MS07-007: Säkerhetsproblem i Windows Image Acquisition Service medför behörighetshöjning

Sammanfattning

Microsoft har publicerat säkerhetsbulletinen MS07-007 med all relevant information om säkerhetsuppdateringen, däribland filmanifestinformation och distributionsalternativ. Du hittar hela säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplatser:
Egenskaper

Artikel-id: 927802 – senaste granskning 20 feb. 2007 – revision: 1

Feedback