 200504:42
Microsoft.crm.objectmodel.dll3.0.5300.1318.23217 nov 200504:42
Microsoft.crm.platform.callout.manager.dll3.0.5300.143.80017 nov 200504:42
Microsoft.crm.platform.server.dll3.0.5300.1244.50417 nov 200504:42

Mer Information

Kända problem

Tredjepartsprogram

Om du har installerat ett tredjepartsprogram som registrerar filen Microsoft.Crm.MetadataService.dll i GAC (Glocal Cache Assembly) kan problem uppstå i Microsoft CRM när du har installerat den här samlade uppdateringen. Det här problemet kan uppstå om du sparar en entitet eller ett attribut, eller om du uppdaterar en entitet eller ett attribut.
Mer information om hur du åtgärdar det här problemet får du om du klickar på följande artikelnummer i Microsoft Knowledge Base:
934690 Ett felmeddelande visas när du sparar eller uppdaterar en enhet eller ett attribut i Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Ett fel har uppstått. Kontakta din systemadministratör för mer information"

Export och import av anpassningar

Om anpassningar exporteras från en Microsoft Dynamics CRM-server som har ett uppdateringspaket installerat kan du inte importera anpassningarna till en Microsoft Dynamics CRM-server som inte har samma uppdateringspaket installerat. Om du försöker importera anpassningar på det här sättet får du ett felmeddelande som liknar detta:
Den valda schemafilen följer inte det begärda formatet. Ett fel uppstod med schemavalideringen på rad 37977, position 16.
Du måste därför kontrollera att båda servrarna har samma uppdateringspaket installerade när du överför anpassningar mellan två servrar.

Ta bort de tillfälliga Internetfilerna

Du kan komma att behöva ta bort de tillfälliga Internetfilerna när du har lagt in korrigeringarna. Gör så här:
 1. Starta Windows Internet Explorer.
 2. På menyn Verktyg klickar du på
  Internetalternativoch sedan klickar du på Ta bort filer.

Felmeddelanden

Felmeddelande 1

Varning! Allvarliga problem kan uppstå om du ändrar registret på ett felaktigt sätt med Registereditorn eller någon annan metod. Sådana problem kan innebära att du måste installera om operativsystemet. Microsoft kan inte garantera att de här problemen kan åtgärdas. Du ändrar registret på egen risk.

Ett felmeddelande som liknar det här visas när du installerar Uppdateringspaket 2 för Microsoft CRM 3.0-klienten för Microsoft Office Outlook:
Programmet har genererat ett undantag som inte kunde hanteras. Process id 0x4f4 (1268), Thread Id=0xe7c (3708).
Det här problemet är relaterat till de uppdateringar för sommartidsändringar som fanns i Samlad uppdatering 2. Det här problemet uppstår på grund av någon av följande anledningar.

Orsak 1

En registernyckel saknas. Filen TimeZoneUpdatePatch.exe kräver den här registernyckeln. Filen TimeZoneUpdatePatch.exe körs som en underprocess till installationen av Samlad uppdatering 2. Se Åtgärd 1 i avsnittet om åtgärder.

Orsak 2

En okänd registerrnyckel efterfrågas av filen TimeZoneUpdatePatch.exe. Filen TimeZoneUpdatePatch.exe körs som en underprocess till installationen av Samlad uppdatering 2. Se Åtgärd 2 i avsnittet om åtgärder.

Obs! Tidszoner lagras på följande plats i registret:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones

Åtgärd 1

 1. Kopiera nyckelvärdena för tidszonsregistret till en textfil. För att göra det anger du följande kommando i kommandotolken:
  REG QUERY "HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones" /s | findstr /I "index software Dlt Std Display TZI" >TimeZoneRegInfo.txt
 2. Använd samma kommando på en annan Microsoft Dynamics CRM-server där Samlad uppdatering 2 har installerats.
 3. Hämta filen Windiff.exe. Det gör du på följande Microsoft-webbplats:
 4. Kör filen Windiff.exe för att jämföra TimeZoneRegInfo.txt-filerna.
 5. Jämför TimeZoneRegInfo.txt-filerna för att avgöra vilka tidszoner som saknar en indexpost för en viss tidszon. Tidszoner som saknar en indexpost har värdet DWORD. Öppna sedan registrert och ange korrekt värde. För att öppna registret klickar du på Start, klickar på
  Köroch skriver sedan
  regedit.

Åtgärd 2

 1. Kopiera nyckelvärdena för tidszonsregistret till en textfil. För att göra det anger du följande kommando i kommandotolken:
  REG QUERY "HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones" /s | findstr /I "index software Dlt Std Display TZI" >TimeZoneRegInfo.txt
 2. Använd samma kommando på en annan Microsoft Dynamics CRM-server där Samlad uppdatering 2 har installerats.
 3. Hämta filen Windiff.exe. Det gör du på följande Microsoft-webbplats:
 4. Kör filen Windiff.exe för att jämföra TimeZoneRegInfo.txt-filerna.
 5. Sök efter okända tidszoner i TimeZoneRegInfo.txt-filen för den Microsoft Dynamics CRM-server där Samlad uppdatering 2 installerades. Följande registernycklar förhindrar att Samlad uppdatering 2 installeras:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Jerusalem Standard Time
 6. Exportera den okända tidszonens registernyckel för att skapa en säkerhetskopia. Gör det genom att klicka på Arkiv och sedan på Exportera. Spara registernyckeln som en .reg-fil.
 7. Starta installationen av Samlad uppdatering 2 igen.
 8. När Samlad uppdatering 2 har installerats anger du den okända registernyckeln för tidszon i registret. Gör det genom att dubbelklicka på filen som du skapade i steg 6 tidigare i det här avsnittet.

Felmeddelande 2

Ett felmeddelande som liknar det här visas när du installerar Samlad uppdatering 2 på Microsoft CRM 3.0-servern.
Installationen kunde inte uppdatera databasen. Installationen av den här uppdateringen har avbrutits. Kontakta kundsupporten.
Alternativt visas ett felmeddelande som liknar detta i installationsloggfilen:
(Fel) DB-uppdateringsinitieringen misslyckades med koden 64541. Funktion: CCompActionBase::ValidateDBUpdateInstall Fil: c:\bt\716\src\crmse\installer\mscrmcustom\ccompactionbase.cpp Line: 758

Orsak

Det här problemet uppstår på grund av att Data Migration Framework är installerat.

Åtgärd

Du kan lösa problemet genom att följa de här stegen:
 1. Klicka på Start, klicka på
  Kontrollpanelen och dubbelklicka sedan på Lägg till eller ta bort program.
 2. I dialogrutan Lägg till eller ta bort program väljer du Microsoft Dynamics CRM Data Migration Framework genom att klicka på kryssrutan.
 3. Klicka på Ta bort.

Felmeddelande 3

Följande felmeddelande kan visas när du installerar Samlad uppdatering 2:
Installationen kunde inte uppdatera databasen. Installationen av den här uppdateringen har avbrutits. Kontakta kundsupporten.
Dessutom loggas följande information i filen KB927751_err.log på Microsoft Dynamics CRM-servern: Obs! Den här loggfilen finns i mappen %windir%. Den här mappen heter vanligtvis C:\Windows.

Orsak 1

Det här problemet uppstår vanligtvis på grund av att ett stort antal kontakter uppdateras med snabbkorrigering 923057. Snabbkorrigering 923057 finns med i Samlad uppdatering 2 för Microsoft Dynamics CRM 3.0.

Orsak 2

Det här problemet uppstår vanligtvis när följande villkor är uppfyllda:
 • Systemet uppgraderades från Microsoft CRM 1.2 till Microsoft Dynamics CRM 3.0.
 • Anpassade fält skapades i Microsoft Dynamics CRM 3.0 för ej anpassade aktivitetsfält av en särskild typ i Microsoft CRM 1.2.
De här fältens närvaro förhindrar installationen av snabbkorrigering 913954. Snabbkorrigering 913954 finns med i Samlad uppdatering 2 för Microsoft Dynamics CRM 3.0.

Lösning 1

Varning! Allvarliga problem kan uppstå om du ändrar registret på ett felaktigt sätt med Registereditorn eller någon annan metod. Sådana problem kan innebära att du måste installera om operativsystemet. Microsoft kan inte garantera att dessa problem kan lösas. Du ändrar registret på egen risk.

Öka DWORD-värdet för registerposten HotfixDBTimeout för att åtgärda problemet. Registerposten finns i följande registerundernyckel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSCRM
DWORD-värdet som du angett beror på antalet kontakter i Microsoft Dynamics CRM-databasen. På grund av att Samlad uppdatering 2 inte känner igen decimalvärden över 65535 bör du emellertid inte ange decimalvärde högre än 65535. För att ändra DWORD-värdet för registerposten HotfixDBTimeout gör du följande:
 1. På Microsoft Dynamics CRM-servern klickar du på
  Start, klickar på Kör, skriver
  regedit och klickar sedan på
  OK.
 2. Klicka på följande registerundernyckel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSCRM
  Om registerposten HotfixDBTimeout inte finns går du vidare till steg 3. Om registerposten HotfixDBTimeout redan finns, gå vidare till steg 5.
 3. Redigera-menyn pekar du på
  Nytt och klickar sedan på
  DWORD-värde.
 4. Skriv HotfixDBTimeout och tryck på Retur.
 5. Högerklicka på HotfixDBTimeout och klicka sedan på Ändra.
 6. Klicka på Decimalbas, skriv
  65000 i rutan Värdedata och klicka sedan på OK.

  Obs! Installationer av snabbkorrigeringar känner endast igen decimalvärden mellan 0 och 65535. Värdet anger antalet sekunder som programmet inväntar svaret på en fråga innan du får felmeddelandet. Du kan lämna det här värdet när Samlad uppdatering 2 har installerats.
 7. På menyn Arkiv klickar du på
  Avsluta för att avsluta registereditorn.
Om du fortfarande får felmeddelandet trots att du följt stegen för att ändra DWORD-värdet i registerposten HotfixDBTimeout kan du komma att behöva ändra DWORD-värdet för registerposten OLEDBTimeout. Registerposten finns i följande registerundernyckel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\MSCRM
Gör så här:
 1. På Microsoft Dynamics CRM-servern klickar du på
  Start, klickar på Kör, skriver
  regedit och klickar sedan på
  OK.
 2. Klicka på följande registerundernyckel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSCRM
  Om registerposten OLEDDBTimeout inte finns går du vidare till steg 3. Om registerposten OLEDBTimeout redan finns går du till steg 5.
 3. På menyn Redigera pekar du på
  Nytt och klickar sedan på
  DWORD-värde.
 4. Skriv OLEDBTimeout och tryck sedan på Retur.
 5. Högerklicka på OLEDBTimeout och klicka sedan på Ändra.
 6. Klicka på Decimalbas, skriv
  65000 i rutan Värdedata och klicka sedan på OK.

  Obs! Värdet anger antalet sekunder som programmet inväntar svaret på en fråga innan du får felmeddelandet. Om DWORD-värdet för registerposten OLEDBTimeout inte är konfigurerat är standard-timeouten 30 sekunder.
 7. På menyn Arkiv klickar du på
  Avsluta för att avsluta registereditorn.
 8. Installera Samlad uppdatering 2 för Microsoft Dynamics CRM igen på Microsoft Dynamics CRM-servern.
 9. Återställ värdet för registerposten OLEDBTimeout till ett värde mellan 30 och 300.

  Obs! När du har installerat Samlad uppdatering 2 rekommenderar vi att du återställer registerpostens värde till ett decimalvärde mellan 30 and 300. Det här hjälper till att bibehålla höga prestanda eftersom högre värden gör att tidskrävande Microsoft SQL Server-frågor från Microsoft Dynamics CRM bearbetas utan timeouter. Tidskrävande SQL Server-frågor kan göra att SQL-servern blockerar bearbetningen av andra frågor.

Lösning 2

För att åtgärda det här problemet kan attributen tas bort om de inte har några värden. Gör så här:
 1. Säkerhetskopiera MSCRM och Metabase-databasen.
 2. Starta Microsoft Dynamics CRM, klicka på
  Anpassningar, klicka på Uppgifter och klicka sedan på Attribut.
 3. Ta bort följande attribut:
  • CFIDirectionCode
  • CFIScheduledDurationMinutes
  • CFIStatusCode
  • CFDScheduledEnd
 4. Klicka på Spara och klicka sedan på
  Publicera för att ta bort attributen från uppgiftsentiteten.
 5. Installera Samlad uppdatering 2 för Microsoft Dynamics CRM.

Referenser

Mer information om programuppdateringsterminologi får du om du klickar på följande artikelnummer i Microsoft Knowledge Base:
824684 Standardterminologi för beskrivning av Microsoft-programuppdateringar
887283 Namnstandarder för snabbkorrigering och uppdateringspaket för Microsoft Business Solutions CRM-programvara

Egenskaper

Artikel-id: 927751 – senaste granskning 9 maj 2008 – revision: 1

Feedback