Windows Vista använder fel tangentbordslayout när du ansluter ett USB-tangentbord till datorn

Symptom

När du ansluter ett USB-tangentbord till en dator som kör Windows Vista kan fel tangentbordslayout användas.

Om du exempelvis ansluter ett japanskt USB-tangentbord med 106/109-tangenter, eller ett 10-tangenters USB-tangentbord, kan Windows Vista använda enheten som om den hade engelsk 101/102-tangentbordslayout.

Orsak

Problemet kan uppstå om någon av följande förutsättningar föreligger:
 • USB-tangentbordet har ett chip med ett Plug and Play-ID för ett engelskt USB-tangentbord med 101/102-tangenter.

  Vissa japanska 106/109-tangenters USB-tangentbord har ett engelskt 101/102-tangentbordschip som även har samma Plug and Play-ID. Om du ansluter ett sådant tangentbord till datorn identifieras det av Windows Vista som en engelsk enhet. Därför ändrar Windows Vista systemtangentbordslayouten till engelsk 101/102-layout.
 • Plug and Play-ID:t för USB-tangentbordet är inte angivet i filen Keyboard.inf.

  Om Plug and Play-ID:t för USB-tangentbordet inte är angivet i filen Keyboard.inf kan tangentbordsmodellen inte identifieras av Windows Vista. När du ansluter den här typen av tangentbord används den standardinställning för tangentbordslayout som konfigurerades när Windows Vista installerades. Problemet kan exempelvis uppstå om du ansluter ett japanskt 106/109-tangentbord eller ett 10-tangenters USB-tangentbord.
 • Windows Vista kan inte identifiera tangentbordet korrekt.

  Ibland kan den tangentbordslayout du använder bli osynkroniserad med den tangentbordslayout som är definierad av Windows Vista. Problemet uppstår oftare med ett allmänt USB-tangentbord. Problemet uppstår beroende på hur Windows Vista mappar det allmänna USB-tangentbordet till den tangentbordslayout du valt.

Lösning

Du löser problemet genom att konfigurera HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\i8042prt\Parameters registerundernyckeln till att omfatta de registerposter som visas i följande tabell.
VärdeTypData
LayerDriver JPNREG_SZkbd106.dll
OverrideKeyboardIdentifierREG_SZ
PCAT_106KEY
OverrideKeyboardSubtypeDWORD
2
OverrideKeyboardTypeDWORD
7
Obs! Mer information om motsvarande registerposter för engelska USB-tangentbord och koreanska USB-tangentbord finns i avsnittet "Mer information".

Om du vill att vi ska åtgärda problemet går du till avsnittet Lös det åt mig. Om du vill åtgärda problemet själv går du till avsnittet Jag löser det själv.

Lös det åt mig

Om du vill att problemet ska åtgärdas automatiskt klickar du på länken Lös det här problemet. Klicka sedan på Kör i dialogrutan Filhämtning och följ anvisningarna i den här guiden.
Obs! Den här guiden finns bara på engelska men den automatiska korrigeringsfilen fungerar även för andra språkversioner av Windows.

Obs! Om du inte sitter vid datorn där problemet finns, kan du spara den automatiska korrigeringsfilen på ett flashminne eller en cd-skiva och sedan köra den på rätt dator.

Jag löser det själv

Viktigt! Den här artikeln innehåller information om hur du redigerar registret. Det kan uppstå allvarliga problem om du gör detta felaktigt. Följ därför instruktionerna noga, och säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar i det. Då kan du återställa registret om det uppstår problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar och återställer registret, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows XP


Så här konfigurerar du registerposterna själv:
 1. Klicka på StartStart-knappen , skriv regedit i rutan Påbörja sökning och klicka på regedit i listan Program.

   Tillåtelse till kontroll av användarkonto Om du ombeds att ange ett administratörslösenord eller en bekräftelse skriver du lösenordet eller klickar på Fortsätt.
 2. Leta upp och klicka på följande registerundernyckel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\i8042prt\Parameters
 3. Högerklicka på 1LayerDriver JPN och klicka på Ändra.

  Obs! Om undernyckeln LayerDriver JPN inte finns skapar du den. Det gör du genom att högerklicka i ett tomt område i informationsfältet, peka på Nytt och klicka på Strängvärde. Skriv sedan LayerDriver JPN för att ge det nya strängvärdet ett namn.
 4. I rutan Data tar du bort det befintliga värdet och skriver kbd106.dll. Klicka på OK.
 5. Högerklicka på OverrideKeyboardIdentifier och klicka på Ändra.

  Obs! Om undernyckeln OverrideKeyboardIdentifier inte finns skapar du den. Det gör du genom att högerklicka i ett tomt område i informationsfältet, peka på Nytt och klicka på Strängvärde. Skriv sedan OverrideKeyboardIdentifier för att ge det nya strängvärdet ett namn.
 6. I rutan Data tar du bort det befintliga värdet och skriver PCAT_106KEY. Klicka på OK.
 7. Högerklicka på OverrideKeyboardSubtype och klicka på Ändra.

  Obs! Om undernyckeln OverrideKeyboardSubtype inte finns skapar du den. Det gör du genom att högerklicka i ett tomt område i informationsfältet, peka på Nytt och klicka på 32-bitarsvärde (DWORD). Skriv sedan OverrideKeyboardSubtype för att ge det nya strängvärdet ett namn.
 8. I rutan Data tar du bort det befintliga värdet och skriver 2. Klicka på OK.
 9. Högerklicka på OverrideKeyboardType och klicka på Ändra.

  Obs! Om undernyckeln OverrideKeyboardType inte finns skapar du den. Det gör du genom att högerklicka i ett tomt område i informationsfältet, peka på Nytt och klicka på 32-bitarsvärde (DWORD). Skriv sedan OverrideKeyboardType för att ge det nya strängvärdet ett namn.
 10. I rutan Data tar du bort det befintliga värdet och skriver 7. Klicka på OK.
 11. Avsluta Registereditorn. Starta sedan om datorn.
Obs! Om tangentbordet inte fungerar som det ska när du har startat om datorn kan du ha gjort ett typografiskt fel när du ändrade registerinställningarna. Du kan lösa problemet tillfälligt genom att logga in på datorn via skärmtangentbordet och kontrollera registerinställningarna.

Mer Information

Registerposter för engelska och koreanska tangentbord

101/102-tangentbord för amerikansk engelska

I följande tabell visas HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\i8042prt\Parameters registerposterna för ett 101/102-tangenters USB-tangentbord för amerikansk engelska.
VärdeTypData
LayerDriver JPNREG_SZkbd101.dll
OverrideKeyboardIdentifierREG_SZ
PCAT_101KEY
OverrideKeyboardSubtypeDWORD
0
OverrideKeyboardTypeDWORD
7

Koreanskt 101-tangenters USB-tangentbord av typ 1

I följande tabell visas HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\i8042prt\Parameters registerposterna för ett koreanskt 101-tangenters USB-tangentbord av typ 1.
VärdeTypData
LayerDriver KORREG_SZkbd101a.dll
OverrideKeyboardIdentifierREG_SZ
PCAT_101AKEY
OverrideKeyboardSubtypeDWORD
3
OverrideKeyboardTypeDWORD
8

Koreanskt 101-tangenters USB-tangentbord av typ 2

I följande tabell visas HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\i8042prt\Parameters registerposterna för ett koreanskt 101-tangenters USB-tangentbord av typ 2.
VärdeTypData
LayerDriver KORREG_SZkbd101b.dll
OverrideKeyboardIdentifierREG_SZ
PCAT_101BKEY
OverrideKeyboardSubtypeDWORD
4
OverrideKeyboardTypeDWORD
8

Koreanskt 101-tangenters USB-tangentbord av typ 3

I följande tabell visas HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\i8042prt\Parameters registerposterna för ett koreanskt 101-tangenters USB-tangentbord av typ 3.
VärdeTypData
LayerDriver KORREG_SZkbd101c.dll
OverrideKeyboardIdentifierREG_SZ
PCAT_101CKEY
OverrideKeyboardSubtypeDWORD
5
OverrideKeyboardTypeDWORD
8

Koreanskt 103/106-tangenters USB-tangentbord

I följande tabell visas HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\i8042prt\Parameters registerposterna för ett koreanskt 103/106-tangenters USB-tangentbord.
VärdeTypData
LayerDriver KORREG_SZkbd103.dll
OverrideKeyboardIdentifierREG_SZ
PCAT_103KEY
OverrideKeyboardSubtypeDWORD
6
OverrideKeyboardTypeDWORD
8

Steg för ett PS/2-tangentbord

I avsnittet "Lösning" beskrivs hur du löser problemet om du har ett USB-tangentbord. Om du har ett problem av liknande slag och du har ett PS/2-tangentbord måste du lösa problemet på ett annat sätt. Om du har ett PS/2-tangentbord löser du problemet så här:
 1. Klicka på Start Start-knappen , skriv Enhetshanteraren i rutan Påbörja sökning och klicka sedan på Enhetshanteraren i listan Program.

  Tillåtelse till kontroll av användarkonto Om du ombeds att ange ett administratörslösenord eller en bekräftelse skriver du lösenordet eller klickar på Fortsätt.
 2. I Enhetshanteraren expanderar du Tangentbord och dubbelklickar på tangentbordsenheten. Som standard är detta Standardtangentbord med 101/102 tangenter eller Microsoft Natural PS/2 Keyboard.
 3. Klicka på fliken Drivrutin och sedan på Uppdatera drivrutin.
 4. Klicka på Välj drivrutinsprogramvara som redan finns på datorn och klicka sedan på Låt mig välja från en lista över drivrutiner som finns på datorn.
 5. Avmarkera kryssrutan Visa kompatibel maskinvara och klicka sedan på Japanese PS/2 keyboard (106/109 key).
 6. Klicka på Nästa, klicka på Ja om du får ett varningsmeddelande om uppdateringsdrivrutinen, och följ sedan de återstående anvisningarna för att uppdatera tangentbordet.
 7. Starta om datorn.
Obs! Om du vid ett senare tillfälle ansluter ett engelskt 101/102-tangentbord till datorn ändrar du de här anvisningarna så att Windows Vista konfigureras till att använda enheten Standardtangentbord med 101/102 tangenter eller Microsoft Natural PS/2 Keyboard.
Egenskaper

Artikel-id: 927824 – senaste granskning 16 nov. 2009 – revision: 1

Feedback